23948sdkhjf

Andre hevder – vi beviser

Selges
Utløper
24. september 2022
Stand
Ny

EPC (Energy Performance Contracting) er den nye kontrakten vår knyttet til energisparing ved bruk av spesialsmøremidler: Med den nye prismodellen vår trenger ikke kunder av Klüber Lubrication ta økonomiske risikoer når de skifter til et mer eksklusivt smøremiddel i løpet av et KlüberEnergy-prosjekt.

Reduksjon av energiforbruket er en alvorlig utfordring for industribedrifter, både fra et økonomisk og økologisk ståsted. Ett element som bidrar til lavere energiforbruk, er bruk av kvalitetssmøremidler som passer for hver enkelt bruksområde. Selv om innkjøpsprisen kan virke høyere enn for mineraloljebaserte smøremidler, er kostnadseffektiviteten deres betydelig bedre, så til syvende og sist kan de hjelpe deg med å spare ikke bare energi, men også kostnader.

Klüber Lubrication har bestemt seg for å bevise denne gunstige effekten: Ved å etterligne avtaler om energisparing fra energisektoren har selskapet utviklet et enkelt og gjennomsiktig betalingssystem.

Det som er spesielt med dette nye betalingssystemet er at prisen som betales, avhenger av den faktisk målte reduksjonen av energiforbruket. På det tidlige stadiet i prosjektet betaler kunden derfor kun en basispris, som kan være en god del lavere enn markedsprisen. Energisparinger måles ved forhåndsdefinerte intervaller. Hvis det viser seg at disse besparelsene ikke blir noe av, betaler kunden kun basisprisen. Hvis energisparing blir synlig, beregnes en forhåndsbestemt variabel salgspris på grunnlag av energibesparelsene som oppnås. 

Ingen risiko involvert: Prisen for smøremidler er basert på målte besparelser

For å få et realistisk estimat av besparelsespotensialet er det første trinnet å identifisere maskinene og systemene som det er fornuftig å ha et optimeringsprosjekt for. Besparelsesmålet kan fastsettes ved bruk av et lite sett med nøkkelparametere.

På neste trinn blir energiforbruket og prosessvariablene målt mens det tidligere smøremiddelet fremdeles er i bruk. Dette etterfølges av en sammenlignende måling med det nye høytytende smøremiddelet fra Klüber Lubrication.

Etter forhåndsdefinerte intervaller foretas det flere målinger i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder, som for eksempel IPMVP og ISO 50015. Den resulterende prisen beregnes på grunnlag av resultatene som oppnås.

På grunnlag av den målte energisparingen blir en forhåndsavtalt salgspris benyttet, som forblir uendret så lenge EPC-prosjektet varer, selv om besparelsene er høyere enn målene. Hvis det viser seg at det ikke blir oppnådd noen besparelser, må bare basisprisen betales for hele perioden.

Den nye energiprestasjonskontrakten som tilbys av Klüber Lubrication, er også illustrert i den korte filmen.
Selger
Klüber Lubrication Nordic A/S

Klüber Lubrication Nordic A/S
Alexander Kiellands gate 2B
2000 Lillestrøm
Norge

Anna Taaler
Telefon: +46 705390085


Se nettsiden
Se flere produkter
Se hele profilen
Kontakt selger

Send til en kollega

0.141