23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Få mest mulig ut av maskinverktøyoppsettet ditt

“Endringene har aldri gått så fort før, og likevel kommer de aldri mer til å gå så langsomt.”

“Endringene har aldri gått så fort før, og likevel kommer de aldri mer til å gå så langsomt.” Dette populære sitatet brukes ofte når det snakkes om hvor raskt den teknologiske utviklingen går i dag. Industry 4.0 legger til rette for produksjon i forvandling med banebrytende innovasjoner, som i sin tur gir muligheter til å utvikle verksteder og sikte mot høyere inntekter. Men investering i ny teknologi ikke er den eneste måte å optimere et maskinverktøyoppsett på. I den første av en ny artikkelserie fra Sandvik Coromant, forklarer Blasius Reschreiter, global leder av maskinverktøyløsninger hvordan maskinverkstedseiere kan få mest mulig ut av maskinene gjennom bedre utnyttelse av utstyret, hurtige verktøyskift og modulære løsninger. 

På bakgrunn av de nyeste teknologiske fremskrifttene kan det å investere i topp moderne teknologi virke som en opplagt strategi for vellykket forretningsdrift. Men markedene svinger. En kontinuerlig jakt på de aller nyeste high-tech-løsningene er kanskje likevel ikke den beste handlemåten i usikre tider. Evnen til å tilpasse produksjonen etter dagens og fremtidens krav på en fleksibel måte, er avgjørende for å overleve i dagens økonomiske landskap. Her vil vi se nærmere på fleksible tilnærmingsmåter for verkstedmaskineri.

Få mest mulig ut av maskinverktøyoppsettet ditt

Utviklingen innen maskinverktøy og skjæreverktøy går fort. Men dette kan innebære store investeringer som krever tid, kapital og noenlunde sikre prognoser for fremtidens behov. Når markedssituasjonen og forretningsutsiktene er usikre, er store investeringer kanskje ikke den beste løsningen.

Hvis hovedmålet ditt er å holde kostnadene nede og takle en midlertidig nedgang i markedet, blir det svært viktig å gå nøye gjennom verkstedet ditt slik det er i dag, og utnytte de eksisterende maskinene og den nåværende kapasiteten, fortrinnsvis uten en dramatisk økning i de faste kostnadene.

En annen viktig faktor er produktivitet. Ofte fokuserer vi på å oppnå maksimal metallskjæringseffektivitet. Metallavvirkningsgrad er en målestokk for effektivitet når det gjelder produksjon av deler. Men det kan være enda viktigere å se nærmere på maskinutnyttelsen. På et vanlig maskineringsverksted brukes bare 50 % av maskinens driftstid til maskinering. Maskinskader, omstillinger og vedlikehold sluker de resterende 50 %.

Fokus på maskinyttelse

Økt maskinutnyttelse er en kostnadseffektiv metode for å sette fart i produktiviteten og utnytte den kapasiteten som allerede er tilgjengelig. Dette kan måles som en prosentandel av den tiden maskinen faktisk produserer komponenter. En økning av aktiv maskineringstid på bare noen få prosent gjør en stor forskjell.

Økt maskinutnyttelse kan oppnås ved å arbeide aktivt med typiske tidstyver som ofte forekommer på et vanlig verksted knyttet til disse områdene: Oppsett av produksjonspartier, måling av komponenten i maskinen, verktøyinnstilling, innstilling av kjølerør, utskifting av slitte verktøy, sponfjerning rundt verktøy og arbeidsemner eller blokkerte transportbånd og komponentomstilling.

To viktige tiltak for å takle denne typen utfordringer er å arbeide med rask utskifting av verktøy og modulære systemer. Med rask utskifting og modulære løsninger kan maskinutnyttelsen bli svært mye bedre.

Verktøyløsninger med hurtigskift 

En hurtigskiftløsning kan redusere tiden som brukes på måling, oppsett og verktøyskifte, og dette kan forbedre maskinutnyttelsen drastisk. Effektiv kjølemiddeltilførsel bidrar til å maksimere produktiviteten ytterligere. Hurtigskift byr på mange fordeler som bidrar til å holde produksjonen i gang, inkludert redusert omstillingstid mellom ulike produksjonspartier. Skiftetiden fra en type verktøy til en annen reduseres drastisk ved bruk av hurtigskift. Inntil ti minutter kan man spare på én vanlig dreieoperasjon.

Økning av antall verktøyposisjoner med doble verktøyholdere kan også hjelpe. Dreiesentre med drevne verktøyholdere har ofte begrenset plass. Bruk av doble festeenheter gir mulighet til bruk av søsterverktøy eller et større utvalg verktøy, noe som reduserer kravene til verktøyskift for et større utvalg av komponenter. Doble festeenheter kan brukes når maskinen har Y-akse, flerfunksjonsrevolverhode eller motspindel. 

Det er også mulig å redusere nedetiden ved utskifting av utslitte verktøy. Når et verktøy av massivt hardmetall med drevet verktøyholder skiftes ut, må verktøyets forskyvning kalibreres på nytt. Med vendbare freser og bor må flere skjær skiftes. Bruk av søsterverktøy og utskifting av fresen utenfor maskinen går mye raskere. For statiske verktøyholdere vil det å kunne fjerne verktøyet gi forbedret vedlikehold av verktøyet, riktig montering og ingen uventede stopp på grunn av behov for innkjøp av reservedeler.

Å slippe innstilling av kjølerør kan også vise seg å være et tidsbesparende tiltak. Når operatører stiller inn retningen på kjølerøret, kreves det vanligvis to til tre forsøk før resultatet blir tilfredsstillende. Dårlig sponkontroll fører deretter ofte til støt mot røret, slik at innstillingen gjerne må gjentas ofte.

Det siste punktet er raskere oppstart av produksjonen. Ved å eliminere "førstetestkomponenten" eller "måling av kutt" reduseres skrapmengden, og produksjonshastigheten øker. I løpet av et år vil bruk av hurtigskift føre til en betraktelig høyere komponentproduksjon og redusert skrapmengde.

I tillegg til en markant økning i maskinutnyttelsen gir hurtigskift også mange fordeler for operatøren, slik som brukervennlighet og et mer ergonomisk arbeidsmiljø. For eksempel fører verktøyskift utenfor maskinen til reduksjon i antall ulykker, feil og leting etter mistede deler.

Vær fleksibel, arbeid modulært

En annen strategi for å holde maskinene dine i drift er modulære løsninger. Et modulært system gir et stort utvalg komplette verktøy med ulike egenskaper, noe som fører til mindre behov for kostbare spesialtilpassede verktøy med lange leveringstider. Modulære verktøy bidrar til å unngå utgifter til egne verktøy til hver maskin, komponent og funksjon.

Fordelene med modulære verktøyløsninger er fleksibilitet, redusert verktøybeholdning og flere verktøykombinasjoner, og alt dette bidrar til økt maskinutnyttelse. Evnen til å opprettholde uavbrutt produksjon i lange perioder gir den fleksibiliteten som trengs til å gjøre verkstedet ditt bedre rustet til å håndtere skiftende markedsforhold.

Fire bruksområder der modularitet har vist seg å være ekstra verdifullt, omfatter tilgang til vanskelig tilgjengelige funksjoner, stabilitet i vibrasjonsutsatte operasjoner, liten eller varierende produksjon og ekstra klaring ved maskinering av store komponenter.

Selv om det er sant at “endringene har aldri gått så fort før”, finnes det ulike strategiske tiltak for å oppnå tilpasningsdyktighet og sikre økonomisk gevinst i et markedslandskap i kontinuerlig endring. Både forbedret maskinutnyttelse, redusert omstillingstid og satsing på modulære systemer bidrar til en vesentlig større fleksibilitet for maskinverksteder. I vår neste artikkel vil vi foreta en grundig gjennomgang av effektene ved å investere i nye teknologier. Dette vil bidra til å kaste lys over hvordan investeringer kan forbedre effektiviteten og åpne nye muligheter for verksteder. Følg med videre!

Sandvik Coromant
street 1
7010 Trondheim
Ringerike
Norge
Org. nr.: NO915703607

Kontaktperson

AS

Send til en kollega

0.094