23948sdkhjf

Teco 2030 skal bygge Norges første hydrogenbrenselcelleanleg

| Medlemsnyhet | Bedrift Nordiske Innholdsmarkedsføring

Det norske selskapet Teco 2030 har planer om å utvikle sin første halvautomatiske produksjonslinje for hydrogenbrenselceller. Dette gjelder deres nye anlegg i Nord-Norge for bruk i maritim sektor.

Et kombinert innovasjonssenter og fabrikk

Administrerende direktør og grunnlegger av Teco 2030 Tore Enger fortalte i en pressemelding at de nå i er i ferd med å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i byen Narvik i Nordland. Der skal de nå begynne å produsere hydrogenbrenselceller som en del av deres lange samling av andre verktøy.

Tore Enger forklarer hydrogenbrenselceller som morgendagens motorer. De skal omdanne hydrogen til elektrisitet, helt uten å avgi noe annet enn vanndamp og varm luft.

Hvorfor akkurat Narvik? Jo, Enger sier videre at Narvik var det naturlige valget når det kom til geografisk plassering. Teco 2030 landet på Narvik deres overflod av billige fornybare elektrisitet, nær tilgjengelighet til sjø, vei, jernbane og lufttransport. Byen har i tillegg en dypvannshavn, som forblir isfri året rundt – selv om de er i Nord-Norge.

Studenter rett ut i arbeid
Mange studenter vil nok også sette svært stor pris på hudrogenbrenselcelleanleggets plassering. Norges arktiske universitet, UiT, har et campus i byen som tilbyr kurs i hydrogen og brenselcelleteknologi. Dette vil gi bedriften i Narvik lett tilgang til gode, kvalifiserte kandidater som allerede befinner seg i regionen.

Teco 2030 sin fabrikk og innovasjonssenter i Narvik vil bli Norges første store produsent av hydrogenbrenselceller. Selskapet planlegger å starte ansettelsesprosessen i første halvdel av 2022.

I løpet av de neste ti årene forventer selskapet Teco 2030 at de totale investeringene i Narviks anlegget vil utgjøre så mye som 1 milliard kroner. I løpet av denne perioden kan det skapes opptil 500 nye arbeidsplasser i den nordlige byen innenfor utvikling og produksjon. 

Flere milliarder kroner i årlig omsetning
Brencellene Teco 2030 planlegger å produsere skal ha en total kapasitet på 10 MW i 2022, og har til videre planer om å gradvis skalere anleggets produksjon i løpet av de påfølgende årene. I 2030 vil fabrikken til slutt kunne produsere 1,2 GW brenselceller hvert år, noe som høyst sannsynlig vil føre til flere milliarder kroner omsetning i året.

Teco 2030 Marine Fuel Cell er det aller første brenselscellesystemet i verden som spesifikt er designet for bruk om bord på skip. 

Teco 2030 sin nye idé er mye basert på hva den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sine mål. IMO har som mål å redusere karbonintensiteten i internasjonal skipsfart med 40 % innen 2030. i tillegg til å redusere de årlige klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart totalt med minst 50 % innen 2050 sammenlignet med 2008.

Medlemsnyhet

Bedrift
Nordiske Innholdsmarkedsføring

Send til en kollega

0.078