23948sdkhjf

Grønn ammoniakk kan gi store utslippskutt for flytende havvind

Blåvinge, et langsiktig havvindpartnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund og Ørsted, har tatt initiativ til et pilotprosjekt under Grønt Skipsfartsprogram.

Målet er å realisere nullutslippsløsninger for installasjon og drift av flytende havvindturbiner.

Dette kan bli aktuelt allerede på Utsira Nord.

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører hvor målet er å bidra til at Norge utvikler verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Blåvinge er piloteier for et nytt prosjekt i GSP sammen med DNV og en rekke andre aktører.

Pilotprosjekt

Piloten går ut på å utforske om installasjonsfartøy til flytende havvind, og særlig ankerhåndteringsskip, kan bruke grønn ammoniakk som energibærer til maritime operasjoner.

- Installasjon og vedlikehold av havvindparkene krever omfattende bruk av offshorefartøy og særlig ankerhåndteringsskip. 100 prosent utslippsreduksjon kan kun oppnås gjennom karbon-nøytrale drivstoff, som grønn ammoniakk. Hvis vi lykkes med prosjektet, betyr det at installasjon av havvindturbiner kan gjøres med et betydelig lavere klimagassutslipp enn hva som er mulig i dag, sier Erlend Gjelstad Jakobsen i Blåvinge.

Utslipp fra offshore fartøy står i dag for den største enkeltstående utslippsposten i norske farvann. Det skyldes både stor aktivitet på norsk sokkel, men også at det er energikrevende operasjoner (utslipp per nautisk mil).

Lokale verdikjeder for ammoniakk

I første omgang skal deltakerne i Grønt Skipsfartsprogram gjøre en mulighetsstudie som innebærer å vurdere teknisk og økonomisk gjennomførbarhet. I tillegg skal man se på rammebetingelser og mulige barrierer for lokale verdikjeder for ammoniakk.

- Norge har særlig gunstige forutsetninger for produksjon og distribusjon av grønn ammoniakk, fordi vi har tilgang på rein, elektrisk kraft og vi har ledende kompetanse for produksjon av ammoniakk. I tillegg til å realisere utslippsreduksjoner for flytende havvind i Norge, ser vi et potensial for ytterligere bruk og anvendelse av teknologien i norsk og internasjonal offshorenæring, sier DNVs Magnus Eide som er prosjektleder for GSP.

Kan bli aktuelt for Utsira Nord

22. juni samlet Blåvinge pilotdeltakerne til et oppstartsmøte i Oslo. Selv om arbeidet er i en tidlig fase, har deltakerne ambisjoner om at prosjektet skal muliggjøre bruk av grønn ammoniakk til ankerhåndteringsskip i installasjons- og driftsfasen til Blåvinges flytende havvindprosjekt på Utsira Nord.

Samarbeid: Fra venstre: Erlend Jakobsen (Blåvinge), Harald Gundersen (Hafslund), Eirill Bachmann Mehammer (DNV) og Magnus Eide (DNV). Foto: Blåvinge

- Blåvinge samler tre av Nordens største fornybarselskaper for å utvikle havvind i Norge. Samlet har vi lang erfaring med å jobbe for å redusere utslipp i produksjonsprosesser og utvikle mer bærekraftige industrielle standarder. I tillegg til å utforske løsninger som bærekraftig stål, resirkulering og gjenbruk av turbiner, er det også helt avgjørende å redusere utslipp knyttet til installasjon og vedlikehold. Om vi lykkes med denne piloten, vil det være et solid bidrag som kan gjøre Utsira Nord til verdens mest bærekraftige flytende havvindprosjekter, sier Jakobsen i Blåvinge.

  • Piloteier: Blåvinge
  • Pilotdeltagere: Yara, Karmsund Havn, Azane, Wärtsilä, Sjøfartsdirektoratet, ABB, DNB, Corvus Energy, Vard, Amon Maritime, DNV

Kilde: Pressemelding fra Blåvinge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094