23948sdkhjf

Gjenvinning, gjenbruk eller ombruk av metall – hvor store er

| Medlemsnyhet | Bedrift Nordiske Innholdsmarkedsføring

I 2022 er det ingen seriøse aktører som stiller spørsmålstegn ved behovet for å bruke våre endelige naturresurser på en ansvarlig måte.

Uansett om det gjelder olje, gass eller metaller – det er helt nødvendig å ha fokus på sirkulær økonomi. Hva betyr det for gjenvinning av metaller?

Det grunnleggende om begrepene
Et felles omforent begrepsapparat er avgjørende når det gjelder diskusjon av gjenvinning av metall. Til å begynne med benyttes ordet «gjenvinning» som et samlebegrep for ulike former av forvaltning av avfall. For eksempel finnes det «energigjenvinning», som helt enkelt betyr at noen type materialer brennes for å gjenvinne energien.

Metaller som aluminium og jern har ingen energiverdi i slike prosesser, men en betydelig verdi ved materialgjenvinning. Det betyr at både «gjenbruk» og «ombruk» er delmengder av «gjenvinning» av metaller.

Ombruk er helt enkelt å benytte det samme produktet flere ganger. Det kan for eksempel være BMW E32 deler som kan få et nytt liv også etter at den bilen de først var montert i er sendt til opphugging. Legg merke til at en slik prosess kun har kostnader og energibruk knyttet til logistikk og frakt.

Gjenbruk dreier seg om å bruke materialet til et nytt produkt, for eksempel ved å smelte aluminium og lage nye bokser av det samme metallet. Energibruken er høyere enn ved ombruk, men vanligvis en god del lavere enn ved utvinning og foredling av ny metall.

Aluminium som eksempel på fremtiden
Sammen med stål utgjør aluminium en stor del av chassis og karosseriet i moderne biler. Samtidig brukes dette metallet i alt fra brusbokser til fly. Statistikken er relativt imponerende:

  • Ved ombruk som beskrevet over vil energikostnadene være svært begrensede, både sett opp mot gjenbruk og ny metall.
  • Ved gjenbruk av aluminium er energibruken bare 5 % av hva som må til for å produsere helt ny aluminium. Denne produksjonen er som kjent svært energikrevende, og det er ikke rart at Hydro beskriver produktet som en «energibank».
  • Omtrent 95 – 98 % av alt aluminium i omløp kan gjenvinnes, noe som er et svært høyt tall.
  • Den høye graden av gjenvinning fører også til at hele 75 % av alt aluminium som er produsert opp gjennom historien fortsatt er i omløp.

Det er helt åpenbart at gjenvinning vil være helt kritisk for metallindustrien i fremtiden, særlig når det gjelder metaller som aluminium – som er en solskinnshistorie når det gjelder økonomiske incentiver til økt grad av materialgjenvinning.

Medlemsnyhet

Bedrift
Nordiske Innholdsmarkedsføring

Send til en kollega

0.078