23948sdkhjf

Diesel drivstoff / MGO og motor smøreolje

| Medlemsnyhet | Bedrift Øwre-Johnsen as

Rolls-Royce Bergen Hovedmotorer, 3 x 2880 KW.

Ta en titt på case-beskrivelsen i denne referansen fra Øwre-Johnsen AS:

Roger Johansen, Maskinsjef: " Vi er veldig fornøyd med drivstoff- og smøreoljefiltrene. Dette er mange ganger bedre og billigere enn separatorer. Og dette gjør  det daglige arbeidsmiljøet for mannskapet i maskinrommet mye bedre".

KUNDEBESPARELSER OG  FORDELER
Installering av CJC® olje- og dieselfilterløsninger på hovedmotorene, ble følgende fordeler oppnådd:

  • Sludgeproblem eliminert
  • Diesel bakterier fjernet (mikrober)
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Enkel service og vedlikehold

Kunde

  • Fartøy:Far Solitaire
  • Rederi: Solstad Offshore, Norge

System

  • System: Rolls-Royce  Bergen,  Hovedmotorer  x 3,  C25:33L9ACD,  2880  KW  
  • Olje type: Diesel drivstoff / MGO  & motorsmøreolje
  • Oljevolum: 1 510 L/t og  1800 L/t

Problemer
Kunden hadde problemer med både vann i drivstoffet, partikler i smøreoljen og sludgeproduksjon, da dette ble rengjort med en sentrifugalseparator . Slammet måtte deles i slam (fyringsolje) og vann. Vann måtte slippes ut gjennom en gallevannsseparator, og slam som skulle brennes i en forbrenningsovn.

Løsning
For å fjerne vann ble en CJC®  filterseparator PTU  27/108 installert på hovedmotoren parallelt med sentrifugalseparatoren. Videre, for å fjerne partikler og andre forurensninger fra motorsmøreoljen, ble 3 CJC® Fine  filtre HDU 27/108 installert på motorene.

FORDELER FOR KUNDER
Etter CJC® HDU Fine Filters og CJC® PTU Filter Separator ble installert, var det ikke mer sludgeproduksjon og vann ble fjernet kontinuerlig fra drivstoffet. Dette løsningsoppsettet er veldig enkelt å inspisere og vedlikeholde, da filterenhetene bare består av pumper, coalescer(PTU), og filterinnsatser (HDU). Vedlikehold som skifting av CJC® Filterinnsatser samt rengjøring tar ca.1 time. Brenning av sludge generert av sentrifugalseparatoren var ikke lenger nødvendig, da CJC®  filterløsninger ble installert for å rengjøre både  diesel-  og smøreolje på motorene. Lensevannsseparatoren er nå kun i bruk for separering av lensevann.    

ARBEIDSMILJØ
Den tidligere brukte sentrifugalseparatoren måtte demonteres tre ganger i året for rengjøring/service og en gang for overhaling. Denne jobben tok  minst en arbeidsdag, og kostbare deler var ofte nødvendig. Videre ble problemer  under driftstiden mellom service  eliminert. Etter  installasjonen av CJC® filterløsninger, trenger mannskapet bare å inspisere trykkøkningen visuelt på de tre olje- og drivstofffiltrene.

Kontakt Øwre-Johnsen AS.

Medlemsnyhet

Bedrift
Øwre-Johnsen as

Øvre Flatåsveg 16
7079 FLATÅSEN
Norge
Øwre-Johnsen as

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.063