23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

7 måter å redusere nedetid i produksjonen på

Nedetid i produksjonen er en av de største risikoene i produksjonsindustrien. Fra utstyrsfeil til mangel på råmaterialer – all nedetid i produksjonen kan føre til store tap i inntekter og markedsandeler.

Det finnes to typer nedetid: planlagt og ikke planlagt.

Planlagt nedetid er en planlagt nedstengning av produksjonsutstyr eller prosesser for å utføre vedlikehold, inspeksjoner, reparasjoner, oppgraderinger eller produksjonsoppsett. Det er viktig å planlegge nedetid for vedlikehold for å holde utstyret i optimal stand og for å unngå uplanlagt nedetid. Selv om planlagt nedetid avbryter produksjonsprosessene, har du fortsatt kontroll over produktivitetsprosessene.

Ikke-planlagt nedetid oppstår når det oppstår en uventet driftsstans eller svikt i produksjonsutstyret eller -prosessen. Det fører til at matvarer ødelegges hvis de ikke er pakket, i tillegg til kostbare forsinkelser i produksjons- og leveringsplaner. I tillegg, når driften er ustabil, er det vanskeligere å følge miljøforskrifter og overholde bærekraftstiltak. Dette kan føre til flere miljøhendelser.

Dermed er det viktig å forhindre nedetid i produksjonen for å sikre produktiviteten.
Følg våre sju tips for å redusere maskinnedetid på produksjonslinjen.


1. Utvikle et system for rask identifisering og løsning av produksjonsproblemer

Systemet skal samle inn og analysere data som gir innsikt i utstyrets totale vedlikeholdsbehov. Tolkning av dataene kan hjelpe teamene dine med å løse produksjonsproblemer ved å utføre forebyggende vedlikehold. Implementeringen av et slikt system gjør det mulig for fabrikker å redusere tidstap på grunn av produksjonsproblemer og forhindre kostbar ikke-planlagt nedetid ved å varsle de ansatte om mulige kommende utstyrsfeil.

 
2. Bruk prediktiv analyse til å identifisere potensielle problemer før de oppstår

Prediktive analyser oppdager mønstre i sanntids maskindata som kan føre til at et problem oppstår. Dataanalyser kan på forhånd informere deg om hvilke deler av maskinen som sannsynligvis vil svikte. Dette gjør det mulig å planlegge vedlikeholdsplanene og bestille reservedeler på forhånd, noe som effektivt reduserer nedetid og reduserer sannsynligheten for at problemer oppstår igjen.


3. Implementere et forebyggende vedlikeholdsprogram

Forebyggende vedlikeholdsprogrammer er en av de mest effektive måtene å minimere ikke-planlagt nedetid på.

Du kan regelmessig samle inn verdifull informasjon om utstyret for en systematisk vedlikeholdstilnærming. Med riktig målrettet vedlikehold kan du reagere på forutsette utstyrsfeil eller ulykker før de inntreffer. Ved å redusere muligheten for uventet nedetid kan personalet fokusere på mer lønnsomme oppgaver.


4. Skape et system for å håndtere feil og problemer etter hvert som de oppstår

Ved å ha et system som sporer og overvåker feil når de oppstår, kan du identifisere den underliggende årsaken til et problem i produksjonslinjen. Dette vil gjøre deg i stand til å forstå hvordan produksjonsfeil oppstår og hvordan du kan forhindre at de skjer igjen. Dette reduserer ikke-planlagt nedetid for maskinene, samtidig som produksjonseffektiviteten økes.


5. Automatiser så mange prosesser som mulig for å redusere menneskelige feil

Reduser nedetiden og gjør produksjonsprosessen mer effektiv ved å automatisere repeterende og tidkrevende oppgaver som lett kan føre til menneskelige feil.

Dette vil gi de ansatte mer tid til å fokusere på lønnsomme oppgaver og utvikle ferdighetene sine, noe som vil føre til høyere fortjeneste for bedriften og vise arbeidsstyrken at de er din mest verdifulle ressurs.

 
6. Lær opp operatører i riktig bruk av utstyret

Opplæring av operatører i riktig bruk av utstyret kan redusere nedetiden i produksjonsprosessen betydelig. Hvis operatørene vet hvordan utstyret skal brukes på riktig måte, er det mindre sannsynlig at de stopper produksjonen og kan reagere raskere i nødsituasjoner. Riktig opplæring forhindrer også ikke-planlagt nedetid forårsaket av menneskelige feil og reduserer risikoen for arbeidsulykker.


7. Bruk intelligente IoT-løsninger

Er seks tips for mange? Bruk deretter tips 7 for en alt-i-ett-løsning!

Intelligente IoT-løsninger bidrar til å redusere nedetid ved å gi deg et system som raskt identifiserer og løser produksjonsproblemer (tips 1). Den sporer og overvåker utstyret og prosessen med prediktive analyser, slik at du kan lage en vedlikeholdsplan og bestille nødvendige reservedeler på forhånd (tips 2). Sensorer og dataanalyser gjør det mulig for IoT å kontinuerlig spore og overvåke ytelse og prosessoptimaliseringsdata fra utstyret ditt. Dette gir deg muligheten til å implementere forebyggende vedlikehold (tips 3) og forutse potensielle problemer etter hvert som de oppstår (tips 4), noe som effektivt reduserer hyppigheten av planlagt eller ikke-planlagt nedetid. IoT muliggjør også automatisering av oppgaver, noe som forkorter tiden det tar å fullføre dem og til syvende og sist øker produktiviteten og reduserer menneskelige feil (tips 5). Takket være de brukervennlige verktøyene er det enkelt å lære å bruke IoT. Medarbeiderne dine vil kunne bruke den riktig på kort tid (tips 6).

Vil du optimalisere prosessen ved å installere et IoT-system?

Busch gir deg også forebyggende vedlikehold ved automatisk å sende en servicespesialist basert på analyse av innsamlede data ved behov.

 

 Hvordan beregner du nedetid i produksjonen?

Bruk følgende ligning for å beregne kostnader ved produksjonsnedetid:
Nedetid % = (mengde nedetid/planlagt driftstid) * 100

Hva er gjennomsnittlig nedetid i produksjonen?

Produsentene mister i gjennomsnitt 800 timer per år, eller mer enn 15 timer per uke, av produksjonstiden på grunn av nedetid for utstyret.

La oss se på et vanlig scenario for en parmesanostfabrikk:

En parmesanostblokk veier i gjennomsnitt 42 kg. Den estimerte prisen er 9 euro per kilo, som utgjør én parmesanblokk med en samlet verdi på 378 euro. Det kan produseres tre osteblokker i minuttet, noe som gir 68 040 euro per time.

Hvis parmesanfabrikken opplevde 15 timer ikke-planlagt nedetid forårsaket av utstyrssvikt på en uke, vil de tape 1 020 600 euro.

Busch Vacuum Solutions Norway AS
Holterkollveien 3
1448 Drøbak
Frogn
Norge
Org. nr.: NO958931344

Kontaktperson

AL

Send til en kollega

0.032