23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Transportbransjens raske endring – 2023

I de seneste år har transportbransjen opplevd noe, som den ikke tidligere har vært kjent for: stor volatilitet og uforutsigbarhet.

Sterke variasjoner i etterspørsel, høye energipriser og økonomisk usikkerhet – for ikke å nevne en global pandemi – har utfordret luft-, sjø-, vei- og jernbanetransport. 
  
2023 vil åpenbare flere sammenfallende faktorer som tvinger transportindustrien til å gjennomgå raske endringer, med betydelige implikasjoner for operatørene. 
  
Her er fire nøkkeltrender du må være klar over, og teknologiene som vil underbygge dem. 
  
1. Bærekraft blir regelen
  
Bærekraft og energitransport er skjøvet oppover på bedriftens agenda i flere år, men en ny faktor er myndighetenes vilje til å ta i bruk en mer intervensjonistisk tilnærming. 

Et eksempel er EUs "Fit for 55"-pakke som tar skritt for å dekarbonisere transportsektoren, som en del av en strategi for å oppnå en 55 % reduksjon av netto klimagassutslipp (GHG) innen 2030, sammenlignet med 1990-nivåene. 
  
2. Nulltoleranse for brist i sikkerhet og pålitelighet, med ikke-null kostnader 
  
Med teknologiske forbedringer følger forventning om bedre sikkerhetstiltak for arbeidere og publikum. 
  
Mange land, inkludert utviklingsland, tar i bruk Safe Systems eller Vision Zero-tilnærminger til trafikksikkerhet. Disse rammene henter inspirasjon fra lufttransportforskrifter for å bringe et omfattende sett med tiltak, inkludert endringer i infrastruktur, strengere sikkerhetskrav for kjøretøy og strengere sanksjoner ved manglende overholdelse. 
  
3. Til ISO 55000 
  
Asset management er stadig viktigere for operatører for å maksimere verdien av sine fysiske eiendeler, for eksempel materiell, kjøretøy, baner eller bygninger. 
  
Operatører tar i bruk den internasjonale standarden ISO 55000, som hjelper dem med å identifisere beste praksis og vurderer og forbedrer kapitalforvaltningen. 
 
4. Fra smarte sanntidsdata til smarte sanntidsavgjørelser 
  
Alle bransjer, inkludert transport, ser verdien av forbedret datasynlighet, spesielt for å ta smartere strategiske beslutninger. 
  
Evnen til å samle inn og dele sanntidsinformasjon på tvers av ulike forretningsenheter er sentral for å forbedre driftseffektiviteten, redusere kostnadene og forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys til interessenter og kunder. 
  
For å nå disse målene gir fremskritt innen smarte sensorer og andre autonome teknologier transportoperatører et vell av informasjon om deres eiendeler og operasjoner. 


2023 – året for EAM? 
  
En nøkkelløsning for å hjelpe transportaktører med å sette data i arbeid og forene innsikt fra flere kilder er Enterprise Asset Management (EAM). EAM reduserer ikke-planlagt nedetid og forlenger eiendelens levetid ved å gi operatørene verktøyene til å planlegge, optimalisere, utføre og spore vedlikeholdsaktiviteter med tilhørende prioriteringer, ferdigheter, materialer, verktøy og informasjon. 
  
Etter hvert som de fire trendene som er fremhevet her begynner å materialisere seg, forventer vi å se et enda større fokus på hvordan transportoperatører forvalter sine eiendeler – og bruker data til å levere nye, forbedrede effektiviteter og tjenester til sine kunder. 


Klar til å lære mer? Last ned din gratis kopi av vår hvitbok om transportbransjen "Hva om du kunne øke påliteligheten, sikkerheten og effektiviteten i transittbyrået ditt?

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
Org. nr.: SESE5566019773

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047