23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Hvordan støtter anleggsdesign elektrifiseringen av kjemisk industri?

Den kjemiske industrien utvikler seg i takt med økt elektrifisering av prosesser og strategiske endringer i energi- og råvarebruk. Modulære systemer, som støttes av verktøy som Module Type Package (MTP), blir stadig viktigere på grunn av deres tilpasningsdyktighet. Smarte sensorer øker effektiviteten og sikkerheten gjennom sanntidsovervåking. Planleggingsverktøyene står imidlertid ofte overfor utfordringer som manuell dataregistrering og ineffektiv design. Hexagons Smart 3D-løsning løser disse utfordringene og gir et konkurransefortrinn innen iterativ design. Piping & Instrumentation-diagrammet (P&ID) er avgjørende for å representere sentrale produksjonselementer og sikre feilfri konstruksjon. Integrerte verktøy, som Hexagons CADWorx, optimaliserer denne prosessen. Alt i alt er effektiv programvare avgjørende for å forenkle den komplekse designprosessen for industrianlegg.

Den kjemiske industrien har i årevis arbeidet med å frikoble produksjon og forbruk av energi og råvarer. Kraftige planleggingsverktøy støtter ingeniørene. Det som er nytt, er den økende elektrifiseringen av industrielle prosesser, noe som krever flere funksjoner.    
Kjemiske og farmasøytiske selskaper står overfor grunnleggende strategiske beslutninger - både når det gjelder tilførsel av alternativ energi og effektiv bruk av råvarer. Her spiller modulære systemer en viktig rolle, ettersom de raskt kan planlegges og monteres og om nødvendig tilpasses nye markedsforhold. Module Type Package (MTP) gjør det enkelt å integrere slike moduler i en overordnet automatiseringsløsning. Smart sensorteknologi spiller her en sentral rolle: Den muliggjør permanent overvåking og styring av prosesser i sanntid, noe som bidrar til økt effektivitet og sikkerhet. 

Ingeniørverktøy som konkurransefortrinn    

  • Kursen for vellykkede anleggsløsninger settes allerede i planleggingsprosessen. Ved bruk av prosjekteringsverktøy kan det imidlertid oppstå alvorlige problemer som bremser planleggerne:    
  • Manuell dataregistrering i de aktuelle systemene, ettersom det ikke finnes tilstrekkelig automatisering for å fange opp alle detaljene som kreves i prosessen.    
  • Manglende transparens i designet for den enkelte planlegger når flere ingeniører er involvert i designprosessen, noe som noen ganger resulterer i (data)kaos.    
  • Mangel på automatisering i rørdesign og -kjøringer resulterer i ineffektive design med for mange koblinger og rørseksjoner.

Hexagons datasentriske, regelbaserte Smart 3D-løsning løser disse utfordringene ved å muliggjøre et iterativt designmiljø. Smart 3D gir all funksjonaliteten som trengs for å designe anlegg og vedlikeholde 3D "som bygget"-representasjoner - et klart konkurransefortrinn for brukerne. 
I tillegg til de allerede viktige egenskapene til et godt planleggingsverktøy - registrering av data bare én gang, ingen tap av data på tvers av bransjene, intelligens over hele livssyklusen - gir den nye utviklingen i bransjen ytterligere forventninger: For eksempel på grunn av de mer omfattende automatiseringskravene - overgang fra batchprosesser til kontinuerlige prosesser - og fremfor alt på grunn av den prioriterte bruken av elektrisk energi, f.eks. i hydrogenelektrolyse, Power-to-Heat og et stort kjemisk selskap som til og med elektrifiserer dampkrakkeren. Kort sagt, smarte verktøy er også etterspurt innen elektrisk installasjon og instrumentering.   

P&I: Planleggerens sentrale dokument    

Hvis du ser på et anlegg i den kjemiske eller petrokjemiske industrien, ser du umiddelbart hvor viktig det er med P&ID-strømningsdiagrammer: Rørledninger, flenser, ventiler, pumper og målepunkter er hjertet i produksjonsanleggene. Rør- og instrumentdiagrammet (P&I) er det sentrale dokumentet som representerer den største anleggsverdien.   

P&ID-diagrammet spiller en sentral rolle i hele livssyklusen til et anlegg (ny- og endringsplanlegging, vedlikehold, demontering). P&ID er også en viktig dataleverandør for planlegging av automatisering og prosesskontrollteknologi.    

Bare de som utfører P&ID-strømningsdiagrammer nøye og forsyner dem med all relevant informasjon, kan håpe på å unngå feil i den påfølgende detaljprosjekteringen og under bygging eller idriftsettelse. Med dagens globale fordeling av planleggingsoppgaver er dette viktigere enn noensinne.    

Verktøy som genererer "intelligente" P&ID-er, gir klare fordeler fordi dataene kan brukes til etterfølgende 3D-prosjektering. Integrerte verktøy som Hexagons CADWorx gir denne fordelen uten tap av grensesnitt.    

Les mer om anleggsdesignreisen 

Bunnlinjen   
På grunn av industrianleggenes størrelse og kompleksitet, behovet for å overholde ulike forskrifter og standarder og forventningene om å håndtere tverrfunksjonelle team og leverandører, er anleggsdesign en kompleks prosess. En programvareleverandør med løsninger som dekker alle funksjonelle krav, hjelper teamene med å samarbeide og gjør arbeidet enklere gjennom hele livssyklusen, kan utgjøre en forskjell her. 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
Org. nr.: SESE5566019773

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047