23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Egenprodusert boksfylling for miljø og økonomi

Det er bemerkelsesverdig hvor kort betenkningstid lagersjef Jan Vestergaard trenger når samtalen dreier seg om ressursbruken på Hans Følsgaards lager i Køge. Ikke én gang må han slå noe opp eller være svar skyldig. Hans engasjement for bærekraftige løsninger skinner tydelig gjennom og er nå også blitt normen i hele selskapet.

Med en konstant søken etter mer miljøvennlige løsninger har Hans Følsgaard gradvis endret måten forsendelser, avfall og restprodukter håndteres på. Det er lykkes å implementere en kritisk tankegang når det kommer til ressursbruk i de mange daglige forsendelsene.

Alle ansatte er oppmerksomme på ressursbruk, både når det utvikles produkter og pakke metoder. Det handler ikke bare om potensialet i selve produktet, men også logikken i materialvalg, pakking osv. De mest merkbare resultatene har skjedd på lageret, hvor blant annet mengden av smått brennbart avfall er redusert vesentlig, som resultat av bedre sortering og andre pakningsprodukter.

Sunn fornuft uten overemballasje
Med et generelt fokus på mindre miljøbelastende løsninger, finnes det, på de fleste områder, alternativer til måten man gjorde tingene på i går. Og hvis ikke løsningen finnes, må man velge det beste alternativet. F.eks. er strekkfilmen som pallene vikles inn i, nå halv tykkelse i de tilfellene hvor det er sterkt nok.
Egentlig ville alternativer til plastfilm være interessante, men inntil disse løsningene blir tilgjengelige, må man arbeide med de eksisterende løsningene. Her er løsningen altså å redusere mengden av plast ved å unngå overemballasje.
Faktisk forsøkte Følsgaard seg med strekkfilm laget av blant annet sukkerrør. Det viste seg dog at transport gjorde produktet miljømessig uholdbart. Derfor ble det forkastet til fordel for en tynnere tradisjonell film.

Vannbasert trykksverte og papirtape
Når papkassene fra Følsgaard skal gjenbrukes, så foregår det ikke annerledes enn for alle andre papkasser. Forskjellen ligger i trykksverten og tapen kassene lukkes med. Trykksverten på papkassen er vannbasert og skader ikke miljøet. Tapen er av papir med miljøvennlig lim. For som lagersjefen sier: ”Vi skal kunne gjenbruke det!”

Følsgaards sertifiserte papkasser består av 80 % resirkulert papir. Det er det optimale blandingsforholdet, da en høyere andel av resirkulert papir vil gå utover kassens holdbarhet. ”Når man resirkulerer papir, blir papiret oppløst i vann og fibrene i papiret blir kortere. Konsekvensen av det er at man må tilsette nye, lange tre fibre, som så kan holde sammen på papiret. Derfor er det ikke hensiktsmessig å anvende mer enn 80 % resirkulert papir i papkassene. ”Hvis det blir utviklet løsninger hvor en enda større andel kan resirkuleres, eller hvor alternative løsninger gir mening, så er vi alltid oppmerksomme på det”, forteller Jan Vestergaard.

En investering i egenprodusert kassefyll
Et av de større tiltakene på lageret hos Følsgaard er en industriell papirmakulator som kan omdanne papirrester og brukte papkasser til kassefyll. På den måten unngår man å innkjøpe f.eks. plastfyll, som både er dyrt og som har unødig stor miljøpåvirkning. Makulatoren kan virke som en stor investering, men har en overraskende kort tilbakebetalingstid, relativt til prisen på å kjøpe kassefyll. Den gir altså mening både økonomisk og miljømessig.

En kontinuerlig prosess
Vår innsats for å redusere ressursbruk er en løpende prosess, og vi forplikter oss til kontinuerlig å søke nye måter å forbedre vår bærekraftprofil på. Vi anerkjenner at det kreves en kollektiv innsats for å oppnå betydelige miljømessige forbedringer, men vi har lyktes med å gjøre miljøhensyn til et obligatorisk punkt når vi tenker logistikk og forretning generelt.

 

Les mer om vårt fokus og mål innen bærekraft her.

Hans Følsgaard AS
Bark Silas Vei 8
4876 Grimstad
Grimstad
Norge

Kontaktperson

Steffen Bie Paulsen
Country Manager
+47 37 09 09 43 spa@folsgaard.com

Send til en kollega

0.032