23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Ny rapport: Europeisk fornybar energi forventes å øke enormt

Ny rapport analyserer data fra mer enn 300 kilder for å identifisere nøkkelutfordringer og innsikter rundt fornybar energi. De nordiske landene forventes å spille en viktig rolle i den fremtidige omstillingen.

Europa vil oppleve enorme endringer i landskapet for fornybar energi i løpet av det neste tiåret og årene etter, ifølge en ny rapport fra konsulentselskapet White Space Strategy. Rapporten, som har analysert mer enn 300 ulike datakilder, og ble bestilt av Panasonic TOUGHBOOK. De viktigste endringene som er ventet, inkluderer:

  • Nesten 84 prosent av energien som genereres i Europe, vil komme fra enten sol, landbasert vindkraft, havvind eller vannkraft innen 2050 – sammenlignet med knappe 50 prosent i 2021.
  • Solkraft vil innhente landbasert vindkraft som den viktigste fornybare energiteknologien for europeiske land.
  • Utbredelsen av vannkraft vil være begrenset til bestemte fjellpregede topografier, og ta form av mindre og mer avsidesliggende infrastruktur.
  • Nordsjøen vil bli tydelig etablert som den mest utviklede regionen for havvind, men vil også i økende grad bli omgitt av havvindfelt i Østersjøen og den engelske kanalen.
  • Søreuropeiske markeder vil i økende grad investere i og søke etter å øke sitt tilbud innen fornybar infrastruktur

Rapporten “The Future of European Renewable Energy”, bringer sammen data i en omfattende vurdering av trendene som påvirker markedet. Den ser på faktorene som driver veksten innen fornybar energi i Europa, fremdriften i omstilling til fornybart, landskapet som utgjør ulike fornybare energikilder og kompetansen og de mobile teknologiske verktøyene som trengs for å støtte industrien.

– Etter hvert som europeiske land vender seg mer mot fornybar energi, må ekspertisen og kunnskapen som omgir denne infrastrukturen vokse og spres utover i Europa. Personell som opererer i disse nye miljøene, må utstyres med teknologi som lar dem operere effektivt på krevende, frakoblede og avsidesliggende steder, sier Andrew Downs, sjef for White Space Strategy.

Ulrika Sturk, som er Regional Marketing Manager for Panasonic TOUGHBOOK Norden, sier i en kommentar til rapporten:

– De nordiske landene har en lang historie med nyskaping innen fornybar energi som vannkraft og vindkraft, og alt ligger til rette for at vi skal kunne være pionerer som viser vei for resten av verden. Hvis vi skal klare å reversere klimaendringene, krever det en historisk helomvending og innsats på alle plan. Det er selvfølgelig politikerne og de største nasjonene som tar de viktigste avgjørelsene ved å signere avtaler og forplikte seg til å redusere CO2-utslipp, men alle kan og bør bidra ved å gjøre endringer som tar oss mot en mer bærekraftig fremtid.

Last ned hele rapporten her: https://www.dropbox.com/s/txo6wrzye5oblfo/The%20Future%20of%20European%20Renewable%20Energy%20White%20Paper.pdf?dl=0

digitalPR
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune
Danmark

Send til en kollega

0.047