23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Enterprise Project Performance (EPP) spiller en viktig rolle i utviklingen av kjernekraftindustrien

Les bloggen for å vite hvordan Enterprise Project Performance (EPP) fremmer atomindustrien i Europa

Etter hvert som den globale etterspørselen etter rene energikilder øker, er Europa vitne til et betydelig skifte i sin holdning til kjernekraft, som nå er omklassifisert som en grønn energikilde. Det er behov for mer energi for å støtte elektrifiseringen av ulike sektorer, som for eksempel kjøretøy. 

Sol- og vindenergi er i dag utilstrekkelig, noe som understreker behovet for kjernekraft. Dette skiftet har ført til en forventet økning i investeringene i kjernekraftprosjekter. Som svar på dette har det oppstått en "atomkraftallianse" i EU, med land som Belgia, Bulgaria og Kroatia. Denne alliansen er opptatt av å posisjonere kjernekraft i Europas energistrategi, sikkerhet og avfallshåndtering, industrialisering og suverenitet, kompetanse og innovasjon.  

For å erstatte Europas aldrende atomreaktorer er det et presserende behov for nye, innovative modeller, noe som gjør SMR-reaktorer (Small Modular Reactors) til et attraktivt alternativ. SMR er i ferd med å bli en lovende nestegenerasjonsløsning innen kjernekraftsektoren. Ifølge OECD kan SMR-reaktorer bli kommersielt levedyktige tidlig i 2030, noe som vil føre til et større antall prosjekter og understreke behovet for effektiv porteføljestyring. 

Etter hvert som utviklingen av nye reaktorer nærmer seg i alliansens regi, blir kjernekraftindustrien konfrontert med problemer som prosjektforsinkelser og kostnadsoverskridelser, noe som understreker den ytterste nødvendigheten av avansert prosjektstyring for å sikre at kjernekraftverkene bygges innenfor den planlagte tidsrammen og budsjettet. 

I denne artikkelen kan du lese om de essensielle verktøyene, som EPP (Enterprise Project Performance), som er nødvendige fra begynnelsen av et kjernekraftprosjekt til det er i drift. 

Behovet for sporing av prosjektverktøy fra utførelsesprosjektet til søknaden. 
I kjernekraftindustrien er det mye som står på spill, og forsinkelser eller kostnadsoverskridelser kan få betydelige konsekvenser. Forsinkelser i bygging og oppstart øker kostnadene betydelig på grunn av faktorer som eskalerte priser og økt interesse under byggingen. Kostnadskontroll kan oppnås gjennom god planlegging, byggeledelse og politiske beslutninger i rett tid. En EPP-løsning gir bedre kontroll over utgifter og tidsplaner, og sikrer at prosjektene leveres i tide og innenfor budsjettet. 

Styring av prosjektporteføljen 
Kjernekraftselskaper håndterer ofte flere byggeprosjekter samtidig, noe som understreker viktigheten av robust porteføljestyring. I kjernekraftsektoren er ressursallokering av største betydning. Enten det dreier seg om menneskelige ressurser, maskiner eller økonomi, har hvert prosjekt sine egne krav. Å ha en klar oversikt over et prosjekts ytelse gjennom hele livssyklusen gjør det mulig å ta informerte beslutninger som påvirker resultatene. I EPP-sammenheng integrerer porteføljestyring mekanismer for prosjektkontroll, noe som sikrer at prosjektene holder seg innenfor tidsplan og budsjett. Prosessen med å overvåke en portefølje omfatter innsamling av data fra de pågående prosjektene og sammenligning av disse med planlagt finansiering, budsjett og kapitalplaninformasjon. 

Et 360-graders syn på prosjektets ytelse og gjennomføring med Hexagon-integrasjon 
Idriftsettelsesfasen for kjernekraftverk er omfattende og tar noen ganger flere år. EcoSys™, EPP-løsningen fra Hexagon, tilbyr en enkelt, konfigurerbar plattform for å samle, administrere og spore alle prosjektdata på bedriftsnivå. Ecosys kan integreres med andre verktøy som brukes i prosjektgjennomføringen, for eksempel prosjekteringsverktøy og konstruksjonsrammeverk. 

Når EPP-løsninger kombineres med disse verktøyene, kan interessenter effektivt analysere prosjektets ytelse, ta beslutninger og iverksette korrigerende tiltak etter behov. Denne integrerte metoden gjør det mulig å oppdage risikoer tidlig, gripe inn i tide og forbedre prosjektets forutsigbarhet. 

 Den forbedrede synligheten som EcoSys gir, gjør det mulig å ta bedre beslutninger og vedlikeholde eiendelene, og gir mer tid til å flytte ressurser til prosjekter med høyere verdi, med mer. 

Hexagon er en pålitelig partner  
Hexagon har vært en pålitelig partner for kjernekraftverk i mange år. Vi er stolte av å samarbeide med partnere som Areva, en global leder innen kjernekraft. Finn ut hvorfor EcoSys ble valgt som virksomhetsstandard for prosjektkontroll og EVM på grunn av de omfattende funksjonene, de robuste grensesnittene og brukervennligheten. Utforsk detaljene i casestudien her. 

Konklusjon
 
I kjernekraftindustrien, der bygging av nye kjernekraftreaktorer krever presisjon, sikkerhet og effektivitet i prosessen, kan en løsning som EcoSys være avgjørende. EcoSys gir en omfattende oversikt over prosjektporteføljer med data og innsikt i sanntid, og sørger for at utfordringer i kjernekraftsektoren kan håndteres på en trygg og effektiv måte. Når EcoSys kombineres med Hexagons komplementære løsninger, sikres optimal prosjektgjennomføring og vedlikehold gjennom hele kjernekraftverkets livssyklus. 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
Org. nr.: SESE5566019773

Kontaktperson

Send til en kollega

0.032