23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Hexagons iConstruct™ øker Tecnimonts effektivitet i håndteringen av byggeprosjekter

Tecnimont ønsket effektiv prosjektstyring med underleverandører og brukte Hexagons iConstruct for å få oversiktlige, prioriterte 3D-modeller og bedre datahåndtering.

Tecnimont, en velkjent global entreprenør i bransjen for omforming av naturressurser, ønsket å administrere byggeprosjektene sine mer effektivt ved å styre "arbeidsfronten" i samarbeidet med underleverandører som leverer direkte arbeidskraft på byggeplassene. Selskapet innså at det ofte var mange rapporter og data som måtte tolkes mellom prosjektering, anskaffelser og utførende byggearbeid, noe som krevde en pragmatisk tolkning av sluttbrukerne, for eksempel byggelederen, arbeidslederen og de respektive teamene.     
  
For å effektivisere tilnærmingen søkte Tecnimont en løsning som representerte arbeidsfronten. Målet var å etablere et prioriteringsskjema for monteringssekvenser ved hjelp av en omfattende 3D-modell som skulle gi klarhet og prioritering under alle omstendigheter. Målet var å skille seg fra den tradisjonelle praksisen til EPC-kontraktører, som først og fremst fokuserer på å håndtere ingeniørleveranser og materialtilgjengelighet.    
  
   
Overvinne utfordringer   
   
Tecnimont hadde imidlertid en utfordring med å håndtere informasjon og koordinere byggeaktivitetene på byggeplassen. De ansatte måtte generere rapporter og oppdatere data, noe som ga lite tid til å overvåke byggevirksomheten. Tecnimont innså hvor viktig det var å ta i bruk ny teknologi og digitale plattformer i byggebransjen, og gjennomførte en omfattende undersøkelse og analyse av potensielle forretningsmuligheter.     
  
De identifiserte to viktige forbedringsområder. For det første ønsket man å forbedre brukeropplevelsen og tilgjengeligheten til de digitale løsningene for gjennomsnittsbrukeren ved å ta i bruk en mer brukervennlig tilnærming. For det andre innså man at det var behov for et paradigmeskifte blant de mer erfarne medarbeiderne, som trengte hjelp til å utnytte markedets muligheter fullt ut.    
  
Tecnimont la derfor ut på en reise for å finne og implementere en transformativ digital løsning som kunne løse utfordringene og maksimere effektiviteten i byggebransjen. Målet var å finne en teknologisk løsning som kunne effektivisere prosessene og gi kostnadsbesparelser i form av redusert arbeidsinnsats, arbeidstid og færre krav fra underleverandører.    
  
Realisering av resultater    
  
Tecnimont gjennomførte en grundig evaluering og fant ut at Hexagons iConstruct™ var en ideell løsning som passet perfekt til deres krav og prosjektmål. Beslutningen om å ta i bruk iConstruct var strategisk viktig for Tecnimont. Her er grunnene til at de valgte iConstruct:    
  
iConstruct bruker AWP-metodikk for å øke prosjekteffektiviteten og produktiviteten.     
Full støtte og assistanse fra Hexagons team sikret en smidig implementeringsprosess.     
iConstruct kan tilpasses kundenes behov, noe som forbedrer effektiviteten.     
iConstruct er enkelt å forstå og bruke, noe som gir umiddelbar verdi og forbedret funksjonalitet.    
  
Ser fremover     
  
Tecnimont har forbedret byggeplanleggingen og sporet fremdriften i aktivitetene mer effektivt ved hjelp av Hexagons iConstruct. Denne toppmoderne teknologien har resultert i en reduksjon i timeforbruket på ca. 20 % og kostnadsbesparelser på 10 %. iConstruct-systemet håndterer en betydelig mengde data, inkludert ca. 50 000 metadata fra et ingeniørperspektiv og ca. 800 000 metadata knyttet til innkjøp. Tecnimont planlegger å utvide prosjektet ved å innlemme interne prosesser i iConstructs digitale plattform. Samarbeidet med Hexagon har vært vellykket, og Tecnimont beskriver løsningen som effektiv, proaktiv og dynamisk. Selskapet undersøker nå muligheten for å bruke iConstruct på andre byggeplasser, noe som indikerer at det er potensial for flere løsninger.   Les mer om casestudien her. 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
Org. nr.: SESE5566019773

Kontaktperson

Send til en kollega

0.078