23948sdkhjf

Forbedringer har ført til kontrakter og rekruttering

| Medlemsnyhet | Bedrift Offshore Media Group AS

Samtidig kritiserer Oceaneering balansen og ratene i kontraktene til norske oljeselskaper. – Det har vært nødvendig å stramme inn og redusere kostnadene, svarer Equinor.

– Operatørene tjener gode penger og leverer solide resultater samtidig som flere leverandører sliter med økt risiko og røde tall. Balansen er helt feil, sier Erik Sæstad, VP & Country Manager i Oceaneering Norway.
 
Trenger penger for å kunne utvikle
Det har vært noen tunge år for leverandørbedriftene i norsk olje- og gassindustri etter at oljenedturen for alvor tok til i 2015. Selv om flere og flere melder om økt aktivitet og optimisme, er det fortsatt vanskelig for mange norske leverandørbedrifter. Samtidig tjener oljeselskapene store beløp, og det får Sæstad og andre leverandører til å reagere.

– Jeg er enig i at optimismen er tilbake, noe som skyldes økt aktivitet, men det er med bakgrunn i at industrien har klart å få kostnadsnivået langt under det mange trodde var mulig på så kort tid. Det var helt nødvendig for å skape et grunnlag for mer investering og den økte aktiviteten. Men skal vi fortsatt klare å videreutvikle teknologien for å oppnå enda større kostnadsbesparelser, tilfredsstillende inntjening og blant annet nå klimamål, trenger vi finansiering for å investere. Det må mer balanse til, og dagens kontrakter gir oss begrensede muligheter til dette, forklarer Sæstad.

Equinor: – Tøft, men nødvendig
Equinor mener det var helt nødvendig å stramme inn og reduserer kostnadene fra nivået før oljenedturen. Uten dette fokuset hadde det ikke vært mulig å sette i gang de 20 prosjektene Equinor og deres partnere har gjort siden 2016, sier energiselskapet og trekker fram den fremskyndede oppstarten av Johan Sverdrup som eksempel.
– Det har vært en tøff omstilling, men det har vært nødvendig for å sikre langsiktig aktivitet på norsk sokkel. Leverandørene fortjener stor honnør for omstillingen og effektivisering som vi i næringen har gjort de siste årene.
– Vi ønsker å samarbeide med leverandører som er robuste og solide. Det danner grunnlaget for god sikkerhet, god kvalitet i leveranser og riktig kost, sier Torbjørg Opedal, leder for Equinors nettverk av selskapsrepresentanter som har ansvar for kontakt og oppfølging av leverandørene på norsk sokkel.

– Blir kjørt inn i et hjørne
Sæstad er enig i at norske leverandører har utviklet mye god teknologi de siste årene. Oceaneering har selv økt satsningen på akkurat dette. Blant annet ligger selskapet langt framme teknologisk med å fjernstyre offshore-operasjoner via 4G-nettverk fra deres «Mission Support Center» på land. I tillegg har de levert en E-ROV til Equinor.
– Teknologiutviklingen er veldig viktig for oss, men også for industrien. Dette vil bidra til ytterligere kostnadsreduksjoner, men også til lavere karbonutslipp. Men skal vi klare dette, må operatørene på banen. Vi blir alt for ofte presset inn i et hjørne med spesifiserte krav, betingelser og detaljer for hvordan de kan optimalisere sin verdikjede. Leverandørene får i alt for liten grad gehør for sine forslag og nytenkning til hvordan ting kan forbedres. Jeg savner dialog og diskusjon rundt kommersiell innovasjon, sier Sæstad.
Han har respekt for at det også er komplisert for operatørene å forespørre på bredere leveranseomfang da de derved får færre aktører som kan tilby helhetlige løsninger.
 
Snakker med leverandører daglig
For at nettopp flere skal kunne presentere sine tanker og løsninger til Equinor, jobber selskapet aktivt med å ha en hyppig dialog med leverandørene. De viser til de ti leverandørdagene selskapet har fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord hvert år. I tillegg er de med på årets Offshore Technology Days-messe i Stavanger Forum 16. – 17. oktober. Der får utstillerne muligheten til å booke én-til-én-møter med flere større selskaper under «BusinessHub». Både Equinor, Oceaneering og Neptune Energy har allerede meldt sin ankomst.

Les også: Inngikk unik avtale på OTD
 
– Hver dag samhandler Equinor med en lang rekke leverandører. Arenaer som dette er viktige for Equinor. Her kan vi treffe gamle kjente og stifte nye bekjentskaper, sier Opedal og fortsetter:

– For oss er dette en mulighet til å få enda bedre markedsinnsikt innenfor innovasjon og teknologi. Samtidig er det en god anledning for leverandørene til å få informasjon om hvordan vi jobber og hva vi ser etter i tiden framover. Det er viktig å samarbeide og finne kostnadseffektive løsninger slik at næringen blir mer robust for svingninger i oljeprisen. Equinor jobber kontinuerlig med nye løsninger for å sikre god kommersiell innovasjon. Vi jobber tett sammen med leverandørene hver eneste dag for å lykkes med dette arbeidet.

Les mer her: Slik møter du Equinor på OTD

Også Neptune Energy, som på kort tid har utviklet seg til å bli blant de mest offensive operatørene på norsk sokkel, er å møte under Norges største årlige oljemesse. Erik Oppedal, prosjektdirektør for Neptune Energy Norge, sier at dialog med leverandørbedriftene er utrolig viktig for selskapet.
– Vi ønsker tett dialog med norske leverandører. Vi er helt avhengige av å samarbeide med lokalt næringsliv og industri. Det er en konservativ bransje, og da må selskaper som oss ta sjansen og samarbeide tett med leverandører og høre hvilke løsninger og teknologi de sitter på. OTD-messen er en god mulighet for akkurat dette. Sammen skal vii utfordre, forbedre og komme opp med nye løsninger, sier prosjektdirektøren.

Les også: Investerer flere milliarder på sokkelen

Forbedringsarbeid har gitt kontraktsdryss
Selv om Sæstad i Oceaneering er kritisk og peker på at det i bransjen opereres med kontrakter som ikke er bærekraftige, høster selskapet nå gode frukter av sin satsing på teknologiutvikling og nye innovative løsninger de siste årene. De har landet flere viktige kontrakter for blant annet integrerte ROV-tjenester. Den økte aktiviteten og forutsigbarheten som kommer med disse tildelingene, gjør at de har ansatt over 80 personer hittil i år.

Les også: Nå er det grunnlag for investeringer og økt aktivitet
 

Kaefer Energy høster også gode frukter av sin satsing på teknologiutvikling og nye innovative løsninger de siste årene. Sigve Aabø, direktør for forretningsutvikling, forteller at selskapet har jobbet hardt for å få ned kostnadene. LEAN-arbeidet deres har fått mye anerkjennelse fra flere hold med gjeve pristildelinger. Equinor er også blant de som er imponert over forbedringsarbeidet Kaefer Energy har lagt ned de siste årene, og dette var mye av årsaken til at de har tildelt Kaefer økt arbeidsomfang.

– Det har vært tunge år under den siste oljekrisen, men nå har aktivitetsnivået tatt seg opp og det er mer fart i industrien. Vi har en solid kjerne av aktivitet i bunn som går uavhengig av alt annet. Stabilitet og langsiktighet er strategisk veldig viktig for våre ansatte og for bedriftens utvikling. De nye kontraktene krever mye folk, og vi er godt på vei til å nå ambisjonsnivået om å ansette 200 personer i løpet av 2019.

Les også: Jakter 200 nye ansatte!

Vil du besøke Norges største årlige oljemesse i Stavanger?
Registrer deg gratis her!


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Offshore Media Group AS

Statsminister Michelsens vei 38
5231 Paradis
Norge

Bilder & videoer

Torbjørg Opedal, Equinor.null

Send til en kollega

0.063