23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Teknologidrevet bærekraft

Tiltrekke seg målbevisst unge talenter

En nylig undersøkelse av KPMG viser at neste generasjon er på jakt etter mer ansvarlige arbeidsgivere. Ifølge undersøkelsen ville en tredjedel av den såkalte "generasjon Z" — de som er født mellom 1997 og 2010 — si nei til en jobb hvis de ikke likte selskapets bærekraftytelse, og dette viser tydelig at attraktiv lønn og karriereutvikling ikke lenger er de eneste kravene som stilles til drømmejobben. Men hvordan kan organisasjoner innenfor produksjonsindustrien tiltrekke seg en ny generasjon talenter når de fremdeles strever med å tilpasse seg en mer bærekraftig praksis? Det er dette Patrik Eurenius, leder for bærekraft og EHS (helse, miljø og sikkerhet) hos Sandvik Coromant undersøker.

KPMGs undersøkelse, som ble publisert i januar 2023, gir et svært godt innblikk i talentmarkedet. Ifølge undersøkelsen er 55 % av personer i alderen 25-34 år de som er mest tilbøyelig til å vurdere arbeidsgivers engasjement når det gjelder ESG (Environmental, Social and Governance), men 51 % i alderen 18-24 er også enig i dette. Én av fem respondenter fortalte at de under jakten på en ny stilling hadde sagt nei til en jobb fordi selskapets ESG-engasjement ikke samsvarte med deres verdier, og denne andelen økte til en av tre i alderen 18-24-år.

Da er spørsmålet: Er produksjonsindustrien klar til å tiltrekke seg miljøbevisste talenter? I rapporten fra 2021 Bærekraftig produksjon: Fra visjon til handling  skriver Deloitte: “En markant endring er på trappene [innen produksjonsindustrien], og dette krever at man må utvide perspektivet. De som ikke er forberedt, kan risikere å havne i bakleksa.” Rapporten spår også at voksende trender, som overgang til smart-fabrikker og digitaliserte tilførselsnettverk, kommer til å akselerere. Robuste ESG-strategier begynner å bli integrert både i bunnlinje og arbeidsgivertilfredshet, men kan bransjen lykkes på begge områder?

Tydelighet er nøkkelen

Meningsfylte bærekraftmål krever transparente kommunikasjonsmetoder. Gjennom formidlingen av bærekraftpolitikken står bedrifter i fare for grønnvasking , dvs. når et selskap bruker mye tid og penger på selve markedsføringen som miljøvennlig, i stedet for faktisk å redusere miljøpåvirkningen. Derfor er det viktig at organisasjoner – ikke minst produksjonsbedrifter — ikke nøyer seg med å formidle målene sine, men også beskriver i klartekst hva de faktisk gjør for å nå disse målene. 

Bærekraftagendaen utvikler seg raskt, og det kan virke som om verden hele tiden ønsker å vite hvor du er og hva du gjør. Det er avgjørende med en klar fortelling, ellers kan tiltakene drukne i støyen. Derfor er en fordel å fortelle en forenklet, sammenhengende og troverdig historie når du skal formidle bærekraft utad. 

Det finnes ingen universalløsning som passer for alle når det gjelder bærekraftskiftet. En detaljhandel og et maskinverksted vil neppe ha de samme behovene eller strategiene. Ideelt sett bør bærekrafttiltak sikte mot forbedring av forretningsfunksjoner som er direkte knyttet til organisasjonens markedsposisjon. For oss i Sandvik Coromant er livsnerven å utvikle innovasjoner innen metallskjæring. Vi er eksperter på verktøy og skjær, slik som dreiekvaliteter og industribor. 

Ettersom vår forretningsdrift er svært avhengig av salg av effektive, toppmoderne verktøy, innså vi at vi trengte å gjøre dette området mer bærekraftig. I mange år har Sandvik Coromant har tilbudt et fleksibelt resirkuleringsprogram for karbid slik at kundene kan selge de brukte verktøyene tilbake til Sandvik Coromant, mens vi sørger for resirkulering. Vi tilbyr også kundene en overhalingstjeneste for verktøy, slik at slitte, men fremdeles brukbare verktøy kan tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. Begge disse tjenestene utgjør en del av vårt bærekraftmål, som er å oppnå over 90 % sirkulær økonomi innen 2030. 

Det betyr at ved å tilpasse bærekraftmålene etter din kjerneforretningmodell, vil du sikre integriteten og skape en forbindelseslinje mellom hvem du er og hva du gjør. Ved å fastholde denne fortellingen under all ekstern kommunikasjon, særlig under arbeidet med å skaffe nye ansatte, vil bedriften din fremstå som organisasjon kjenner egen miljøpåvirkning og utfører tiltak i samsvar med dette. 

Vitenskapen bak bærekraftig bedrift

Det er viktig å ha en konsekvent bærekraftstrategi — men det er også viktig å dokumentere fortellingen om denne strategien. Spesielt for dem som arbeider innenfor vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM), er det svært tillitvekkende å ha en vitenskapsbasert begrunnelse, og dette kan også virke tiltrekkende for mulige ansatte, som vil verdsette et en detaljert og dokumentert mål. Det finnes flere vitenskapsbaserte modeller en organisasjon kan bruke for å gi enda større troverdighet til bærekraftdiskursen.

Dette inkluderer Sti (vitenskapsbasert romvåpeninitiativ), et globalt partnerskap mellom CD, UN Global Company (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv), RI (verdenressursinstituttet) og WWF (verdens naturfond). Sti har utviklet seg til en global standard for bedrifters utslipps reduksjonsmål og fungerer som ledende partner for kampanjen Business Ambisjon for 1,5 °Cl — en oppfordring om handling fra en global union av FN-kontorer og industriledere, som oppfordrer selskaper til å sette seg vitenskapsbaserte netto null-mål i tråd med en 1,5 °Cl-fremtid.

De som blir medlem av Sti, må sette seg mål som strekker seg over minst fem og maksimalt 15 år, og de må minst være i samsvar med av karboniseringen som trengs for å holde den globale temperaturøkningen på under 2 °Cl i forhold til førindustrielle temperaturer, selv om selskapene oppfordres til å ha 1,5 °Cl som målsetting. 

Det å vitenskapsbaserte mål på plass dokumenterer at en bedrift gjennomfører tiltak for å forbedre sin bærekraftytelse. En undersøkelse fra Sti fant faktisk ut av 79 % selskaps lederne rapporterer om et styrket merke omdømme som en av de største forretnings fordelene ved å melde seg inn i Sti. Per idag har over 5000 bedrifter som dekker over en tredjedel av det globale økonomiens markedskapitalisering, meldt seg inn i SBTi. Sandvik, inkludert Sandvik Coromant, meldte seg inn i 2022. Som en del av miljøambisjonene arbeider Sandvik Coromant for å halvere sine CO2-utslipp på egne operasjoner, og er aktivt engasjert sammen med interessenter, partnere og leverandører for å bidra til å redusere organisasjonens totale karbonfotavtrykk.

En lysere fremtid 

Yngre generasjoner, slik som generasjon Z og millenniumsgenerasjon har vokst opp i en tid med økende bevissthet om den påvirkningen våre aktiviteter har på planeten. Det er mer sannsynlig at disse generasjonene prioriterer bærekraft og ønsker å gjøre en forskjell. I tillegg betraktes bærekraftige bedrifter som fremtidsrettede og tilpasningsdyktige når det gjelder fremtidens utfordringer — og hvem ønsker ikke å arbeide i en bedrift som virkeliggjør disse verdiene? 

Det er en toveisgate med fordeler. Bedrifter som er tydelige, konsekvente og demonstrerer bærekraftytelse, vil tiltrekke seg neste generasjon med grønne talenter, slik som undersøkelsen til KPMG antyder. Samtidig vil selskaper som tiltrekker seg talenter med en grunnleggende interesse for bærekraftige bedrifter, nyte godt av engasjerte og solide medarbeidere. 

Sandvik Coromant
street 1
7010 Trondheim
Ringerike
Norge
Org. nr.: NO915703607

Kontaktperson

AS

Send til en kollega

0.032