23948sdkhjf

Fleksible robotarmer som kan samarbeide

| Medlemsnyhet | Bedrift Nordiske Innholdsmarkedsføring

Det er sannsynligvis mange små og middelstore selskaper som ikke en gang har tenkt tanken på å robotisere deler av arbeidsprosessene sine.

Med tradisjonelle roboter for industri i tankene, er det fullt forståelig. De nødvendige investeringene kan være gigantiske, og dessuten kan det være vanskelig å få denne type løsninger å passe inn i prosessene til et mindre selskap – som ofte vil være en kombinasjon av automatiserte og manuelle oppgaver.

En fleksibel og samarbeidende robotarm åpner opp for helt andre muligheter innenfor dette segmentet. Det er mulig å sømløst integrere en robotarm i bedriftens eksisterende prosesser, og enkel programmering og installasjon gjør at den raskt kan begynne å levere verdi for pengene.

Samarbeidende roboter i forhold til tradisjonelle robotløsninger
Begrepet samarbeidende roboter, fra «collaborative robots» på engelsk, brukes som kommer fram av navnet i situasjoner der en robot arbeider side om side med mennesker. Dette i motsetning til roboter som brukes i industrimiljøer der et menneske ikke kan samarbeide med roboten. Eksempel på det senere er for eksempel større roboter for sveising eller lakkering, sammen med ekstremt raske roboter som såkalte «pick and place»-roboter som brukes i forbindelse med produksjon av elektronikk.

Samarbeidende roboter er på sin side mer likestilt med et menneske, i forhold til passende arbeidsoppgaver og ytelse. Det betyr at de befinner seg i samme kategori som en menneskelig arm og hånd, både når det gjelder størrelse og løfteevne. Dette er også en forutsetning for at det skal være helt trygt å jobbe ved siden av en robotarm.

I hvilke miljøer passer en samarbeidende robotarm?
Det kan være flere ulike grunner til at et selskap tar i bruk samarbeidende robotarmer. Fleksibiliteten til denne typen roboter gjør at de ofte benyttes i situasjoner der et eller noen utvalgte steg i en prosess skal automatiseres:

- Roboter er flinke til å gjøre en og samme operasjon gang etter gang. Det er derfor naturlig å fokusere på slike arbeidsoppgaver først, der en robot kan gjøre jobben like bra eller bedre enn et menneske.

- Operasjoner som forutsetter ekstrem nøyaktighet, passer også godt for robotarmer. Det er lett for en robotarm å utføre oppgaver med millimeterpresisjon, kanskje opptil flere tusen ganger om dagen.

- Robotarmer får heller aldri utfordringer med belastningsskader, og å erstatte gjentakende arbeidsoppgaver med en robotarm kan være et viktig HMS-tiltak.

Med dette som bakgrunn, er det åpenbart at samarbeidende robotarmer kan brukes på en eller annen måte innenfor praktisk talt alle bransjer og prosesser. En fordel med disse fleksible og mobile løsningene, er at de også kan flyttes og omprogrammeres til en ny oppgave på kort tid. Det gir fleksibilitet både i forhold til hvor i prosessen roboten skal bidra og hvordan den kan tilpasses nye eller endrede prosesser.

Dette gjør det dessuten mulig å prøve ut en robotarm på en enkel prosess, som for eksempel en standardisert pakkeoppgave, og senere bygge ut et system med for eksempel kamerasensorer for oppgaver som må tilpasses forholdene rundt roboten. Det åpner dessuten opp for kontinuerlig forbedring. Som nevnt er roboter svært gode på gjentakende operasjoner, samtidig som mennesker er utrolig gode på å løse problemer og ta raske beslutninger i situasjoner som hele tiden forandrer seg. Med fleksible tilbehør til roboter er det mulig å teste ut eksakt hvor denne balansen mellom bruk av roboter og menneskelig innsats befinner seg.

Samarbeidende roboter kan bidra til både økt effektivitet, høyere fleksibilitet, bedre arbeidsmiljø – og til syvende og sist et bedre resultat på bunnlinja. Innenfor de aller fleste bransjer og miljøer er det bare fantasien som setter grenser for hvilke prosesser som kan automatiseres i noen grad, med mennesker og roboter som jobber sammen.

Medlemsnyhet

Bedrift
Nordiske Innholdsmarkedsføring

Send til en kollega

0.125