23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Isola tar i bruk løsning som dekker ESG, DPP, EPD og aktiv WEB-pakkseddel

Isola har fra før sD2 logistics fra APX systems. Nå har de fått på plass en løsning som gjør at de automatisk kan generer data ved leveranser av byggevarer. Åpenhetsloven (ESG) krever at man han gjennomført en revisjon av egne varer. APX gjør oppslag hos i løsningen til Factlines. I tillegg gjør APX oppslag i blant annet NOBB for byggevarer. En annen variant er laget for sjømat.

Mange nye krav dekkes i en og samme løsning.

Isola er først ute med å dekke nye EU-krav som Åpenhetsloven (ESG), Digitalt Produkt Pass (DPP), og miljødata (EPD). 

Med på løsningen følger det også med en WEB-basert pakkseddel hvor innholdet linkes direkte til dokumenterte data.

 

Av Jan Erik Evanger – CEO i APX systems.

Oslo 02.05.2024

 

APX systems leverer egenproduserte programvareløsninger til flere aktører i ulike bransjer. Produksjon, logistikk, transport og løsninger til byggeplass. Alt er basert på GS1-standarder rundt strekkoder, RFID og EDI som databærere

 

Hensikten med løsningen til Isola

Her har man en god måte på å dokumentere data som det etterspørres om i ulike markeder. Det er globale utfordringer, som må løses, med lovkrav, for å aktivt kunne dokumentere og videreutvikle bærekraftsmål. Alle data som er nevnt under, kan selvsagt generes til et sendbart elektronisk format.

 

Digitalt Produkt Pass (DPP) og Digital Link (DL)

Digitalt Produktpass (DPP) er en del av EUs strategi for et grønnere og mer bærekraftig Europa. DPP er et viktig tiltak for å redusere karbonavtrykket og sikre overgangen til sirkulærøkonomi. I utgangspunktet merkes produkter/paller med en QR-kode som peker til en WEB-side. Via WEB-siden, som viser en avansert pakkseddel nivå 3, hvor alle paller oppdelt pr. produkt og pr. batch.  På produktnivå kan man klikke på DPP. Her kommer leverandørens data fram. Dette er dynamiske data som primært hentes fra en database. For byggebransjen er det typisk NOBB. For andre bransjer er det andre kilder. Men her kan man vise fram data som er viktig rundt bærekraft og andre relevante data. Eller hvordan produktet kan resirkuleres etter x-antall år. Den virkelig positive effekten er at data kan endre seg, ettersom man forsker mer på ombruk og resirkulering. Det betyr at det vi tenker er riktig resirkulasjonsmetodikk i dag, vil kanskje endre seg om 20 år. Da er det bare å endre i underlaget. Koden peker mot korrekt kilde, hver gang.

 

EPD – miljødata - BREEAM

Den andre knappen er EPD. Environmental Product Declaration. Her henter vi opp miljødata fra NOBB, eller andre kilder, for andre bransjer. Her er hensikten å dokumentere blant annet fotavtrykket eller miljøsertifiseringer. APX kan i tillegg benytte avsenderadressen for å dokumentere CO2-ekvivalenter i forhold til produktets reisevei. Men dette er kun en teoretisk utregning som må måles i etterkant. Smart transport, vil påvirke dette. Men det betyr i praksis at en utbygger kan ta aktive valg, allerede på kalkulasjonsnivå. Dette vil på sikt endre ulike bransjers aktive produktvalg. En høyere CO2-avgift vil kompensere for kortreiste produkter eller råvarer. I APX sin visoBIM-løsning, vil valgene kunne sees i sanntid, etter hvert som man velger produkter knyttet til en bygningskropp.

 

Åpnehetsloven

ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Som dekker Åpenhetslovens krav. Her henter løsningen fram data fra løsninger som har dette. Ett eksempel er fra Factlines. I løsningen til Factlines så undersøker man, og dokumenterer, ulike leverandører fra opphav til levert. Kjøper man fra land med f.eks. dokumentert barnearbeid, eller land som har høy korrupsjon eller lav skattevilje, så øker risikoen og det blir en dårligere totalscore for produktet. Men det er selvsagt opp til ulike leverandører hva man vil vise. Men på sikt vil man endre innkjøpsmønsteret for å sikre at man fremstår som en etisk og moralsk leverandør eller produsent. På sikt vil dette tvinge land med lav score til å endre adferd. Det kan i utgangspunktet virke brutalt. Men skal verden blir et bedre sted å leve, må man ta i bruk dokumenterbare løsninger. Isola har nå startet med systematisk arbeid.

 

Aktiv WEB-pakkseddel

For enkelt å kunne dokumentere på produktnivå, har vi tatt i bruk WEB-pakkseddel, sier Steffen-André Welfler, direktør drift, logistikk og IT hos Isola. Når vi generer etiketter til hel- og blandingspaller, så lages det også en QR-kode pr. lastbærer. Denne peker rett til APX sin WEB-tjeneste, som henter bakenforliggende data for knappene EPD, DPP og ESG. Her kan vi legge på flere knapper i tiden fremover, slik at produkter hele tiden får oppdatert informasjon eller ny informasjon. Eksempelvis monteringsanvisning eller HMS, sporingsinformasjon eller tolldeklarering.


 

Fakta om selskapene:

 

ISOLA

Misjon: Isola skal beskytte verdier og være byggenæringens viktigste støttespiller i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg.

Visjon: Isola skal være førstevalget når det bygges fuktsikkert og energieffektivt.

Ansvar: Isola skal levere produkter med lavest mulig klimafotavtrykk og være en sosialt ansvarlig aktør ovenfor byggenæringen i utviklingen av bærekraftige bygg!

Verdier: På Isola er vi nytenkende, kundeorienterte, vi er lojale og vi er presise.

 

Norsk Byggtjeneste AS med NOBB

Byggtjeneste er et av Norges ledende selskaper innen produktdata og informasjon rettet mot byggenæringen gjennom data i NOBB. Vi jobber hovedsakelig med utvikling og leveranse av tjenester for produktdata, samt med forvaltning og distribusjon av innhold på disse tjenestene. Som byggenæringens produkt- og informasjonsdatabase er Byggtjeneste sentral i digitaliseringen av bransjen. Våre kunder spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor.

 

Factlines

Factlines er et norsk tech selskap som kobler bedrifter til sine leverandører og kunder i ett nettverk, for å samle informasjon og skape mer bærekraftige relasjoner i hele verdikjeden

 

APX systems 

APX systems AS er et norskeid teknologiselskap, og et av få selskaper som kan levere fullskalaløsninger – via egen plattform. Leverer i hovedsak standard programvareløsninger for produksjon, lagerlogistikk/WMS, transport og byggeplass med tilpasningsmuligheter og tilhørende hardware.

Kan integreres med alle ERP-/økonomiløsninger og annen programvare samt mot all type hardware. Bruk av RFID, strekkoder, GPS, og EDI som informasjonsbærere. 

 

APX Systems AS
Nils Hansens vei 4 B
0667 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO990208840

Kontaktperson

JEEt9
Jan Erik Evanger telefon 90125050
jan.erik@apx-systems.com

Send til en kollega

0.031