23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Helgrønne industrihavner er snart en realitet

I fire år har Borg havn i Fredrikstad vært arena for utvikling og testing av nye energiløsninger gjennom et stort EU-prosjekt. Resultatene av prosjektet kan få den grønne omstillingen av norske havner til å skyte fart.

En av Norges grønneste industrihavner ligger i Fredrikstad. Borg Havn IKS har hatt et grønt omstillingsfokus i mange år og ligger i front med å bidra til å nå de nasjonale klimamålene. De er en foregangshavn i norsk sammenheng. 

Nøkkelordene for de siste årenes akselerering av Borg Havns grønne omstillingsprosess, er digitalisering og energistyring. En viktig bidragsyter har vært EUs H2020-prosjekt E-LAND.

– Vi har oppnådd gode resultater og gjort oss nyttige erfaringer som vi tar med oss i det videre arbeidet med å bli en helgrønn havn, sier Per Olav Dypvik, prosjektleder for E-LAND ved Borg Havn.

Energistyring og digitalisering
Sammen med prosjektpartnerne Schneider Electric og Smart Innovation Norway har de fått på plass et nytt energistyringssystem som gir havnen full kontroll over egen energiproduksjon og -forbruk. Systemet gir dem også innsyn i og mulighet til å styre og hente ut detaljerte data om energiforbruket i havnen.

For å få til dette har prosjektet digitalisert sentrale komponenter i havnen. Nå er det mulig å måle og samle inn relevant data som blir analysert og optimalisert ved bruk av kunstig intelligens. 

I praksis betyr det driftsmessig effektivisering som for eksempel at kartlegging og fakturering av det reelle energiforbruket for alle aktører i havnen har blitt automatisert. Dette ble tidligere gjort manuelt. Digitaliseringen gjør det mulig for havnen og dens leietakere å optimalisere eget energiforbruk gjennom døgnet og etter sesong. 

– På vei mot nullutslipp
Gjennom E-LAND har løsninger for sammenkobling og optimal utnyttelse av ulike fornybare energiressurser blitt integrert. Et batterisystem for lagring av fornybar energi er på plass, og prosjektet har eksperimentert med best mulig utnyttelse av termisk energiproduksjon og -lagring. 

Mulighetene for lagring av energi gjør Borg Havn i stand til å delta på et digitalt marked (fleksibilitetsmarked) for kjøp og salg av strøm og effekt ut fra eksterne faktorer som pris, produksjon og etterspørsel. Her er potensialet for lønnsomhet stort.

Borg Havn fikk seks millioner kroner i støtte av EU til arbeidet i E-LAND. Samarbeidspartnerne Schneider Electric og Smart Innovation Norway fikk også EU-midler, og har hatt ansvaret for henholdsvis leveransen av teknologisystemer og integrasjonen av disse, og ansvaret for uttesting og for å nå prosjektets målsettinger.

– Gjennom E-LAND-prosjektet kan andre norske havner få et godt innsyn i og høste erfaringer fra hvordan Borg Havn systematisk har bygd opp og omstilt sin virksomhet for å bli en nullutslippshavn i framtida, sier teknologikoordinator Per Gjerløw i Schneider Electric. 

Godt utgangspunkt
Tiltakene har gjort Borg Havn bedre rustet for en framtid med miljøvennlig produksjon av strøm og med pålitelig tilgang til fornybare energikilder. Denne robustheten gjør havnen mer fleksibel i bruk og produksjon av grønn energi. Nøkkelen til E-LANDs suksess ligger i å kunne benytte ulike energikilder knyttet til strøm og termisk energi, og å kunne styre produksjon, lagring og forbruk av energi.

Arbeidet i EU-prosjektet har bidratt til et godt utgangspunkt for den videre energiomstillingen av Borg Havn. Et eksempel er å bygge opp ladeinfrastruktur for elektrifisering av store havnekjøretøy som i dag bruker fossilt drivstoff. 

– Resultatene fra Borg Havn viser et stort potensial. Det handler om optimalisering av hele prosessen fra produksjon til forbruk, og E-LANDs styringssystem er et hjelpemiddel for å oppnå det. Forskningsarbeidet er et eksempel til etterfølgelse for andre, sier Dieter Hirdes, ansvarlig for kommersialisering i Smart Innovation Norway. 

Schneider Electric Norge AS
Sandstuveien 68
0607 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Stefania Nilsen
Channel & Segment Marketing Leader
+47 98207384 stefania.nilsen@se.com

Send til en kollega

0.032