23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Går personalet rundt i en arbeidsmiljø med sterk lukt og fint støv?

Når vi da kommer til veldig fint støv, røyk, gasser som laserrøyk, lodderøyk, oljetåke, malerøyk, virus, tobakksrøyk, røyk fra løsemidler og prosessgasser, går de langt ned i lungene og tas opp i kroppen og forlater deretter videre i systemet vårt for da tilgang til systemer opp i hjernen.

Utløper
24. april 2025

På mange arbeidsplasser går personalet rundt i arbeidsmiljøer med sterk lukt fra lim, rensevæsker eller ulike skjærevæsker. Andre arbeidsplasser har et arbeidsmiljø med svært fint pulver som virvler rundt i luften eller de har sterke lukter og gasser fra ulike plaster som varmes opp og behandles. Felles for disse arbeidsplassene er at personalet inhalerer luft som består av en rekke partikler som kan nå ulike avstander inn i kroppen avhengig av størrelse.

ULT Avtrekk og filtersystemer 

Grovt støv som sementstøv, fluorstøv og pollen legger seg i de øvre luftveiene. Fint støv som slipestøv, sot og bakterier går lenger ned i lungene. Når vi da kommer til veldig fint støv, røyk, røyk og gasser som laserrøyk, sveiserøyk, lodderøyk, oljetåke, malerøyk, virus, tobakksrøyk, røyk fra løsemidler og prosessgasser, går de langt ned i lungene. og tas opp i kroppen og forlater deretter videre i systemet vårt for også da å få tilgang til systemer opp i hjernen. Noen helseeffekter kan oppstå ganske umiddelbart, mens andre skader vil dukke opp mye senere i livet. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det finnes utstyr som eliminerer helsefaren på arbeidsplassen. Det er ikke nok bare å lufte ut huset med mindre det er utstyrt med tiltenkte partikkelfiltre og separatorer. Ellers kan ventilasjonen risikere å føre de farlige partiklene videre til andre rom i bygget og dermed eksponere enda flere mennesker.

Solectro er forhandler av mange ulike prosesseringssystemer innen prosessering og produksjon, i tillegg har vi også valgt å selge utstyr som tar vare på de farlige partiklene som oppstår under behandlingen. Vi har avsug og filtersystemer for en rekke stoffer som er spredt i luften. Sammen med produsenten har vi omfattende kunnskap om hvilke filtre og hvor mange filtre som skal til for å ta vare på partiklene som beveger seg i luften og som må fanges opp og kapsles inn. Med et aggregat fra ULT får du tilbake luft i rommet som er renset til 99,995 %. Ettersom ULTs enhet sender den rensede luften tilbake i rommet, påvirkes ikke luftmengden i rommet og dermed forstyrrer den heller ikke eksisterende ventilasjon i bygget.

ULT Avtrekk og filtersystemer 

Det er raskt og enkelt å installere enheten. Har du en prosessmaskin med etanol, eller en limmaskin, laserutstyr, er det enkelt å plassere en avtrekker ved siden av maskinen og deretter sette en passende slangeforbindelse mellom enheten og maskinen som vist under. Etter det er det bare å sette den opp riktig sugekraft og for å starte behandlingen. Uttaket skal nå ta seg av de farlige partiklene og  arbeidsplassen får et sunnere arbeidsmiljø.

Ved produksjonslinje kan man velge å sette opp flere uavhengige avtrekkere på hver arbeidsplass eller å installere et større avtrekk som så kobles til flere avtrekksarmer plassert på arbeidsstasjonene (avsug for samme stoff). Det kan være et spørsmål om plassering, hvilken type intervensjon du ønsker å gjøre eller hvor fleksibel du ønsker å være. På en arbeidsplass for lodding, montering, rengjøring kan du for eksempel plassere en avsugsenhet med to sammenkoblede avsugsarmer. Avsugsarmene kan festes til vegg, tak eller bord med en avtakbar brakett. Ved å ha fleksible løsninger kan du enkelt flytte avtrekket til en annen arbeidsstasjon. Ved arbeid som maling, konservering, laserbehandling av hud eller fotpleie kan det være greit å ha en mobil avtrekker og du velger da i stedet å plassere avtrekksarmen direkte på aggregatet slik at den kan flyttes rundt mellom de ulike oppgavene. .

ULT tilbyr avsug for mobile, fleksible og faste installasjoner, de har mange ulike løsninger og har lang erfaring innen ulike oppgaver og arbeidsplasser. Det finnes mye forskjellig tilbehør som armer i ulike lengder og design for bord-, vegg- eller takmontering. Til armene finnes det ulike typer hetter som er tilpasset emnet som skal dekkes og hvordan arbeidsstasjonen ser ut.

Hva jobber du med? Det finnes uttrekks- og filtersystemer for lodding, sliping, CNC maskinering, liming, rengjøring, konservering, filmkutting, lakkering, lasergravering, laserskjæring, laserbehandling av hud, fotpleie, neglepleie.

Det er gasser, røyk, støv, lukter på de fleste arbeidsplasser, så sørg for å vurdere arbeidsmiljøet ditt og gjøre det sunt ved å investere i et høykvalitets avsug og filtersystem med riktig type filter. Ikke bare la kostnaden for enheten styre valget ditt, men la også filtertype, filterkvalitet, antall filtre, støynivå og enkelt skifte av filter og håndtering av enheten være en stor del av ditt valg. Da vil du få et sunnere arbeidsmiljø med et friskere personale som koster mindre i sykefravær og tapt produksjon.

SOLECTRO AB
www.solectro.se

Solectro AB
Tenngatan 6-8
234 35 LOMMA
Lomma kommun
Sverige
Org. nr.: SE5561434035

Kontaktperson

Send til en kollega

0.032