23948sdkhjf

- Ledetidene på stål og metaller har normalisert seg

«Et internasjonalt svekket marked kombinert med en høyere europeisk produksjonsvolum har gitt ledetider på stål og metaller vi erfaringsmessig er mer vant til.»

Det skriver Tibnor i sin ferskeste markedsrapport.

En mer normalisering av tilgjengelighet og priser er status i dag, i forhold til de dramatiske endringene man så gjennom 2021 og 2022, er også et bilde Tibnor nå se for seg. Et internasjonalt svekket marked kombinert med en høyere europeisk produksjonsvolum har gitt ledetider vi erfaringsmessig er mer vant til.

Kina

Platts skriver i sin Global Market Outlook for april, en nedgang i Kinas bygg og anleggsvirksomhet siden april grunnet svakere eiendomsmarked, forventes å fortsette gjenom juni og dette medfølger press på priser. For tredje kvartal er imdlertidig Platts mer forsiktig, og referer til kilder (verk/tradere) som tror en økning kan komme august/september, drevet av finansielle tiltak mot infrastrukturmarkedet i Kina. Tilgjengeligheten i Europa på Hot Rolled Coil (HRC) Cold rolled coil (CRC) og lange produkter (bjelker og stangstål) er preget av god tilgjengelighet og korte ledetider.

Igjen er det svakere europeisk marked, stabil import fra Østen og noe kapasitetsøkning i Europa som tilsier dette, skriver MEPS international LTD i sin rapport for mai 2023. For rustfrie materialer er situasjonen mye den samme, ledetiden fra europeiske stålverk er fem til åtte uker og åtte til 12 uker fra Asia. Ledetiden for Tibnors leverandører derav SSAB ligger på fire til åtte uker avhengig av produkttype og kvaliteter, som anses som standard i dag.

God tilgjengelighet

Tilgjengeligheten fra kontinentale, nordiske og egne servicesentere er god, ledetidene er på normalnivå og lagrene er normaliserte. Prisene på stål har gått ned siste måneder, i euro. Drevet av svakere marked, stabil import, noe kapasitetsøkning og lavere råvarekostnader. Prisene i norske kroner har derimot hatt en mer moderat nedgang da den har svekket seg 15 prosent mot euro og 12 prosent mot dollar hittil i år. På kort sikt gjennom sommermånedene forventes ikke større prisendringer, da ferieavvikling nasjonalt og vedlikehold på verkene gjerne skjer i juli og august måned. 

Effekten av inflasjon, svekket krone, rentehevinger og internasjonalt svakere marked begynner å bli merkbart, også i det norske markedet. Fremdeles er det det private konsummarkedet som har den største nedgangen i aktivitet og svekket kjøpekraft. 

Gode ledetider: - Et internasjonalt svekket marked kombinert med en høyere europeisk produksjonsvolum har gitt ledetider på stål og metaller vi erfaringsmessig er mer vant til, skriver salgsdirektør Svein Johansen i TIbnor i denne artikkelen. Foto: Tibnor

I Innkjøpssjefindeksen NIMA skriver DNB at PMI gikk ned i mai med 3,8 poeng til 47,4. Produksjonsindeksen falt med 4,0 poeng til 47,9 og indeksen for nye ordre falt med 5,0 poeng til 43,9 for mai. Ordreindeksen har vært under 50 poeng i ti av elleve siste måneder.

Svakt forbedret markedssituasjon

NHOs medlemsundersøkelse fra mai, viser en svakt forbedret markedssituasjon sammenlignet med april, derimot er fremtidsutsiktene betydelig forverret fremover. Rapporten skriver videre at markedsutsiktene bedret seg i første kvartal, men har svekket seg andre kvartal. 14 prosent forventer bedring neste seks måneder, mot 33 prosent som forventer forverring. For april var andelen hhv 15 og 32 prosent.

Faktorene som påvirker prisbildet er mange og begynner å bli sammensatt. Forutsatt dagens situasjon forholder seg stabilt tror vi på en svakere prisnedgang første halvdel av H2, forutsatt en styrkning av den norske kronen, som utvikler seg i denne retning i skrivende stund. For øvrig tror man prisen på stålskrot vil øke igjen etter at det tyrkiske valget er gjennomført. Man tror også europeiske stålverk vil pånytt tilpasse produksjonskapasiteten nærmere etterspørselen i tredje og fjerde kvartal, derav gjennom øke prisene noe. Det er flere faktorer man kunne trekke inn, men oppsummert ser vi fortsatt et ustabilt prisbilde fremover.

Laber vekst i norsk økonomi

Oppsummert kan vi med relativ stor sikkerhet si at det norske markedet blir volatilt neste halvår, men det vil også være muligheter innenfor eksportindustrien, olje/gass og energimarkedet samt havbruk der det fremdeles er høy aktivitet. For å referere til Nordea’s sjeføkonom Kjetil Olsen sitt lederinnlegg i Nordea Economic Outlook; Vi må derfor  regne med laber vekst i norsk økonomi framover og trolig noe høyere arbeidsledighet. Inflasjonen kommer neppe ned kostnadsfritt, selv om mange skulle ønsket det.

 

Kilde: Tibnor AS

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078