23948sdkhjf

KAESER KOMPRESSORER målbevisst smart energiledelse

| Medlemsnyhet | Bedrift Kaeser Kompressorer AS

Den internasjonale standarden ISO 50001 står for energiledelse, og omhandler det viktige samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

Vi i KAESER KOMPRESSORER har jobbet intenst i alle avdelinger med å etablere nødvendige systemer og prosesser for å forbedre energieffektiviteten.

I februar 2019 fikk vi lønn for strevet. Gjennom konkrete målbevisste tiltak fikk vi oppfylt vår ambisjon om å bli sertifisert iht. ISO 50001. I dag kan vi dokumentere for reduserte kostnader, bedret miljøprofil og styrket konkurranseevne.

Ved å ta i bruk klimanøytrale, lokale energiressurser, har selskapet oppnådd å skape verdier til beste for kundene, sine eiere og miljøet.

Gjennom energiledelse skal lønnsomme atferds- og investeringstiltak både kunne påvises og gjennomføres.

Gjennom smart teknologi og god energiutnyttelse gjør vi vårt for å fremstå som en attraktiv miljøvennlig samarbeidspartner, og på den måten oppfylle både eksisterende og fremtidige krav.

I vårt kvalitetsstyringssystem ISO 9001 er det allerede etablert arbeidsprosesser og gode informasjonsrutiner for overvåking av energibruk på våre anlegg, der energiledelse skal være en integrert del av den daglige driften.

For å nå våre mål skal vi sikre tilgang til nødvendige ressurser og aktivt jobbe med forbedringer og optimalisering av energiforbruket og utnyttelsen av dette. Vår ambisjon er å være den mest energibevisste trykkluftleverandøren i bransjen – å befeste vår posisjon ved å ustanselig være i forkant med å ta i bruk ny teknologi. 

Ta kontakt med KAESER KOMPRESSORER.

Medlemsnyhet

Bedrift
Kaeser Kompressorer AS

Verpetveien 38
1540 Vestby
Norge
Kaeser Kompressorer AS

Send til en kollega

0.063