23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Slik utnyttet C.S. Impianti Hexagons løsninger i sitt designutviklingsprosje

C.S. Impianti, et selskap som spesialiserer seg på anleggstekniske tjenester og industridesign, sto overfor utfordringer da de arbeidet med et prosjekt for å designe og bygge to gasskompressorstasjoner. De måtte ivareta hensynet til sikkerhet, samsvar og miljø, samtidig som de måtte ta hensyn til presserende infrastrukturbehov. For å effektivisere arbeidet valgte de en SaaS-løsning (Software-as-a-Service) fra Hexagon, nærmere bestemt Hexagons Intergraph Smart® 3D og Intergraph Smart® Instrumentation. Implementeringen av Hexagons løsninger hadde flere fordeler, blant annet bedre samarbeid, økt effektivitet, færre feil og skalerbarhet. Denne tilnærmingen sparte også tid og ressurser. Samarbeidet med Hexagon viste seg å være vellykket, med løpende support og problemløsning. Konklusjonen er at C.S. Impiantis bruk av Hexagons løsninger førte til en betydelig forbedring av driften og konkurransekraften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese hele casestudien og lære mer om C.S. Impiantis økte designeffektivitet ved hjelp av Hexagons løsninger.

C.S. Impianti, et selskap som spesialiserer seg på anleggstekniske tjenester og grunnleggende og detaljert design for industriselskaper, påtok seg et prosjekt for å designe og bygge to gasskompressorstasjoner for effektiv og konsistent komprimering av naturgass. Med fokus på sikkerhet og miljøhensyn var målet å oppfylle de tekniske spesifikasjonene, utvikle en omfattende prosjekteringsplan, optimalisere design og drift og sikre samsvar.  
  
Prosjektet støtte på utfordringer, særlig behovet for rask etablering av infrastruktur. For å løse dette søkte C.S. Impianti etter en løsning som kunne gi et skalerbart og kompatibelt miljø samtidig som de kunne konsentrere seg om de tekniske oppgavene. De valgte til slutt en SaaS-løsning (Software-as-a-Service), Hexagons Intergraph Smart® 3D og Intergraph Smart® Instrumentation, for å håndtere 3D-modeller, anleggsleveranser og instrumentdokumentasjon. 
Implementeringen av Hexagons løsninger ga mange fordeler. Samarbeidet ble effektivisert, og kommunikasjonen og koordineringen mellom teammedlemmene ble forbedret. Design- og prosjekteringseffektiviteten ble forbedret, noe som resulterte i tidsbesparelser og høyere kvalitet. Feil ble minimert, noe som førte til økt presisjon og mindre omarbeiding. Implementeringsprosessen var rask og sømløs, noe som sikret minimale forstyrrelser i den løpende driften. SaaS-modellen var skalerbar og tilpasningsdyktig, og optimaliserte ressursene basert på prosjektets behov. Den kostnadseffektive løsningen gjorde at man unngikk IT-kostnader på forhånd og langvarige anskaffelsesprosesser. Hexagons enhetlige grensesnitt forenklet prosjektgjennomføringen ved å konsolidere hosting, infrastruktur og programvare.  
 Alt i alt ble C.S. Impiantis drift betydelig forbedret, noe som bidro til økt konkurransekraft. Fabio Aiello, systemansvarlig hos C.S. Impianti, roser Hexagon-teamet for hjelpen med å sette opp miljøet, oppgradere programvaren og migrere 3D-modelldataene.  
 C.S. Impianti fortsetter det vellykkede samarbeidet med Hexagon og benytter seg av deres designløsninger for håndtering og dokumentasjon av 3D-modeller. Det nylige samarbeidet har vært svært positivt, og Hexagon-teamet har levert fremragende support og løst kritiske problemer raskt for å overholde prosjektets tidsfrister. C.S. Impianti uttrykker tilfredshet med det pågående samarbeidet og fremhever Hexagon-teamets proaktive og støttende natur. 
Konklusjonen er at C.S. Impiantis bruk av Hexagons løsninger har forbedret driften og den generelle konkurranseevnen betydelig. Partnerskapet har vist seg å være fordelaktig, og Hexagons team har vist utmerket støtte og problemløsningsevne gjennom hele prosjektet.  
 Les hele casestudien for å finne ut hvordan C.S. Impianti oppnådde økt designeffektivitet ved hjelp av Hexagons løsninger. 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
Org. nr.: SESE5566019773

Kontaktperson

Send til en kollega

0.034