23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Pris og markedsinformasjon fra Tibnor

Les Tibnors pris og markedsinformasjon for September 2023

 

Markedet generelt

Det Norske markedet oppleves fremdeles differensiert. Både bransjemessig og geografisk. I Norges Bank, Regionalt nettverks siste rapport 3/2023 sier nettverket at de tror aktiviteten samlet vil øke i tredje kvartal. Frem mot vinteren venter bedriftene at veksten skal avta. 

Rapporten skriver videre om at redusert byggeaktivitet og svakere etterspørsel fra husholdningene demper veksten, mens investeringer knyttet til energiproduksjon og tjenester rettet mot næringslivet fortsetter å øke. Flere peker dessuten på at svekkelsen av kronekursen gjennom siste året har bidratt til bedre konkurransekraft for norske bedrifter.

Veksten i tredje kvartal skyldes mye kraftig oppgang hos oljeleverandørene, samt god vekst i tjenesteyting. Samtidig tiltar fallet i bygg & anleggsvirksomheten. Det er fallet i boliger som er størst, men nå også nedgang i forretningsbygg. Bedriftene i nettverket melder om økende vekst i infrastruktur og transport, men høye byggekostnader fører til lengre tid før offentlige prosjekter kommer i gang. 

Prognosesenterets ferske rapport «Bygg og anleggsmarkedet» skriver innledningsvis at nedgangen i boligbyggingen trekker ned veksten i totalmarkedet i år og neste år. Utviklingen i totalmarkedet er ventet å blir negativ i 2023 og 2024, men en opphenting i nybygermarkedet i 2024 og 2025 gir sterkere utvikling av prognoseperioden. 

Felles for begge rapporter er at sysselsettingen samlet ikke vil falle mye neste periode. Stort behov i olje og energisektoren kompenserer for nedbemanning i bygg og ansleggsektoren, som har hatt høy andel i utenlands arbeidskraft. 

NIMA Innkjøpsindeksen, DNB PMI justert for normale svingninger, ble 51,4 for august. Dette tyder på økt industriaktivitet for samme måned. Også produksjonsindeksen ble 51,1 i august, opp fra 50,4 i Juni. Ordreindeksen for nye ordrer ble 53,8, mot 46,1 i Juni.

Tilgjengelighet og prisutvikling på stål og metaller

Platts skriver i sin markedsrapport at Kina hadde vekst i sin stålproduksjon også for August. Ifølge kilder skal det gjennomføres vedlikeholdsprogram på flere Verk, som vil redusere produksjonen for September. Også Europeiske Verk gjennomfører vedlikehold i samme periode. Det meldes om prisøkninger på HRC (hot rolled coil) til tross for lavere etterspørsel.

På grovplater var europeisk handel på ett lavt nivå grunnet ferieavviklingen i europa. Etterspørsel fra stålgrossistene var også lavere enn normalt. Olje og energimarkedet er sterkt og bidrar til høye ordrebøker for verkene i andre halvår 2023.

På bjelker og stangstål er prisbildet og tilgjengeligheten stabil. Verkene har god kapasitet og skrotkostnaden er på et relativt stabilt nivå i dag.

Rustfrie materialer har sunket i basispris i Europa gjennom Q2. Mens i Norden holder volumene seg mer stabile og prisene likeså. Siden sommeren har etterspørselen på rustfrie materaler økt, verkene har nå bedre ordrebøker. Ledetidene er normale men prisene har begynt å stige noe moderat igjen.

Forventninger fremover

Verkene ønsker å heve prisene, siste utvikling på skrap er forsiktig økende, kutt i produksjonskapasitet gjennom vedlikehold og god etterspørsel i energimarkedet utnyttes. Markedet svarer med nedbygging av grossistlagere, generelt svakere etterspørsel, både i norden og europa. Det er usikkert om bilindustrien faktisk vil ta ut sine forhåndsprognoser, og vi ser fallende aktiviteter rundt bygg & anleggsmarkedet. På hovedproduktene innenfor karbonstål antar vi en stabil periode. Rustfrie produkter synes å øke noe igjen med basis i økende etterspørsel. 

Usikkerhetmomentet denne gangen ligger også i valuta. NOK fortsetter å svekke seg mot USD, mens Euro ligger på ca 11,50 siste dager/uker.

Tibnor AS
Tevlingveien 15
1081 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO930388009

Kontaktperson

Svein Johansen
Salgsdirektør
+47 90140052 svein.johansen@tibnor.com

Send til en kollega

0.047