23948sdkhjf

Et redningshelikopter synker langsomt mot bakken

| Medlemsnyhet | Bedrift Panasonic Toughbook

Hvordan skal vi tilby raskere og mer effektiv pasientbehandling til samme eller helst lavere kostnad enn i går? Digitaliseringen effektiviserer helse.

Sand og grus virvler til alle kanter. Nysgjerrige tilskuere tar et steg tilbake når ambulansepersonalet haster frem til en mann som ligger livløs på bakken. Det haster, men livredderne jobber presist og målrettet. Feiltrinn eller misforståelser kan eskalere til skade eller, i verste fall, død.

En sterkt bedragende faktor til at de rette avgjørelsene kan tas, er at alle personer som er innblandet i denne heroiske redningskjeden har tilgang til (og raskt kan bidra med) korrekt informasjon. Og denne formidles ved hjelp av mobilt datautstyr.

Fra det øyeblikket de lander, setter nemlig ambulansepersonalet sin lit til sine digitale hjelpemidler. Vitale mål og livstegn overvåkes og dokumenteres. Viktige applikasjoner og hjelpemidler letter beslutninger etter at en preliminær diagnose stilles. Noen klikk unna finnes pasientens medisinske historikk, og registre gir råd om dosering basert på pasientens bakgrunn, alder og kjønn. Og i god tid før helikopteret lander på sykehusets landingsplass, er det mottakende lege-teamet forberedt med viktig informasjon.

Digitaliseringen effektiviserer helse

Eksempelet ovenfor er riktignok fiktivt, men likevel en situasjon som skjer på daglig basis. Innovasjoner innenfor digitale løsninger har revolusjonert hvordan landets ambulansefolk og øvrig helsepersonale jobber. Behandlingen har blitt sikrere, mer effektiv og bedre – både for behandlere og pasienter.

I Ortivus har vi med stor fremgang samlet alle disse fantastiske hjelpemidlene i et eneste, smidig verktøy – en Panasonic Toughbook som er like robust som den er lettanvendt. Dette nettbrettet er slitesterkt og sikkert å bruke i de mest utfordrende miljøer, noe som gjør det som skapt for livet på den medisinske frontlinjen.

Overvåkningsutstyr fra Ortivus som måler EKG, blodtrykk og oksygennivåer er trådløst tilkoblet nettbrettet. Data overføres umiddelbart til både den elektroniske pasientjournalen og verktøyet som hjelper personalet med å ta aktive avgjørelser – og alt nås på ett sted på en og samme skjerm. Alt dette fantastiske utstyret er pakket i en liten veske med en totalvekt på bare 2,5 kg. Mildt sagt mobilt altså! Dessuten er den et svar på et spørsmål som regelmessig stilles, ikke bare her hjemme, men også rundt om i hele Europa:

Hvordan skal vi tilby raskere og mer effektiv pasientbehandling til samme eller helst lavere kostnad enn i går?

De umiddelbare praktiske fordelene med denne typen teknologi er naturligvis opplagte. Om et team raskt kan bedømme, behandle og rapportere fra der de er, forbedres pasientens sjanser for å bli frisk kraftig. Om pasientdata og registre kan samles inn og overføres til sykehuset innen pasienten lander, spares både verdifull tid og ressurser.

Dessuten finnes det økonomiske og rene helsefordeler. Mange flere pasienter kan nå behandles umiddelbart – et arbeid som lettes enormt av den tekniske muligheten for toveiskommunikasjon mellom ambulansepersonalet på stedet og medisinske eksperter andre steder. Dette minsker i sin tur behovet for å transportere pasienter til sykehus over hodet.

Et blikk på fremtiden

Når redningsorganisasjoner jobber med våre løsninger, oppdager de også andre langsiktige fordeler. Dataene som samles inn, kan nemlig brukes til å forutse behov og effektivisere ressursfordeling. For eksempel kan såkalte ”heat maps” skapes for å forutse hvor og når trafikkulykker mest sannsynlig inntreffer – og redningstjenesten kan dermed allerede på forhånd plassere for eksempel ambulansepersonale nær slike steder. Peker bevisene på at trafikkulykker tenderer mot å øke i tett trafikkerte kryss på fredager generelt eller mer spesifikt ​​på ettermiddagen? Da får man mulighet til å utplassere nok personale i nærheten i bestemte tidsperioder. Når veiene deretter har roet seg ned og hverdagen går over til helg, peker kanskje dataene mot at ambulansepersonalet heller trengs i bykjernen. Dermed kan ressursene fordeles på best mulig vis. På samme måte kan data hjelpe til med å bedømme andre situasjoner – for eksempel hvilken støtte som kan trengs under lokale utbrudd av Covid-19.

Unngå unødvendige sykehusinnleggelser

Men det er ikke bare innen akuttbehandling våre tekniske løsninger brukes og settes pris på. Innen hjemmetjenesten hjelper den til med å for eksempel overvåke eldre pasienter. Det ambulerende personalet bruker da diverse verktøy for å overvåke kroppens verdier, og varslinger kan automatisk sendes til spesialister et annet sted når forhåndsdefinerte nivåer overskrides. Videosamtale mellom leger og behandlingspersonale eller til og med pasienten selv kan ordnes. Dette muliggjør raske svar, og rett kompetanse kan tilbys etter behov uten unødvendig ventetid.

Bare den siste tiden har vi sett at bruken av vår MobilMed-løsning minsker videreformidlingen av pasienter til sykehus med så mye som 35 prosent. Dette sparer verdifulle ressurser, og i disse tider reduserer det også risikoen for ytterligere infeksjoner fordi pasienten kan bli hjemme og unngå sykehuset.

Med sikkerhet i sentrum

Naturligvis innebærer all denne registreringen og bruken av pasientdata på avstand, at høy sikkerhet er helt nødvendig. Utover kryptering av data kan alle våre enheter spores fra avstand, om de mot all formodning kommer på avveie. Ved et eventuelt tyveri, kan enhetene både skrus av og slettes for alle kritiske data om det trengs.

Å kombinere vår programvare med Panasonics TOUGHBOOK-enheter er avslutningsvis like smart som det er nødvendig, for organisasjoner og personer som jobber utenfor tradisjonelle kontormiljøer. Redningsaksjoner skjer sjeldent i kontrollerte og ordnede miljøer. Vind, vann, kulde og varme er alle fenomener som kan forårsake alvorlige driftsforstyrrelser. Fenomener som ikke er noe problem for den som velger utstyr fra Panasonic TOUGHBOOK og tekniske løsninger fra Ortivus.

Det kan allerede i dag mer enn 12 000 helsearbeidere og 2700 kjøretøy basert rundt om i Norden og resten av verden, bekrefte.

/REIDAR GÅRDEBÄCK, CEO hos Ortivus.

Medlemsnyhet

Bedrift
Panasonic Toughbook

Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Danmark
Panasonic Toughbook

Send til en kollega

0.047