23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

NFEAs Sikkerhetssystemer 2024

Konferansen arrangeres på Scandic Flesland Airport, 20-21 mars 2024. På Sikkerhetssystemer 2023 var det 75 deltakere på listen, og vi satser på like mange eller flere i 2024.

Sikkerhetssystemer 2024 henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger. Ingeniører og fagarbeidere som jobber med prosess, sikkerhet, drift og vedlikehold vil ha nytte av å delta. Det samme gjelder elektro- og automatiseringspersonell, konstruktører og leverandører av utstyr, systemer og komponenter samt rådgivere og representanter fra myndighetene.

Instrumenterte sikkerhetssystemer finnes i nesten alle deler av industrien vår. Både offshore og landbasert. Uten disse systemene vil det ikke vært mulig å drifte anlegg og installasjoner. Og vi har alle sett konsekvensene det får ved ulykker og hendelser og vet hva det kan bety for enkeltmennesker og for selskaper. Vi ønsker å samle deltakere fra ulike deler av industrien: leverandører av produkter og tjenester, ansvarlige for prosjekter og utbygging, de som skal drifte og vedlikeholde og ikke minst våre premissgivere som er ansvarlige for lover og standarder. 

Industrien i dag har både et ønske om og stadig sterkere drivere for ny og bærekraftig industri. Dette tvinger frem ny teknologi som medfører nye krav og utfordringer. Vi har flere foredragsholdere som skal snakke om temaer spesielt knyttet til dette.

Eksempel på det er: 
Kjernekraft 
CO2 lagring 
Bruk av hydrogen som energikilde 

I tillegg har vi innlegg som dekker:  
Regelverk og sikkerhetsfilosofi  
Erfaringsoverføring fra prosjekter  
Ny teknologi og digitalisering  
Praksis i andre bransjer 
Funksjonell sikkerhet og SIL analyser  

Målet er å gi deg som deltaker økt kompetanse, inspirasjon og innspill – både gjennom foredrag og diskusjoner i salen, men også gjennom nettverksbygging i pauser og under konferansemiddagen.  

Mer info om konferansen finner du ved å KLIKKE HER!

NFEA
Kjøita 19
4630 Kristiansand
Kristiansand
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.032