23948sdkhjf

Samarbeider for å redusere CO2-utslipp

| Medlemsnyhet | Bedrift Schneider Electric Norge AS

Alfa Laval og Schneider Electric vil digitalisere og analysere data for å forbedre Alfa Lavals driftseffektivitet.

De to selskapene vil utvikle Alfa Lavals veikart for utvidet bruk av fornybar energi, et viktig skritt i Alfa Lavals vei mot å bli karbonnøytral innen 2030 i hele verdikjeden.

Schneider Electric, som i februar ble anerkjent som verdens mest bærekraftige selskap i 2021 av Corporate Knights, og Alfa Laval, en ledende global leverandør av produkter og løsninger for varmeoverføring, separering og væskehåndtering, kunngjorde nylig at selskapene har utvidet partnerskapsavtalen sin. Målet er å digitalisere og analysere data for å optimalisere Alfa Lavals operasjonelle effektivitet:

- Å oppnå vårt mål om karbonnøytralitet vil kreve innsats i hele forsyningskjeden og tettere samarbeid med våre kunder, leverandører og samfunnene vi opererer i, sier Mikael Tydén, Executive Vice President, Head of Operations i Alfa Laval.

- Vi har sluttet oss til Exponential Roadmap Initiative for å få støtte til å installere energieffektive løsninger. Vår utvidede partnerskapsavtale med Schneider Electric er en annen konkret aktivitet for å nå 1,5 ° C -scenariet som er satt i Paris-avtalen.

Partnerskapet begynte i 2019 med mål om å digitalisere Alfa Lavals energiinfrastruktur. Fangst av energiforbruksdata på tvers av virksomheten resulterte i identifisering av energieffektiviseringsprosjekter og tiltak for å redusere energiforbruk og kostnader på tvers av eiendommene, land og regioner.

Energieffektivitet er en av hovedfaktorene for å nå Paris-avtalens mål, ettersom det kan levere mer enn 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp i løpet av de neste 20 årene, ifølge International Energy Agency.

I neste trinn vil de to selskapene utvikle Alfa Lavals veikart for utvidet bruk av fornybar energi og bytte fra naturgass til andre grønne alternativer. Alfa Laval har satt seg som mål å bli karbonnøytral i hele verdikjeden innen 2030, og dette samarbeidet er et viktig skritt mot å realisere denne ambisjonen.

- Tiden er inne for å ta klimatiltak på alvor, spesielt i lys av rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) som ble sluppet ut i august, sier Philippe Diez, Partner Sustainability Business Division Europe, i Schneider Electric.

- Det er en ære å kunne samarbeide med Alfa Laval fordi de tar skrittet videre fra strategi og planlegging til implementering for å oppnå karbonnøytralitet i hele verdikjeden.


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Schneider Electric Norge AS

Sandstuveien 68
0607 Oslo
Norge
Schneider Electric Norge AS

Send til en kollega

0.062