23948sdkhjf

Linde (AGA) tilbyr kurs i sikker gasshåndtering også i 2022

I alt NOK 3 750 ekskl. moms
Undervisnings region
Norge > Alle regioner
Periode(r)
Løpende opptakelse

Linde, (AGA) som den største industrigassleverandøren i Norge har gjennom over 30 år kurset titusener av gassbrukere. Vi inviterer igjen til kurs i «Sikker håndtering av gass”.  Kurset er tilpasset forskriften for å sikre at dere som brukere av gass får riktig grunnleggende kompetanse. Forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen setter i §7 krav til brukernes kompetanse omkring gass og håndtering av denne.

Kursbeskrivelse

«Sikker håndtering av gass” er et heldagskurs som gir en innføring i generell gasskunnskap. Det er god variasjon mellom teori, demonstrasjoner og praktisk øvelser. Alle kursdeltagerne vil få mulighet til å slukke brann i ulike gasser med ulike typer slokkemetoder. Kurset avsluttes med en enkel skriftlig prøve slik at tilegnet kunnskap kan dokumenteres. Både bedriften og deltagere får etter endt kurs utstedt kompetansebevis.

 Målgruppe

Kurset passer for alle som bruker gass eller håndterer gassflasker i løpet av arbeidsdagen. Dette kan for eksempel være gårdbrukere, ansatte i tradisjonell industri, farmasøytisk industri, næringsmiddel-industri, fiskeoppdrett, transportsektoren eller helsesektoren.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltagerne skal lære å håndtere og bruke gass på en sikker måte. En skal kjenne til vanlige farer ved bruk og håndtering av gass, samt hvordan en unngår farlige situasjoner.

 Sentrale spørsmål er:

Brukes rett gass til rett formål?
Er utstyret i henhold til krav og spesifikasjoner?
Brukes utstyret riktig?
Er gassen lettere eller tyngre enn luft?
Er gassen brannfarlig, oksiderende eller kvelende?
Når oppstår det brann-, eksplosjons-, eller kvelningsfare?
Hvordan handle raskt og riktig ved et branntilfelle?
Hvilke regler gjelder for håndtering, lagring og bruk av gass?

Undervisnings adresse

Se hjemmesideKontaktinformasjon
Linde Gas AS

Linde Gas AS
Gjerdrums vei 8
0484 OSLO
Norge

Kai Arne Trollerud
Telefon: +47 23 17 72 00


Se nettsiden
Se hele profilen

Send til en kollega

0.158