23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Pris- og markedsrapport fra Tibnor

Les mer om trendene i stålmarkedet og fremtidsutsiktene.

Markedet generelt

Effekten av inflasjon, svekket krone, rentehevinger og internasjonalt svakere marked begynner å bli merkbart, også i det norske markedet. Som vi beskrev i siste markedsinformasjon ser vi markedet i Norge som to-delt. Fremdeles er det private konsummarkedet som har den største nedgangen i aktivitet og svekket kjøpekraft. 

I Innkjøpssjefindeksen NIMA skriver DNB at PMI gikk ned i mai med 3,8 poeng til 47,4. Produksjonsindeksen falt med 4,0 poeng til 47,9 og indeksen for nye ordre falt med 5,0 poeng til 43,9 for mai. Ordreindeksen har vært under 50 poeng i ti av elleve siste måneder.

NHOs medlemsundersøkelse fra mai, viser en svakt forbedret markedssituasjon sammenlignet med april, derimot er fremtidsutsiktene betydelig forverret fremover. Rapporten skriver videre at markedsutsiktene bedret seg i første kvartal, men har svekket seg andre kvartal. 14 prosent forventer bedring neste seks måneder, mot 33 prosent som forventer forverring. For april var andelen hhv 15 og 32 prosent.

Oppsummert kan vi med relativ stor sikkerhet si at det norske markedet blir volatilt neste halvår, men det vil også være muligheter innenfor eksportindustrien, olje/gass og energimarkedet samt havbruk der det fremdeles er høy aktivitet. For å referere til Nordea’s sjeføkonom Kjetil Olsen sitt lederinnlegg i Nordea Economic Outlook; Vi må derfor  regne med laber vekst i norsk økonomi framover og trolig noe høyere arbeidsledighet. Inflasjonen kommer neppe ned kostnadsfritt, selv om mange skulle ønsket det.

Tilgjengelighet og prisutvikling på stål og metaller

En mer normalisering av tilgjengelighet og priser er status i dag, i forhold til de dramatiske endringene vi så gjennom 2021 og 2022. Et internasjonalt svekket marked kombinert med en høyere europeisk produksjonsvolum har gitt ledetider vi erfaringsmessig er mer vant til. Platts skriver i sin Global Market Outlook for april, en nedgang i Kinas bygg og anleggsvirksomhet siden april grunnet svakere eiendomsmarked, forventes å fortsette gjenom juni og dette medfølger press på priser. For 3. kvartal er imdlertidig Platts mer forsiktig, og referer til kilder (Verk / tradere) som tror en økning kan komme august – september, drevet av finansielle tiltak mot infrastrukturmarkedet i Kina. Tilgjengeligheten i Europa på Hot Rolled Coil (HRC) Cold rolled coil (CRC) og lange produkter(bjelker og stangstål) er preget av god tilgjengelighet og korte ledetider. Igjen er det svakere Europeisk marked, stabil import fra Østen og noe kapasitetsøkning i Europa som tilsier dette, skriver MEPS international LTD i sin rapport for mai 2023. For rustfrie materialer er situasjonen mye den samme, ledetiden fra Europeiske stålverk er 5-8 uker og 8-12 uker fra Asia. Ledetiden for Tibnor AS sine leverandører derav SSAB ligger på 4-8 uker avhengig av produkttype og kvaliteter, som anses som standard i dag. Tilgjengeligheten fra kontinentale, Nordiske og egne servicesentere er god, ledetidene er på normalnivå og lagrene er normaliserte. Prisene på stål har gått ned siste måneder, i Euro. Drevet av svakere marked, stabil import, noe kapasitetsøkning og lavere råvarekostnader. Prisene i Norske kroner har derimot hatt en mer moderat nedgang da den Norske kronen har svekket seg 15 % mot euro og 12 % mot dollar hittil i år. På kort sikt gjennom sommermånedene forventes ikke større prisendringer, da ferieavvikling nasjonalt og vedlikehold på verkene gjerne skjer i juli og august måned. 

Hva skjer fremover?

Faktorene som påvirker prisbildet er mange og begynner å bli sammensatt. Forutsatt dagens situasjon forholder seg stabilt tror vi på en svakere prisnedgang første halvdel av H2, forutsatt en styrkning av Norske kronen, som utvikler seg i denne retning i skrivende stund. For øvrig tror man prisen på stålskrot vil øke igjen etter at det tyrkiske valget er gjennomført. Man tror også Europeiske stålverk vil pånytt tilpasse produksjonskapasiteten nærmere etterspørselen i Q3 og Q4, derav gjennom øke prisene noe. Det er flere faktorer man kunne trekke inn, men oppsummert ser vi fortsatt et ustabilt prisbilde fremover.

Les rapporten i sin helhet på tibnor.no


 

Tibnor AS
Tevlingveien 15
1081 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO930388009

Kontaktperson

Svein Johansen
Salgsdirektør
+47 90140052 svein.johansen@tibnor.com

Send til en kollega

0.047