23948sdkhjf

Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001

Undervisnings region
Norge > Akershus > Bærum
Periode(r)
25. september 2019

26. september 2019

 

Påmålding og mer informasjon

 

Meld deg på før 1. september og få 20 % rabatt

 

Få en innføring i kravene i nye ISO 14001:2015 ledelsessystemer for miljø slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et miljøstyringssystem i egen bedrift eller organisasjon.

 

Kursbeskrivelse
ISO 14001 spesifiserer krav til et ledelsessystem for miljø for å gjøre det mulig for en organisasjon å formulere en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om betydelige miljøaspekter. Dette kurset omfatter en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av de aktiviteter som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til standarden, som f.eks.:

  • Oppbygging av et ledelsessystem for miljø
  • Vedlikehold av et ledelsessystem for miljø
  • Prosedyrer for miljøstyring
  • Miljøkartlegging
  • Risikobasert tilnærming av ledelsessystemer for miljø
  • Miljømål og miljøforbedringsprogrammer
  • Internrevisjon
  • Avviksbehandling
  • System for etterlevelse av lover og krav
  • Sertifisering av ledelsessystemer for miljø 

 


Mål for kurset

Etter kurset skal du inneha kunnskap om hva et ledelsessystem for miljø etter ISO 14001 innebærer slik at du kan iverksette, holde vedlike og forbedre et system i egen bedrift eller organisasjon

 

Hvem er kurset for?
Kurset er for deg som har en utøvende rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver som er relatert til et ledelsessystem for miljø og andre ledelsessystemer. Dette kurset er også en naturlig start for bedrifter som søker sertifisering etter ISO 14001:2015.

 

Behov for forkunnskap
For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 14001. Vi tilbyr i samarbeid med Veritech et forkurs som e-læring i ISO 14001 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før kurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Forkurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurset

 

Kursholder:
Magnus Robbestad har 25 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innenfor industri, offentlig virksomhet, samt petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad har mange års erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001.
Robbestad er aktivt deltagende i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den norske ISO 9001-komiteen, og deltaker i komiteen for ISO 19011 og NS-ISO 45001.
Han har bistått et 100-talls bedrifter med kurs og rådgivning for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, SN-BS OHSAS 18001, NS-ISO 45001 og EQUASS.

Robbestad har mange års erfaring som foreleser for Standard Online AS og er ansvarlig for Standard Onlines kurs for sertifisering av arbeidsmiljøleder.
Magnus Robbestad er sertifisert EOQ revisjonsleder.

 

Påmelding og mer informasjon

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Undervisnings adresse

Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Send til en kollega

0.117