23948sdkhjf

Måling av radon på arbeidsplassen – for et forsvarlig arbeid

| Medlemsnyhet | Bedrift Nordiske Innholdsmarkedsføring

Radon er en usynlig, luktfri og smakløs gass. Denne gassen er også den enste edelgassen som er radioaktiv. Radongassen radioaktive egenskapene kan øke risikoen for lungekreft.

Det er også derfor det finnes lover og regler vedrørende måling av radon, både i private boliger og på arbeidsplasser.

Forekomst av radon i norske bygg
Radon siver opp gjennom bakken, og Norge er et av de landene i verden som har høyest forekomst av radon. Radongassen dannes fra uran, som igjen forekommer i områder med granitt og/eller alunskifer. I Norge er det i utgangspunktet bare radon fra bakken som er en problemstilling

Arbeidsmiljøloven §4 krever at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger. Det er derfor også særlig viktig at radonnivået måles i slike bygg. Det er flere faktorer som avgjør hvor mange såkalte sporfilmer som er nødvendige for å måle radon på arbeidsplassen, ikke minst etasjefordelingen av bygningsmassen. Det skyldes at radon naturlig forekommer i størst grad nærmest bakken, samtidig som nivåene i de aller fleste tilfeller er svært mye lavere noen etasjer over bakken.

Måling av radon – første steg
Statistikk fra Radonova laboratories AB viser at omtrent 25 % av målingene fra norske arbeidsplasser er over den såkalte tiltaksgrensen, som er på 100 Bq/m³. Det betyr at det ikke er usannsynlig at radonnivået i et lokale er over grenseverdien, men det er viktig å begynne med en god måling.

En langtidsmåling gjennomføres med enten en sensor eller en såkalt sporfilm. Det er mulig å begynne med en hurtigmåling, men det er langtidsmålingen som gir et godkjent resultat. Langtidsmålingen må gjennomføres i perioden 15. oktober til 15. april, det vil si det som mange vil omtale som fyringssesongen. Det er viktig at målingen gjennomføres i denne perioden, som følge av forskjeller i ventilasjonen gjennom året. En såkalt årlig gjennomsnittsverdi beregnes basert på resultatet fra sporfilmen.

Måling av radon – Trinn 2
Dersom den innledende langtidsmålingen viser at det finnes områder på arbeidsplassen som overstiger et radonnivå på 100 Bq/m3, bør man foreta oppfølgende målinger innenfor normal arbeidstid. Dette for å få en vurdering av hvilke radonkonsentrasjoner personalet utsettes for i arbeidstiden samt få et bedre underlag for hvordan man eventuelt kan redusere radonnivået. Denne typen måling kan enten gjøres med instrumenter som logger radonnivået i spesifikke tidsintervaller.

I de aller fleste tilfeller vil resultatet være under grenseverdien, eller kunne utbedres med relativt enkle tiltak. Det er en god investering i et forsvarlig arbeidsmiljø, særlig med tanke på at radon er den nest vanligste årsaken til lungekreft – etter røyking.

Medlemsnyhet

Bedrift
Nordiske Innholdsmarkedsføring

Send til en kollega

0.064