23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Puster du inn farlig røyk, gasser eller støv på arbeidsplassen din?

Røyk, gasser eller støv består av farlige partikler av ulik størrelse og kan nå ulike langt inn i kroppen og gi helseproblemer som allergi, astma, pusteproblemer, hørselsproblemer og  annen mer alvorlig sykdom.

Utløper
25. desember 2024

En person puster inn ca 20 - 30 kg luft hver dag, gange det med antall arbeidsdager och antall arbeidsår. Det vil komme mye luft inn i kroppen vår. Sørg derfor for å beskytte dig och dine ansatte på arbeidsplassen. Det är viktigt att de farlige stoffer og partikler fanges opp allerede ved kilden ellers går de videre inn i ventilasjonen og videre ut på hele arbeidsplassen.  

I dag finnes det svært god og brukervennlig teknologi for å rense luften og beskytte både personell og maskiner. En hygienisk grenseverdi er en vurdering av helserisiko og hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre på en arbeidsplass. Det er viktig å holde alle luftforurensningsnivåer så lave som mulig. 

Solectro AB samarbeider med det tyske ULT AG, som er spesialister på avsugsenheter med filtersystem til mange ulike stoffer och arbeidsplasser. 

For lukt, gass og damp

For støv og røyk

For laserrøyk og laserstøv

For lodderøyk 

Kontakte oss for ytterligere hjelp og veiledning.  
Karoline Ljung
Tlf. +46 40-536623 eller e-post: karoline.ljung(@)solectro.se

Allergene stoffer
Allergi oppstår når kroppens immunforsvar reagerer på stoffer man utsettes for, som kan gi hud- eller astmasymptomer. For at det skal oppstå allergi, må du først eksponeres for det allergifremkallende stoffet. De som er blitt allergiske (sensibiliserte) kan da oppleve symptomer etter ny kontakt med svært små mengder av stoffet. Det er en lang rekke stoffer som er allergifremkallende, både naturlige stoffer og kjemiske produkter.

Kreftfremkallende stoffer
Mange stoffer kan også utvikle kreftfremkallende byller. Kreft forårsaket av kjemikalier tar lang tid å utvikle. Det kan ta mellom 10 og 30 år. Risikoen for å få kreft øker ved eksponering for høyere doser av et kreftfremkallende stoff. Det er svært viktig å holde arbeidernes eksponering for stoffer som kan fremkalle kreft så lav som mulig.

Stoffer som påvirker reproduksjonen
Det er kjemiske stoffer som kan forstyrre reproduksjonsevnen til menn og kvinner. Disse stoffene kan også forårsake skade på fosteret via den gravide.

Ototoksiske stoffer
For ikke å glemme er det også kjemiske stoffer som ved innånding kan påvirke funksjonen til det indre øret og signaloverføringen til hjernen og forårsake nedsatt hørsel.

Støvpartikler
Støv består av små faste partikler. Støv kommer fra mange forskjellige typer materie. Støv legger seg som et lag på overflater, gulv, maskiner, møbler og gjenstander innendørs.

Inhalerbart støv - partiklene i luften, som du puster inn gjennom nesen og munnen.

Respirabelt støv - de aller minste partiklene, som når bunnen av lungene - til alveolene. Den mest skadelige.

Røykpartikler - partikler som oppstår under sveising - de er så små at de når alveolene.

Det er viktig å vurdere hygieniske grenseverdier, disse er satt for å begrense luftforurensning på arbeidsplasser. Hygieniske grenseverdier finnes hos Arbeidsmiljøetaten.

SOLECTRO AB
www.solectro.se

Solectro AB
Tenngatan 6-8
234 35 LOMMA
Lomma kommun
Sverige
Org. nr.: SE5561434035

Kontaktperson

Send til en kollega

0.063