23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Hvordan intuitiv strukturell analyse av rørledninger bidrar til sikre og effektive prosjekter

Gjennom historien har anleggsfeil som Flixborough-katastrofen understreket behovet for nøyaktig analyse av rørspenninger. CAESAR II®-programvaren tar tak i dette ved å muliggjøre detaljert analyse av termiske effekter og vibrasjoner i rørdesign. Programvaren er i samsvar med stadig nye rørkoder som ASME B31.1 og B31.3, og sørger for sikker og effektiv prosjektering ved å ta hensyn til ulike typer spenninger. CAESAR II kombinerer oppdaterte krav og brukervennlige funksjoner, noe som er avgjørende for å skape pålitelige og kostnadseffektive rørsystemer.

Sikkerhet gjennom nøyaktighet: Det har gjennom historien vært observert et betydelig antall feil i anlegg. 
  
Et eksempel er Flixborough-katastrofen, forårsaket av manglende oppmerksomhet til strukturanalysen av rørsystemet. I stedet for en reaktor ble en bypass-linje tilkoblet. Fleksibilitetsanalysen av rør med allerede installerte ekspansjonsbølger ble ikke utført med passende strukturanalysekontroller, noe som resulterte i en lekkasje og katastrofe. 
  
Enkel løsning 
  
For å unngå en situasjon som Flixborough, trenger organisasjoner en bransjeledende løsning for å hjelpe dem med nøyaktig, effektiv rørspenningsanalyse. CAESAR II® hjelper ingeniører med å bestemme termiske effekter, termiske/tvangssykluser/vibrasjoner og andre hensyn som er avgjørende for design av et rørsystem. 
  
Rør som ser ut til å være nøyaktig bygget basert på deres opprinnelige trykkdesign og støttekonstruksjon, vil oppføre seg veldig forskjellig under temperaturer med vibrasjonseffekter; dette aspektet er kritisk når man vurderer systemets endelige funksjonalitet. Et stivt rørsystem kan ikke imøtekomme selv små termiske ekspansjonsforskyvninger, noe som kan resultere i massive termiske ekspansjonsspenninger og lekkasjer. På firma-språket betyr det mye penger bortkastet på omgjøring eller opprydding. 
  
Informasjon og innsikt 
  
Rørkoder som ASME B31.1 og B31.3 fokuserer på disse egenskapene og fortsetter å utvikle seg for å forbedre sikkerheten ved å presentere nye spenningsberegningmetoder og bestemme tillatte spenninger for slike feilforhold. Koder oppdateres som respons på nye materialer, læring, tilbakemeldinger og bransjeerfaringer. I CAESAR II sin nyeste utgivelse, versjon 13, er åtte slike nye rørkodeutgaver nå tilgjengelige for å bruke og anvende. 
  
Et materials tillatte flytespenning avtar når det varmes opp, noe som er et velkjent faktum. På samme måte reduseres de tillatte vedvarende spenningene til et materiale når temperaturen stiger. 
  
Ved denne høye temperaturen kan det tillatte ekspansjonsspenningområdet overstige materialets tillatte flytespenning. Rør som tidligere har blitt komprimert, må overvinne dette før de går inn i spenning. Dette er kjent som elastisk nedbryting, og det skjer i kompresjon-til-spenningsområdet og holder spenningene innenfor materialets elastiske grenser, noe som gjør det mulig å gi mer tillatt enn flyte. 
  
Vedvarende og tilfeldig spenning er eksempler på primær spenning. Når avbøyningen øker, øker også spenningen. Sekundære termiske ekspansjonsspenninger reduseres derimot når ekspansjonsavbøyning får lov til å vokse uten å anvende begrensninger eller støtter. 
  
Rørkodene som ASME B31.1 & B31.3 angir forskjellige tillatte grenser for disse forskjellige typer spenninger. Alle disse spenningene må være innenfor kodens tillatte grenser. 
  
Mulige utfall og risiko 
  
Overdreven fleksibilitet kan være skadelig. Det krever mer materiale, plass og vedlikehold, og er utsatt for vibrasjon. Slike rør har en lavere naturlig frekvens og kan lett resonere med enhver vibrasjonskilde, enten det er eksternt, som roterende utstyr, eller internt, som trykkpulser. Slik overdreven fleksibilitet kan resultere i at rør har 
  
en kortere levetid enn tiltenkt, noe som fører til potensiell sammenbrudd, nedetid, skader og ytterligere reparasjonskostnader. 
  
Løsning 
  
Så mye er avhengig av kombinasjonen av spesifikasjoner og miljøforhold rundt rørledninger. Å bruke disse innsiktene til å undersøke ethvert rørsystem hjelper med å forutsi feil og bistå i konstruksjonen av trygge, effektive prosjekter. 
  
CAESAR II tar hensyn til alle disse inndataene og beregner rørspenninger, som deretter sammenlignes med det tillatte for å bestemme feil. Den nylige direkte integrasjonen av ASME B31J Stress Intensification Factors (SIFer) & Tees hjelper til å anvende den fleksibiliteten som er knyttet til det i rørsystemet. Løsningen tilbyr en omfattende løsning for rørspennings- og fleksibilitetsanalyse i alle miljøer, inkludert begravde, på land, offshore og undervanns. Programmet er lett å forstå og bruke, noe som gjør det ideelt for brukere som krever en rask oppstart og tillit til deres sikkerhetskodeberegninger. 
  
CAESAR II er markedsleder og mest respektert programvare for å møte kodekonstruksjonskrav. Dens nye oppdateringer inkluderer de nyeste rørkodeutgavene, samt B31J, og et mylder av forskjellige inndatafelt som kan imøtekomme et bredt spekter av designkrav. Det har en brukervennlig lasttilfelleeditor og omfattende, brukervennlig rapportering. 
  
Registrer deg for Reducing Risk with Essential ASME Code Updates in CAESAR II og lær hvordan du kan skape trygge, enkle å vedlikeholde og kostnadseffektive rørdesign! 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
Org. nr.: SESE5566019773

Kontaktperson

Send til en kollega

0.031