23948sdkhjf

Anodisering

Tilbys
Utløper
12. oktober 2020

Med anodisering förstärker vi aluminiumets naturliga egenskaper genom att öka på det skyddande oxidskiktet. Ytan behåller sitt nyutseende och kan infärgas i en rad spännande nyanser.

Motståndskraften mot korrosion och slitage ökar samtidigt som ytan blir smutsavvisande och känns behaglig att beröra. Oxidskiktet är dessutom elektriskt isolerande och fungerar som en grund för såväl tryckfärg som lim.

Vi levererar också profiler med infärgade oxidlager. Bland dessa finns kulörer med mycket god kulörbeständighet, lämpliga för utomhusbruk.

Anodiseringsprocessen
Processen består vanligen av fyra steg: förbehandling, anodisering, infärgning (i förekommande fall) samt eftertätning. När metallytan har fått den önskade mekaniska eller kemiska förbehandlingen, och är ordentligt rengjord, äger den elektrolytiska processen rum.

I anodiseringsbadet ansluts profilen till en strömkälla. Profilen kopplas till en anod (därav namnet anodisering) och längs sidorna på badet finns katoder. Badet består vanligtvis av utspädd svavelsyra vid rumstemperatur. På elektrokemisk väg omvandlas metallytan till oxid och processen fortgår till dess önskad skikttjocklek erhålls, vanligtvis 5-25 µm. Det bildade oxidskiktet är poröst. För att få ett tätt ytskikt måste porerna slutas. Det görs genom eftertätning i ett vattenbad med temperatur nära kokpunkten.

Den vanligaste formen av anodisering är naturanodisering. Ytskiktet som bildas vid naturanodisering är transparent. Den naturanodiserade profilen levereras med matt alternativt halvmatt yta. Du kan också få färgade ytskikt.

Rekommenderade skikttjocklekar vid anodisering
25 µm - Ytan är utsatt för stora påkänningar i form av korrosion eller nötning.
20 µm - Normal till hård påkänning utomhus, till exempel inom transport - och byggnadsindustrin. Hård påkänning genom kemisk påverkan inomhus, till exempel livsmedelsindustrin.
15 µm - Hård nötning inomhus samt utomhus i torr och ren atmosfär.
10 µm - Normal påkänning inomhus.
3 - 5 µm - Skyddsanodisering före bearbetning, kort betningstid.

Underhåll - rengöring
Anodiseringsskiktet ger en mycket god korrosionskyddande förmåga i flesta miljöer. Anodiserade profiler är så gott som underhållsfria under förutsättning att ytan rengörs. Rengöring med vatten och neutralt tvättmedel eller lacknafta är tillräcklig. Skiktets skyddsförmåga mot korrosion, missfärgning och nötning tilltar med skikttjockleken.

Formning bör göras före anodisering då kallformbarheten hos anodskiktet är dålig. Svetsning görs före anodisering. Vid klippning och borrning bör man komma ihåg att skärytan blir obehandlad.

Egenskaper hos anodiserat alumium
Korrosionbeständigheten är mycket god, speciellt vid pH mellan 4 och 9. I kontakt med starkt alkaliska ämnen kan ytan fläckas och skadas. Man bör t.ex. tänka på att skydda aluminium mot kalk, cement och gips (aktuellt bland annat på byggarbetsplatser). Synliga ytor kan skyddstejpas.

Oxidskiktets hårdhet beror på vald anodiseringsmetod. Normalt är skiktet hårdare än glas och har samma hårdhet som som korund. Oxidskiktet är transparent.
Utbyder
Hydro Extrusion Sweden AB
Metallvägen
574 81 VETLANDA
Sverige

Telefon: +46 0383-941 00

Se hele profilen
Kontakt utbyder

Send til en kollega

0.094