23948sdkhjf

Installasjon av ballastrenseanlegg

Tilbys
Utløper
1. februar 2022

Hvert år er over 3000 kunder, inkludert rederier, verft, industrianlegg og kraftverk, avhengige av Goltens organisering, planlegging og utførelse av kritiske motorvedlikehold og reparasjoner. I september 2017 trådte IMO-vedtaket (International Maritime Organization) om installasjon av ballastrenseanlegg i kraft. Dette vedtaket gjør at rederier over hele verden står overfor oppgaven med å få ettermontert utstyr i sine fartøy i samsvar med denne lovgivningen.

Goltens Oslo er stolte av vår avdeling Green Technologies og den kompetansen vi besitter her. Vi har gjennomført godt over 350 prosjekter for å hjelpe skipseiere å oppnå samsvar med IMO-vedtaket. Goltens Green Technologies har en prosess som gjør det mulig for skipseiere å trygt kunne evaluere, designe og installere de mest hensiktsmessige løsningene. På denne måten kan skipseiere gjennomføre disse miljøbestemmelsene med minimal stans og unødvendig tap i driften.

Goltens Green Technologies har en velprøvd prosess der vi tar i bruk 3D skanning og 3D-CAD modellering. Dette er med på å spare tid og holde mulighetene åpne før endelige beslutninger fattes. Dette muliggjør også realistiske kostnadsberegninger. Dette gir igjen økt tillit til investeringsbeslutningen, uten det umiddelbare behovet for å kjøpe systemet.

Vi starter våre prosjekter med å reise om bord på skip hvor vi utfører 3D skanning og kartlegging av dagens situasjon om bord. På grunnlag av innsamlede data kan vi deretter utarbeide et tegningsforslag med 3D modeller av ballastrenseanlegget visualisert i skipet. Når kunden aksepterer forslaget utarbeides dokumentasjon for produksjon, installasjon og klassegodkjenning. Basert på den godkjente dokumentasjonen kan vi i neste omgang produsere ferdige rørpakker og materiell som trengs til installasjonen. Vi har også egne team som reiser rundt og installerer eller leder arbeidet for å få anlegget på plass. Vi har utført i overkant av 350 installasjoner, og gjennom gode metoder og rutiner gir vi deg en kvalitetssikker prosess fra start til slutt ved installasjon av ditt ballastrenseanlegg. 

Vi er den ideelle partner for globale skipsoperatører. Prosjekter kan planlegges og koordineres der du er, og ferdigstilles av Goltens eksperter på en godt planlagt og effektiv måte. 
Utbyder
Goltens Oslo AS
Strømsveien 195-197
0668 OSLO
Norge

Regina Andersson
Telefon: +47 45071861
Fax: +47 22883931


Se nettsiden
Se flere kompetanser
Se hele profilen
Kontakt utbyder

Send til en kollega

0.093