23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Sikker og miljøvennlig tanking av skip ved Gøteborg havn

Havnen i Gøteborg er den største i Skandinavia og inngangen til verden for svensk industri. Den ligger på vestkysten av Sverige, og det er kun 90 minutter fra åpent hav til kai.

Her passerer nesten 30 prosent av svensk utenrikshandel med hovedstedene Oslo, København og Stockholm innenfor en radius på 500 km. Det er definert 130 destinasjoner fordelt på Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og Nord-Amerika, og nesten all svensk eksport fraktes sjøveien. Nærmere 30 prosent av eksportvarene passerer via kaiene ved Gøteborgs havn, som også håndterer over halvparten av landets totale containerhandel. Mer enn 11. 000 skip besøker havnen hvert år. Alle disse skipene må fylles med bensin før de kan gå vende tilbake til havet. Og det er her vakuumteknologi kommer til sin rett i en dampgjenvinningsenhet for å avgasse karbondioksid under fyllingen av de store skipstankene.

Gøteborgs havn er klassifisert som en av verdens grønneste havner og jobber aktivt for å minimere påvirkningen av maritime operasjoner på miljøet og bidra til bærekraftig transport. Karbondioksid i store mengder er skadelig for miljøet, og derfor er det viktig at CO2 fjernes trygt i påfyllingsprosessen. Dampgjenvinning refererer til suging av damp som lekker ut i luften ved raffinerier eller bensinstasjoner. Hovedmålet med å bruke slike dampgjenvinningsenheter er å forhindre og redusere karbondioksidet i atmosfæren. Ikke bare for å redusere de negative økonomiske og miljømessige konsekvensene av frigjort damp, men også for å forhindre sikkerhetsfarer. Den frigjorte CO2'en hentes og filtreres før den slippes tilbake ut i atmosfæren. Ved hjelp av en sugeanordning føres den delen av drivstoffgass-luftblandingen som fortrenges under fylling, som er plassert over den flytende bensinen i skipets drivstofftank, tilbake til lagertankene ved hjelp av vakuum. Dette bidrar betydelig til reduksjon i hydrokarbonutslipp.

Vakuumpumpen i dampgjenvinningsenheten ved Gøteborgs havn var svært gammel og trengte vedlikehold. Men på grunn av pumpens alder var det ingen reservedeler tilgjengelig lenger. Teknisk ansvarlig ved havnen var derfor på utkikk etter en ny løsning for dampgjenvinning under påfyllingsprosessen av skipene. Siden enheten er i permanent bruk hver eneste dag måtte en erstatning være tilgjengelig veldig raskt. Vakuumekspertene hos Busch anbefalte en DOLPHIN væskeringvakuumpumpe. Takket være forberedelser og støtte fra Busch klarte Gøteborgs havn å fjerne den gamle pumpen og installere den nye vakuumpumpen raskt og effektivt. Omleggingen ble gjort innen to dager fra stopp til start.

Den nye vakuumløsningen har bedre kapasitet og sikrer derfor en forbedret dampgjenvinning av CO2. Dette sikrer beskyttelse av miljøet og høy prosesspålitelighet for Gøteborgs havn og  hundrevis av skip som må tankes hver dag. Den nye DOLPHIN væskeringvakuumpumpen fra Busch viste til og med en annen fordel når den var i drift; den nye vakuumpumpen er betydelig mer stillegående enn den forrige. Dette gjør arbeid nær dampgjenvinningsenheten for de ansatte mye mer komfortabel. Teknisk snsvarlig ved Gøteborg Havn er svært fornøyd med den nye vakuumløsningen og ser frem til sikker og miljøvennlig tanking av flere skip hver eneste dag.
 
 

Busch Vacuum Solutions Norway AS
Holterkollveien 3
1448 Drøbak
Frogn
Norge
Org. nr.: NO958931344

Kontaktperson

Marianne Torbjørnsen
Salgssjef innesalg
+47 418 67 306 marianne.torbjornsen@busch.no

Send til en kollega

0.031