23948sdkhjf

Eksfin stiller garantier når Aker Carbon Capture l

Nylig kunngjorde Aker Carbon Capture at selskapet skal levere karbonfangstanlegg til to bioenergianlegg for Ørsted i Danmark.

Karbonfangstanleggene vil ha samlet designkapasitet på 500.000 tonn CO₂ per år. Dette er de første karbonfangstprosjektene Eksfin garanterer for.

For å vinne kontrakter innen karbonfangst blir Aker Carbon Capture ofte bedt om å stille bankgarantier for sine leveranser, for riktig oppfyllelse av kontrakten eller som sikkerhet for kjøperens forskuddsbetaling.

Garantiramme

Bankene kan dekke denne risikoen alene eller få avlastning gjennom statsgaranti fra Eksfin for en del av risikoen.

Sammen med DNB, SEB og Swedbank har Eksfin nå stilt til rådighet en garantiramme for fullførelses-, forskudds- og ulike typer kontraktsgarantier som Aker Carbon Capture skal stille til norske og utenlandske kjøpere av karbonfangstløsninger. Kontraktene med Ørsted er de første prosjektene denne rammen anvendes til. Rammen er på totalt på 650 millioner NOK.

– Vi blir ofte bedt om å stille garantier i forbindelse med eksportkontrakter. Eksfins ekstra risikokapasitet gjør Aker Carbon Capture i stand til å møte internasjonale kunders forventninger til konkurransedyktige vilkår i den voksende karbonfangstindustrien, sier Egil Fagerland, finansdirektør i Aker Carbon Capture.

- Økt eksport av norsk klimateknologi er et strategisk mål for Eksfin. Vi ønsker fremover å inngå flere slike rammefinansieringer som bidrar til å øke norsk eksport og støtter nasjonale mål om utslippsreduksjon, sier administrerende direktør i Eksfin, Tone Lunde Bakker.

Gode utsikter for dekarboniseringsløsninger

For å nå målene i Parisavtalen må karbonfangst og -lagring være en del av løsningen, ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Det globale markedet for karbonfangst er raskt voksende. Både stater og selskaper er opptatt av dekarbonisering og legger planer for hvordan det skal skje. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår behovet for 1,2 gigatonn CO2-fangst per år innen 2030, og 6,2 gigatonn per år innen 2050. Dette utgjør en betydelig økning fra dagens kapasitet for karbonfangst, bruk og lagring (CCUS), på 43 millioner tonn per år.

Kilde: Pressemelding fra Eksfin

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11