23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Rustfritt stål 2022 - Lavere etterspørsel, men økende priser

På tross av avtagende etterspørsel etter rustfritt stål, kommer vi til å se moderat økende priser i vinter. Hovedgrunnen ligger i økende energikostnader, som øker produksjonskostnadene hos verkene.

En stabilisering har begynt 
Krigen i Ukraina og økningene i energipriser traff markedet hardt tidlig på høsten, og etterspørselen for rustfritt var betraktelig redusert. Dette første til en kappløp til mot bunn der alle forsøkte å redusere sine nå plutselig store lager av rustfritt stål til høyere priser. Dette ser ut til å ha roet seg nå, og prisene har stabilisert seg på et høyere nivå enn vi så over sommeren. 

På plater ser vi prisøkninger på mer enn 10% sammenliknet med september, frodi verkene øker prisene etter en sommer med store tap. 

På stenger er prisene stabile, men energitillegg vil sannsynligvis medføre en total økning. 

Europeiske valseverk har allerede redusert produksjonen for å stabilisere etterspørselen, og med nåværende etterspørsel er det sannsynlig at vi vil se flere tiltak. 

Energikostnader medfører fortsatt problemer 
Energiprisene er fortsatt høye i Europa, men gass-panikken i august og september har avtatt. Norge har levert nok naturgass til å hjelpe Europa gjennom vinteren. 

Energitillegg forventes fortsatt å stige denne høsten, hvilket kan medføre økt konkurranse med importert rustfritt stål fra Asia i Europa – da asiatiske varer er tollbelagt i EU. 

Råvarer
Legeringstillegget fra europeiske verk vil gå opp i november. I noen tilfeller betraktelig. 304 og 304L vil gå opp mer enn 5%, og 316 og 316L vil gå opp mer enn 8-9% i NOK, noe lavere prosenter i EUR. 

Molybden har gått opp 13% nylig, hvilket spesielt påvirker 316 og 316L. 

Nikkelprisen har fortsatt ikke kommet seg helt etter den urolige våren, og varierer fortsatt. Lagrene er for tiden fallende, og LME’s planer om å forby russisk nikkel (klasse 1) vil medføre fortsatt nedgang i lagervolumer og presse prisene opp. 

Stigende råvarepriser vil også gjenspeiles i skrotprisen, som har gått opp så mye som 9%. Storparten av europeisk rustfritt er skrapbasert, hvilket gjør skrotprisen til en viktig faktor i totalprisen.

Internasjonale spenninger 
Krigen i Ukraina skaper fortsatt usikkerhet i de internasjonale markedene, og det er vanskelig å spå utfallet.  

Nikkel er den største enkeltfaktoren i rustfrie priser, og Russland er verdens nest største produsent av nikkel (klasse 1). Dette innebærer at tilgjengeligheten av russisk nikkel påvirker globalt tilbud og pris. 

I Asia kan også ting utvikle seg til det verre. 

Spenningene mellom Kina og Taiwan er fortsatt høye, og Kina har nylig truet med å blokkere stredet mellom de to landene. Taiwan er en stor eksportør av rustfritt stål, og en blokade vil påvirke globalt tilbud. 

Alumeco Norge AS
Industriveien 1
2020 Skedsmokorset
Skedsmo
Norge

Send til en kollega

0.031