23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Ikke lenger konvensjonell: Seks teknologier som former fremtiden for konvensjonelle kraftverk.

Gjenopplivingen av konvensjonelle kraftverk midt i den globale energikrisen understreker deres avgjørende rolle i å møte den økende etterspørselen etter elektrisitet. Ved å utnytte data og digitale løsninger som IIoT og EAM forbedres sikkerhet og pålitelighet. Strategier som prediktivt vedlikehold og reduksjon av karbon sikrer bærekraftighet. Cybersikkerhet er et avgjørende spørsmål og krever robuste tiltak for å beskytte mot cybertrusler og sikre integriteten til driften. Når kraftverkene takler disse utfordringene, vil deres ytelse forme energipolitikken og den offentlige oppfatningen.

Er nedgangen for konvensjonelle kraftverk blitt sterkt overdrevet? Mens verden sliter med en energikrise, vender flere regjeringer tilbake til kull, gass og atomkraft, og flere leter etter måter å enten forlenge levetiden til sin eksisterende flåte eller akselerere nye prosjekter. 
  
Tilbakekomsten av konvensjonelle kraftverk kan være mer enn bare et blaff. I en verden der den globale etterspørselen etter elektrisitet fortsatt vokser raskt - IEA's 2022 World Energy Outlook Report vurderer at den vil øke med 25 til 30 prosent innen 2030 og med nesten 80 prosent innen 2050 - forventes de å spille en avgjørende rolle i å motvirke uregelmessighetene av vind- og solenergi. Imidlertid vil denne tilbakekomsten ikke avslutte jakten på renere, grønnere og smartere kraftproduksjon. En ny generasjon av konvensjonelle kraftverk som utnytter data og cutting-edge digitale løsninger ser nå dagens lys, men hvilke teknologier former deres fremtid? 
  
Operatører satser på IIoT og EAM for å gjøre kraftverkene sikrere og mer pålitelige. 
  
Bruken av sensorer og Industrial Internet of Things (IIoT) i kraftverk er ikke noe nytt. Et enkelt stykke utstyr, som for eksempel en gassturbin, kan ha hundrevis av sensorer, og moderne kraftverk kan inneholde titusenvis. Disse sensorene kan utføre en rekke oppgaver. Ved å registrere endringer i temperatur, trykk eller seismiske krefter, blant annet, spiller de en nøkkelrolle for å gjøre kraftverkene sikrere. De dataene de produserer, bidrar også til maskinlæringsalgoritmer og prediktiv analyse som kan hjelpe operatører med å registrere tidlige tegn på feil i kritiske komponenter, optimalisere vedlikeholdet sitt og unngå kostbare nedetider. 
  
Å låse opp disse fordelene krever vanligvis å overvinne to utfordringer. For det første kan det være vanskelig å modernisere eksisterende kraftverk, som noen ganger har vært i drift i flere tiår, og krever en trinnvis, målorientert implementering og støtte fra en erfaren partner. For det andre må disse datastrømmene samles i et enkelt grensesnitt og kobles til andre kilder, for eksempel operatørrunder, utstyrsinformasjon eller operasjonelle data fra kraftverkets industrielle kontrollsystemer (ICS). Levetiden til et kraftverks utstyr strekker seg over tiår, og kraftverksoperatører sliter ofte med undigitalisert informasjon samt uforenlig programvare- og dataformater. Dette gjør det enda viktigere å ha en sentral, moderne applikasjon, for eksempel en digital tvilling eller en Enterprise Asset Management-plattform, som kan fungere som en "super-tilkobling" av forskjellige datakilder og utnytte dem med AI-drevet analyse. 
  
Tre data-drevne tilnærminger: Prediktivt vedlikehold, rotårsaksanalyse og karbonredusering. 
  
En slik plattform vil også være sentral for en annen viktig oppgave: Å bevise kraftverkets ekte bærekraft og samsvars legitimasjon gjennom tall. For kraftverk som er avhengige av fossile brennstoffer, vil det primære målet være å demonstrere at de pålitelig kan redusere utslippene sine. Observatører følger også nøye med på banebrytende initiativer som Keadby 3 gassdrevet kraftverk, som skal bli Storbritannias første anlegg utstyrt med karbonfangstlagringsteknologi (CCS). Denne innovative tilnærmingen sikter mot å lagre karbondioksid i tidligere uttømte gass- og oljefelter under havet. 
  
For atomkraftverk vil fokuset ikke være på karbonutslipp, men på deres evne til å fungere sikkert og overholde lovgivningsmessige krav. Ettersom flere land, inkludert Storbritannia, forlenger levetiden til noen av sine eldre anlegg, vil offentlig mening i økende grad være oppmerks om på vedlikehold og nedetid. 
  
Dette er et område der data-drevne kraftverk kan skinne. Avansert analyse kan muliggjøre prediktivt vedlikehold og sikre at utstyr kan repareres før det svikter - en tilnærming som ifølge Deloitte, et globalt konsulentfirma, kan øke utstyrets oppetid med 10 til 20 prosent. I tillegg kan cutting-edge plattformer også utføre rotårsaksanalyse (RCA) og foreslå korrektive tiltak. 
  
Cybersikkerhet som en lisens til å operere. 
  
Da data spiller en stadig større rolle i beslutningsprosessen for automatiserte prosesser, blir cybersikkerhet et økende bekymringsområde. I løpet av det siste året har energi- og råvareinfrastrukturer blitt viktige mål for ondsinnede aktører. IBM har avslørt at Storbritannias energisektor var det primære målet for 24 prosent av alle cyberangrepene i landet i fjor, så energisektoren er tydeligvis et toppmål for dårlige aktører. 
  
Med tanke på disse truslene ser mange selskaper etter løsninger for å styrke cybersikkerheten til sin operasjonelle teknologi (OT) og redusere risikoen for cyberangrep. For kritisk infrastruktur som konvensjonelle kraftverk, er et nøkkelfokusområde å identifisere risiko ved å fange et helhetlig bilde av din eiendomsinventar, kombinert med en full forståelse av angrepsflaten etter plassering av eiendommer, enhetstype, lapstatus og felles sårbarheter og eksponeringer (CVE). 
  
Kraftproduksjonsanlegg har en blanding av OT/IT-systemer, inkludert ulike typer maskinvare, programvare og kommunikasjonsprotokoller. Å ha en omfattende, alltid oppdatert oversikt over alle OT- og IT-aktiver og endepunkter er nøkkelen til å forstå svake områder som eksisterer i miljøet ditt. Skulle det oppstå et brudd på sikkerheten, er det avgjørende å ha en effektiv håndterings- og gjenopprettingsprosess for å komme tilbake til operativ status så raskt som mulig, dvs. en gjenopprettingsplan med flere sikkerhetskopier. 
  
Den utfordringen mange eiere og operatører har, er det store antallet geografisk spredte anlegg, begrensede cybersikkerhetsressurser og altfor mange sårbarheter å håndtere effektivt. Å takle cybertrusler, sammen med operasjonelle og miljømessige utfordringer, vil være av avgjørende betydning for atomkraft-, gass- og kullkraftverk i årene som kommer. Evnen deres til å oppnå håndfaste resultater innen sikkerhet, sikkerhet og bærekraft vil ikke bare ha en betydelig innvirkning på operatørens økonomiske resultater, men også på offentlig oppfatning og energipolitikk i det kommende tiåret. 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
Org. nr.: SESE5566019773

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047