23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Produktkonfigurasjon som en måte å tilpasse seg markedet på

I en tid med økende forbrukerindividualisme og et ønske om personlige produkter, er det spesielt viktig for produksjonsbedrifter å tilpasse seg kundenes behov.

Utvikling og produksjon av produkter som kan konfigureres og bestilles individuelt etter kundenes ønsker, er avgjørende for overlevelsen til mange bedrifter.

Hva er en produktkonfigurator?

Kjøpere ønsker å bestille skreddersydde produkter eller individuelle systemløsninger med personlig sammensatte varianter i tillegg til standardtilbudet. De aksepterer kun mindre avvik når det gjelder pris og leveringstid. Kvaliteten og servicen skal matche de tradisjonelt masseproduserte produktene. Tilbydere må derfor reagere individuelt på kundehenvendelser og samtidig kunne beregne teknisk avklarte tilbud så raskt som mulig, som sikrer at produktene kan produseres i tråd med kostnader og kvalitet og leveres i tide. En produktkonfigurator tilbyr alle disse funksjonene og alternativene.

Hvordan fungerer produktkonfiguratoren?

Produktkonfiguratorer er programmer eller systemer der spesifikasjonen av produkter kan genereres individuelt for tilbud eller bestillinger. Begrepet produktkonfigurator og variantkonfigurator brukes ofte som synonymer.

En produktkonfigurator guider brukeren til et spesialprodukt eller en spesifikk komponent ved hjelp av enkle spørsmål. Disse komponentene kan være deler, kombinerbare individuelle produkter, alternativer eller tjenester. Disse komponentene kan brytes ned gjennom konfiguratorer og kombinerte komponenter. Ved hjelp av valg av disse komponentene blir egenskapene til komponentene sjekket for kombinerbarhet.

I bakgrunnen er det beslutningstrær som opprettes én gang. Det finnes mange muligheter, inkludert ja/nei-spørsmål, utvalgsfelt, inndatafelt, aritmetiske operatorer, hopp til underordnede strukturer og tilbake til det opprinnelige spørsmålet. Administrasjonen av et slikt beslutningstre krever ingen programmeringskunnskap; kun spesialistkunnskapen om det respektive produktet er viktig.

Produktkonfigurator vs. spesialproduksjon

Begrepene produktkonfigurator og spesialproduksjon blir ofte nevnt i samme setning eller til og med brukt synonymt, siden begge produksjonsmetodene fokuserer på individuelle forespørsler og tilpasning av produkter.

Men det er feil: En produktkonfigurator er ikke det samme som spesialproduksjon. Spesialproduksjon inkluderer produksjon av deler i henhold til tegninger eller prøver, samt en spesifikk tilpasning som ikke kan dekkes ved hjelp av produktkonfigurasjonsverktøy. Kostnaden for spesialproduksjon er derfor mange ganger høyere og kan derfor ikke dekkes i like stor grad for mange bedrifter.

Fordeler med produktkonfigurasjon

Produktkonfiguratorer er ikke bare egnet for en spesifikk bransje. De gir konkurransefortrinn for produsenter og salgsledd, både i netthandel og i analogt salg.

Minimer feilfrekvensen

En produktkonfigurator gir fordeler i produksjonen. På grunn av de ulike innstillingsmulighetene og det mangfoldige utvalget, kan en produktkonfigurator tilby en automatisert mulighetssjekk for å utelukke produktfeil og dermed støtte kunden individuelt i beslutningsprosessen. Noen ganger kan det være lett å velge feil komponenter for et bestemt produkt i mylderet av mulige kombinasjoner. Men konfiguratoren unngår feil valg, siden den ikke tillater alle mulige kombinasjoner. På denne måten utelukkes mulige feilkilder helt fra starten og sendes ikke engang videre til produksjon.

Større variasjon og produktivitet

Hyllevare standardprodukter er utdatert. I stedet spiller individuelle forespørsler – enten det er farge, form, størrelse, utstyr eller tekniske detaljer – en stadig viktigere rolle. Økende variasjon og kompleksitet kan håndteres bedre hvis en stor del av produktets egenskaper og kostnader bestemmes så tidlig som mulig. Den sømløse overføringen av data fra produktkonfiguratoren til ERP-systemet sparer tid, og det er mulig å produsere små batcher med maksimal produktivitet.

Avlastning av salg

For å øke handlekurvens verdi og salgseffektivitet, muliggjør en konfigurator for produkter, akkurat som en god salgsmedarbeider, intelligente kryss- og mersalgsmuligheter. I B2B-området kan en produktkonfigurator brukes til uavhengige undersøkelser av kunder, støtte for en konsultasjon og til og med fullstendig uavhengig bestilling.

Oppsummert støtter en online konfigurator salget på følgende måter:

• Gir effektive og målrettede råd til kjøperen

• Spar tid og penger

• Gir en opplevd personlig tilpasning, der hindringene for den første kontakten kan senkes.

• Styrker båndet til målgruppen og gir mulighet til å lage individuelle tilbud.

• Støtter salget som digital salgschatbot.

Produktkonfiguratoren i MONITOR G5 ERP

Produktkonfiguratoren i MONITOR G5 gjør det mulig for bedrifter å administrere og kombinere flere varianter og modeller av et produkt. Med utgangspunkt i en viss grunnmodell kan man lage forskjellige varianter og modeller av et produkt og deretter beregne priser og lage produksjonsordrer.

Bedrifter kan enkelt kombinere produktkonfiguratoren med en webløsning. Da er det for eksempel mulig å velge design og layout på nettsiden etter egne krav og behov. Produktkonfiguratoren henter alle konfigurasjonsdata direkte fra MONITOR-databasen. Hvis det gjøres endringer i databasen, vil også informasjonen på nettsiden endres.

Nettløsningen gir kunder og forhandlere muligheten til å konfigurere og bestille produkter selv etter behov. Med ulik påloggingsinformasjon er det mulig å tilpasse produktutvalget, oppsettet, språket, etc. til behovene til bestilleren eller selgeren. På denne måten kan ansatte i bedriften bruke en webløsning til å designe produktet direkte i samtale med kunden og umiddelbart se hva som er mulig, samtidig som de kan presentere kostnadene.

Grunndataene til en produktkonfigurator består av en grunnliste og en arbeidsplan, samt en konfigurasjonsgruppe der opsjonslister og regler for de forskjellige produktvariantene er definert. I tillegg kommer beregnings- og bestillingsprosedyrer der produktene konfigureres, samt funksjoner for å vise og administrere konfigurasjonsstatistikk.

 

Bruksområdene for en produktkonfigurator

De potensielle bruksområdene for en produktkonfigurator er like forskjellige som fordelene. Den støtter salgs-, produksjons- og ettermarkedsområdene i selskapet:

Produktkonfiguratoren i salg

Ansatte kan enkelt og fleksibelt konfigurere produktene så snart bestillingen legges inn i salgs- eller distribusjonsavdelingen. Lagrede plausibilitetskontroller tillater kun fullstendig beskrevne og dermed teknisk korrekte produktvarianter. Feil eller spørsmål som oppstår fra teknisk umulige konfigurasjoner forekommer ikke engang. En produktkonfigurator gjør det enklere å definere ulike produktvarianter ved opprettelse av tilbud og bestillinger, og selgere kan direkte se hvilke konfigurasjoner som er mulige og hva de vil koste. MONITOR G5 ERP produktkonfiguratoren kan kombineres med en nettbasert løsning, for eksempel for å presentere salg eller besøkende med et valgfritt og brukervennlig grensesnitt for bedre tilgjengelighet.

Produktkonfiguratoren i produksjon

En produktkonfigurator gjør det mulig for bedrifter å produsere riktig produktvariant med riktig drift og materialinnhold. Dette skaper en enkel styring av varianter fra hver enkelt ordre, som genereres direkte fra kundeordren. Foreløpige beregninger, strukturlister, testleveringstider og en tilsvarende strukturstyring opprettes for hver konfigurasjon. Mange forskjellige produktvarianter basert på et minimalt utvalg av deler.

Produksjonsmulighetene i ettermarkedet

Bruken av en produktkonfigurator muliggjør detaljert sporing og sporbarhet av hver produktvariant. Et integrert produktregister administrerer informasjonen om hvert solgte (spesifikke) produkt via et unikt serienummer. Dette forenkler administrasjon og levering av reservedeler, garantiforpliktelse og vedlikehold av hver spesifikke produktvariant. Dette gir bedrifter en helhetlig oversikt og verdifull innsikt i kunder og produkter.

 Et sentralt element i en økonomisk produksjon er den nøyaktige produksjonsforberedelsen. En grunnleggende forutsetning for dette er riktig vedlikehold av verktøy og maskiner. Mange bedrifter ser imidlertid vedlikehold av verktøyene sine som en irriterende kostnadsfaktor i stedet for å anerkjenne dem som en garanti for tilgjengelighet og kvalitet. Men det kan være farlig og i verste fall sette selskapets suksess i fare.

 

Koenigsegg Automotive AB individualiserer kundeforespørsler med MONITOR G5 ERP sin produktkonfigurator


Koenigsegg Automotive AB er en svensk bilprodusent som produserer ekstreme superbiler i små serier. Selskapet har jobbet med produktkonfiguratoren MONITOR G5 ERP siden 2004 for å møte kundenes komplekse krav.

Spesielt i bilindustrien er konfiguratorer nå standard for alle etablerte bilprodusenter. Dette skyldes hovedsakelig kompleksiteten til produktet: Kjøretøyer kommer i en lang rekke utstyrsvarianter og kan settes sammen online i konfiguratoren for å lage din personlige drømmebil. Med konfiguratoren kan kundene beregne kostnadene ved det planlagte kjøpet og få et førsteinntrykk av hvordan ønsket kjøretøy kan se ut i virkeligheten.

MONITOR G5 ERP møter følgende utfordringer:

Besøkende på nettstedet bør oppleve en positiv konfigurasjonsprosess. Det er viktig at all nødvendig informasjon vises og illustreres med bilder og videoer.

Systemet skal presentere et bilde som er så realistisk som mulig, dvs. sikre at det også kan produsere ønsket kjøretøy via byggbarhetsregler og tester.

Endringer i konfigurasjonen må ikke føre til lange ventetider i konfigurasjonsprosessen.

Konfigurasjonen må være responsiv, dvs. den må kunne vises ikke bare på PC-er, men også på nettbrett eller smarttelefoner.

Konklusjon: En produktkonfigurator gir mer kundesentrisitet. Mer variasjon og flere konfigurasjonsmuligheter uten ekstra økonomiske kostnader gjør produksjonskonfigurasjoner stadig viktigere. Kjøpere, uansett sektor, krever i økende grad individuelle tilpasninger, noe som gir produksjonsindustrien en reell utfordring. Produktkonfiguratorer er derfor et viktig tiltak for å sikre internasjonale konkurransefortrinn og holde tritt med trenden mot kundesentrisitet.

Vil du vite mer? Kontakt oss

 

Monitor ERP System
Karenslyst alle 53
0279 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.219