23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Slik driftseffektiviserer de med fokus på bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss.

Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi. Selskapet Nofitech, som leverer modulbaserte automatiserte RAS-anlegg til norske og utenlandske aktører i havbruksnæringen, går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft – både internt i bedriften og for sine kunder. 

Investering i grønn teknologi gir økt lønnsomhet
- Bærekraft betyr å oppnå mer med mindre bruk av ressurser; det er en strategi for å differensiere seg fra resten av markedet og vinne i konkurransen internasjonalt. Å satse på bærekraft er det viktigste man kan gjøre i en tid når marginene blir spist opp av uventede faktorer, sier Robert Hundstad, CEO i Nofitech.

Selskapet har i en årrekke levert høyt digitaliserte anlegg og øker nå sitt samarbeid med teknologiselskapet Schneider Electric. De blir nå både en leverandør av digitale automatiseringssystemer for ressurs- og energieffektivisering og en samarbeidspartner på bærekraft.

Driftseffektivisering
Sammen med Schneider Electric har Nofitech i 2023 utviklet en leveranse- og logistikkstrategi som gir bedriften lavere utgifter i form av standardisering og modulær tankegang. Sammen har de to aktørene optimalisert antallet komponentvarianter, uten at det går på bekostning av løsningene. Tvert imot, det øker effektiviteten:

- Den nye strategien gir redusert risiko i form av lavere emballasje- og transportutgifter, redusert antall reservedeler og mindre behov for lagerplass. I tillegg har vi sammen med Schneider Electric en plan for kompetansebygging innen både hardware og software. Målet er å rasjonalisere vårt programmeringsarbeid, korte ned igangkjøringstiden og tilby sluttkundene enda mer energieffektive løsninger, presiserer Robert Hundstad. 

Nye, innovative løsninger for kundene
Nofitech har de siste årene levert store prosjekter både i Norge, Skottland og Færøyene. Deres satsning på energi- og ressurseffektive løsninger har ført til flere nye forretningsmuligheter i 2023, både i Norge og internasjonalt, blant annet i Japan: 

- Jobben med å gjøre anleggene mer bærekraftige foregår hele tiden. På et anlegg på Færøyene leverer vi nå for første gang en løsning for å gjenvinne spillvarmen fra blåsemaskiner og kompressorer. Den skal gjenbrukes til temperering av prosessvannet i fiskekarene, forteller Hundstad.

- Kjent i markedet er for øvrig vårt system for analyse og prediksjon MIME, oppkalt etter den klokeste norrøne guden Mime. Systemet overvåker og samler historiske anleggsdata og måleverdier i sanntid for å lage prediksjoner om hvordan vannkvalitet vil utviklet seg i systemet. Det gir operatørene råd og støtte for å maksimere produksjonsvekst, mindre miljøavtrykk og minimere risk. I tillegg muliggjør det en ansvarliggjøring av de ansatte på gulvet, som får mulighet til å ta viktige beslutninger raskt, med et sanntidsoppdatert og grundig faktagrunnlag, poengterer Hundstad. 

Et konkurransefortrinn
- Norske oppdrettere som investerer i digitalteknologi, får et konkurransefortrinn internasjonalt. Vi merker at moderne løsninger for energimåling og -overvåking har blitt mer og mer etterspurt av sluttkundene, spesielt etter strømprisøkningen. De bevisstgjør driftsoperatørene om energiforbruk og er referansepunktet for ethvert ENØK-tiltak. Vannresirkulerende oppdrettsanlegg på land nyter godt av slik teknologi. Den sørger også for reduksjon av driftskostnader gjennom tilstandsbasert, prediktivt vedlikehold, tilføyer Hundstad.

Mer å gå på med digital kompetansebygging
- Nofitech er en dyktig partner som vi selv lærer av. Vi vet at en nærmere dialog med vårt støtteapparat om bedre utnyttelse av frekvensomformere og PLS-er vil fremkalle nye løsninger som kan gjøre både Nofitech og havbruksnæringen mer driftseffektive, sier John Hjelset, prosjektleder innen akvakultur i Schneider Electric. 

- Akvakulturbransjen har mer å gå på. Det er ytterst få aktører som har tatt i bruk den mest avanserte programvaren for energiovervåking og -analyse. Det gir muligheter for å spare enda mer energi. Ressurseffektivisering gjennom digitalisering er noe vi har anvendt selv internt i Schneider Electric i snart 20 år. På mange kontorer og fabrikker har vi kuttet materialavfall og energikostnader og oppnådd en driftseffektivisering på opptil 25 prosent, avslutter John Hjelset. 

Fakta
Disse tiltakene bidrar til økt driftseffektivitet i akvakulturanlegg:

  • Nofitech sine post smolt-moduler har et energiforbruk på under 4kWh per kilo produsert fisk. Det er godt under gjennomsnittet for bransjen.
  • Energiovervåking av utstyret gjør kontinuerlig forbedring mulig. Motorene overvåkes både med tanke på strømforbruk og energikvalitet. Tilstandsovervåking reduserer vedlikeholdskostnader.
  • Frekvensomformere styrer de fleste motorene i Nofitechs anlegg. Smarte frekvensomformere er spesielt egnet til optimalisering av strømforbruket i pumpeapplikasjoner og reduserer mekanisk stress.
  • Nofitech satser på de beste industrielle løsningene for driftssikkerhet ved blant annet å bruke redundante kontrollere og høyt fokus på cybersikkerhet.
  • Komponentene som brukes i modulene, er valgt med tanke på kostnadene for transport, lagring og vedlikehold. Nofitech minimerer utvalget av modeller (f.eks. frekvensomformere) når det er mulig for å oppnå lavere kostnader for reservedeler, transport og emballasje.
  • Effektiv arealbruk gir mindre fotavtrykk. Den kompakte løsningen til Nofitechs anlegg bidrar til å redusere både strømforbruket og påvirkningen på miljøet.
  • Gjennom online vannanalyse, basert på konstant overvåking av oksygeninnhold, pH-verdi og redokspotensial, får fiskeoppdretterne bra oversikt over vannkvaliteten. Det sikrer et godt miljø for fisken.
  • Varmegjenvinning: Opptil 80 % av livssyklus-kostnadene er energikostnader. Med varmegjenvinning kan disse kostnadene reduseres betraktelig. Opptil 96 % av kompressorens spillvarme kan benyttes som varmluft, for eksempel til oppvarming av rom eller prosesser. Med en varmeveksler kan man benytte den varme utblåsingsluften til å varme opp vann til 70 °C eller høyere temperatur. Slik får man opptil 76 % av energien tilbake. Det varme vannet kan benyttes i produksjonsprosessen, i fyringssystemet eller til varmtvannsberedning.
  • Selv om avløpsvann er minimert i RAS-anlegg, kan utslipp av nitrogenrikt vann føre til uønsket eutrofiering av miljøet som vannet slippes ut i. Noen land regulerer utslipp av nitrogen fra landbasert akvakultur. Nofitech deltar i forskningsprosjektet WASTELESS i samarbeid med SINTEF, NTNU og Hardingsmolt. Den går ut på å etablere biomasseproduksjon ved å bruke kjente økologiske prinsipper for å optimalisere fjerning av næringsstoffer og rense RAS-vannet. Dette gjøres med en blanding av organismer som har verdifulle egenskaper i fiskefôr. Den produserte biomassepastaen raffineres til rene fraksjoner av proteiner og fettsyrer. Slik produseres nye ingredienser for fiskefôr, som for eksempel kan erstatte mindre bærekraftige fôringredienser, som soya eller fiskeolje.
Schneider Electric Norge AS
Sandstuveien 68
0607 Oslo
Oslo
Norge

Send til en kollega

0.031