23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Pris og markedsinformasjon fra Tibnor

Pris og markedsinformasjon fra Tibnor, februar 2023

Markedet generelt

Vi kan grovt dele inn det norske markedet i 2 segmenter: det private konsummarkedet og det offentlige industri bedriftsmarkedet. Produsenter mot private konsummarkedet ser ut til å ha større utfordringer, være seg innenfor produksjon av møbler, mindre entreprenører mot private segmentet, salg av byggevarer og kutt i transportbransjen grunnet lavere e-handel. Også salg av leiligheter går tregere, nybygging er blitt kraftig redusert. Men, sett i en større historisk perspektiv vil vi referere til en pressemelding 25.01.23 fra Nordea Markets: «Norsk økonomi i 2023 vil bremse kraftig opp, men det er langt fra noen krise. Som i den nye utgaven av Nordea economic outlook sier, vi må ikke svartmale den økonomiske situasjonen».

Norsk PMI – Norges innkjøpssjefsindeks, NIMA melder om fortsatt stabil aktivitet i industrien for januar. Samlet indeks endte på 50 poeng, samme som desember. Underindeksene Produksjonstakt, Leverandørenes leveringstid, og Nyinnkjøp av varer steg i januar. Verdt å merke seg vekst i Produksjonsindeksen som steg med 1,7 poeng til 52 i januar, som indikerer økt produksjon.

Tigjengelighet og prisutvikling

Vi kan grovt dele inn det norske markedet i 2 segmenter: det private konsummarkedet og det offentlige industri bedriftsmarkedet. Produsenter mot private konsummarkedet ser ut til å ha større utfordringer, være seg innenfor produksjon av møbler, mindre entreprenører mot private segmentet, salg av byggevarer og kutt i transportbransjen grunnet lavere e-handel. Også salg av leiligheter går tregere, nybygging er blitt kraftig redusert. Men, sett i en større historisk perspektiv vil vi referere til en pressemelding 25.01.23 fra Nordea Markets: «Norsk økonomi i 2023 vil bremse kraftig opp, men det er langt fra noen krise. Som i den nye utgaven av Nordea economic outlook sier, vi må ikke svartmale den økonomiske situasjonen». Innenfor det offentlige industrimarkedet er det også store forskjeller. Bygg & anleggsmarkedet ser isolert sett lovende ut for 2023. Planlagt igangsetting av nye prosjekter er 2,8 ganger høyere i verdi enn i 2022, men antall prosjekter er kun 13% flere. Den største veksten av disse er planlagt Som beskrevet i forrige markedsrapport er tilgjengeligheten tilbake på et mer normalt nivå. Noe svingninger på ledetid vil variere med produkttype og produsent. Logistikkutfordringene, spesielt på båt og containerfrakt har normalisert ledetid igjen. Ledetiden fra servicesentrene og europeiske lagerholdere er relativt korte og tilgjengeligheten er god, til tross for aktiv lagernedbygging gjennom Q4-22.

Råvareprisene til stålproduksjonen øker igjen. Jernmalm, kull og stålskrot har alle en økende trend. Unntaket er gassprisene som har falt siden september i fjor, fra rekordhøyt nivå. Mild vinter i Europa sammen med nye energikilder har utløst dette. Europeiske stål og metallprodusenter kuttet produksjonskapasiteten gjennom andre halvår 2022, og et mer normalisert marked i Europa har tilpasset seg etterspørsel og kapasitet.

Siste utvikling er økende priser på Hot Rolled Coil (HRC), som internasjonalt begynte å stige allerede i begynnelsen av november, og i Europa medio desember. Samme trend ser vi på grovplater. En del produsenter trakk tilbake tilbud i januar, i påvente av prisøkninger. Også innenfor lange produkter har verkene varslet og gjennomført prisøkninger. Årsaken til dette er som nevnt økende råvarekostnader, tilpasset produksjonsvolum i forhold til etterspørsel og et mer normalisert marked, hvor blant annet olje, gass og energi over hele Europa øker investeringer kraftig. I skrivende stund opplever vi nok en naturkatastrofe, jordskjelvet i Tyrkia og Syria, hvor tusenvis av mennesker er omkommet og hvor bygninger og infrastruktur har gitt uoversiktlige konsekvenser. MEPS International LTD har i sitt nyhetsbrev fra 17.02.23 omtalt at dette ikke påvirker stålproduksjonen direkte, men indirekte på grunn av forsyning og infrastrukturelle konsekvenser. Flere stålverk har kansellert ordrer og varslet force majeure.

Hvordan ser bildet ut fremover?

Ledetider fra verkene er mer normaliserte, noen produkt og produsenter kan ha noe lengre ledetid grunnet god ordreinngang. Logistikk og transporttiden har også normalisert seg etter både pandemi og krig. Servicesentre og Europeiske lagerholdere har solgt ned overlager gjennom Q4 og inn i Q1. En mer normalisert tilgang og behov for nye innkjøp melder seg i slutten av dette kvartal. Dette er med på løfte etterspørselen inn mot verkene.

Også analyseselskapet S&P Platts melder om prisøkninger fra verkene på flate produkter fremover. Dette fremkommer også hos MEPS international LTD på sin siste forecast for neste 2-3 måneder. Legeringstillegget på syrefast vil øke månedene fremover, da molybden har økt kraftig siste uker. Den Norske kronen har svekket seg over tid, både mot Euro og dollar, dette påvirker stålprisene.

Oppsummert ser vi at prisene på stål og rustfritt materiale vil øke de kommende 2-3 månedene. Hvor mye er svært vanskelig å anslå, da valuta og store internasjonale hendelser, slik som jordskjelvet i Tyrkia og Syria vil påvirke både produksjon og råvarekostnader.

Les hele rapporten på tibnor.no 

Tibnor AS
Tevlingveien 15
1081 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO930388009

Kontaktperson

Svein Johansen
Salgsdirektør
+47 90140052 svein.johansen@tibnor.com

Send til en kollega

0.048