23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Mestergruppen med innovative logistikkløsninger

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Totalt ligger det ca. 20 virksomheter under konsernet. Med sterke merkenavn som blant annet
XL-BYGG, Saltdalshytta, Byggtorget, Mesterhus, Mal Proff, Farveringen og Systemhus, så har
konsernet ca. 1200 medlemsbedrifter som er tilknyttet de ulike kjedene innen byggevare, overflate
og husbygging i Mestergruppen.


Med en årlig omsetning på ca. 20 milliarder, så har Mestergruppen med sine medlemmer en
solid posisjon i både Norge og Sverige.


Reduserte byggekostnader og fokus på klimaavtrykk


Visjonen til Mestergruppen er ambisiøs – «Tiden er moden. Nå skal vi forandre byggebransjen.»
Mestergruppens direktør for boligutvikling, Lars-Fredrik Forberg, forteller at å digitalisere den
industrielle verdikjeden er et av prosjektene som konsernet har jobbet med de tre siste årene.


- Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere prosesser og i dette prosjektet er målet vårt å
redusere tidsbruk og byggekostnadene med opptil 50 %. Klimaavtrykket skal også ned. Vi
trengte derfor løsninger som kunne «se» hele verdikjeden - på kryss og tvers av virksomheter vi
eier, men også eksterne leverandører. Til slutt falt valget på norske APX systems, som
samarbeidspartner. Lang erfaring innen logistikk var avgjørende. APX utvikler og leverer
standard programvare med skreddersøm langs hele industrielle verdikjeden. Klimaavtrykket blir
langt lettere å beregne, når vi har digital sporbarhet, forteller Forberg.


APX VareFlyt 4.0 og GS1


Etter en vellykket pilot, ble prosjektet kjørt gjennom en Use case-prosess.


- En god beskrivelse, er nødvendig for at partene skal bli enige om gode løsninger, sier CEO i
APX systems, Jan Erik Evanger.


APX har en digitaliseringsplattform som heter «APX VareFlyt 4.0» Plattformen samler hele
verdikjeden på plattformen. Innkjøp, produksjon, lagerlogistikk, transport og
byggeplasslogistikk, med oppføring, for å nevne noe. Utstrakt bruk av strekkoder og RFID,
sammen med full EDI sikrer sporbarhet og tracking. Alt i full GS1-standard. GS1 er en global
standard som brukes i alle ledd i en verdikjede, og som sikrer at handelen forblir bilateralt, over
landegrensene.


CEO i GS1 Norway, Geir Paulsen, sier det er helt nødvendig at standardene tas i bruk.
- Ellers vil vi ende opp i proprietære løsninger som vil være både mer kostbare og komplekse.
Da kommer vi ingen vei, hverken når vi skal løse klimautfordringer eller effektivisere langs
verdikjeden, sier Paulsen.


Høsten 2022, ble løsningene sydd sammen og testet gjennom hele verdikjeden. Og med litt
justeringer, kunne Mestergruppen konstatere at det hadde fått en løsning som digitalt følger
produkter gjennom alle ledd i verdikjeden.


Varereisen – digitalt og fysisk – med full oversikt


Byggeplassens materialbehov legges inn i innkjøpsløsningen. Alt med riktig mengde og koblet til
rett hus. BIM-referanser ligger klart, og følger hele veien fra bestilling til byggeplass.


Men allerede ved prosjektoppstart, før materialene bestilles, har man, som
byggmester/entreprenør, tilgang til visioPlanner (vP). Et visuelt verktøy fra APX, som gjør at
man kan legge inn hoved- og delprosjekter og med informasjon om når man ønsker
vareleveranser, som er tilpasset taktingen av bygget, eller fremdrift, om du vil. Antall lass velges
for hvert prosjekt. Lass kan sammenlignes med tog og vogn. Eller spesifikke leveranser som
følger fremdrift.


Lassfremføring låses, for i ettertid å kunne se avvik i fremdrift.


Når man starter med å legge inn varer, vil disse bli knyttet til et lass/leveranse. Varene leveres
fra egne produksjonssteder, regionslager eller fra eksterne leverandører. De eksterne kan velge
om de vil bruke APX sin løsning, eller benytte full EDI mot APX.


Etter hvert som bestillinger lages, fylles visioPlanner, og lass, med varer. Fra dette tidspunktet
kan entreprenør se status på alle varer. Helt fra de starter å produsere, og til de står på
regionalt distriktslager. Alle aktiviteter vises automatisk i vP. Alle registreringer som gjøres
langs hele varereisen, blir visuelt fremstilt.


- På denne måten kan hele verdikjeden se statuser, og lett fange opp avvik og endringer. Vi ser
at funksjonen rundt endring av lass-leveranse er svært nyttig for både oss og byggmester, sier
Jon Scheele som er logistikkdirektør i Mestergruppen, og fortsetter:


- Vi slipper nå å ringe eller maile rundt til alle aktører for å fortelle om avvik/endringer. Alt skjer
i sanntid. Alt som leses inn av strekkoder fra fabrikk/leverandør, vises. Også med mengder.
Samlepaller fra regionslager blir merket, slik at byggeplass kan se innhold på pall. Det er slutt på
å lete og finne.


Elementfabrikken på Rusånes, mer kjent som Saltdalshytta, kan mate ut etiketter etter hvert
som elementer blir ferdigprodusert, eller lastbærere er ferdig plastret med etiketter.


Byggmesteren ser alt i sanntid. I visioPlanner-appen, kan han enkelt flytte på et lass/leveranse i
kalenderfunksjonen. Ettersom varereisen også inneholder transportløsningen, intellitrack, kan
byggeplass også se når neste lastebil ankommer. Ved et enkelt klikk, åpnes GOOGLE-maps, og
bilens posisjon og bevegelser vises. Når bil ankommer, benytter sjåfør appen til å registrere
varer som blir losset.

 

KPIer viktig

-Alle varebevegelser i hele løsningen registres. Slik at KPIer blir raskt synlig. Skal vi nå våre mål
om redusert byggetid, er KPIer viktig sier Lars-Fredrik Forberg.
- Vi er kommet et godt stykke på vei. Foreløpig er vi kun på versjon 1.0. Men vi ser frem til
reisen videre med APX hvor vi skal videreutvikle dette sammen, sier Scheele.
For mer informasjon,
APX systems AS
Morten Skinnarmo
Markedssjef
Mobil nr. 47994040

APX Systems AS
Nils Hansens vei 4 B
0667 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO990208840

Send til en kollega

0.031