23948sdkhjf
Del siden

Maskingrossisternes Forening

Maskingrossisternes Forening arbeider for bransjens felles interesser og rammevilkår gjennom medlemsaktiviteter, kompetansedeling,  myndighetskontakt og medietiltak.


Formål
Vårt formål er å samle firmaene innen bransjen for å ivareta og fremme felles interesser. vi skal styrke kollegialt samarbeid ved å fremme sunne forretningsmessige prinsipper, og motarbeide illojal konkurranse eller andre forhold som strider mot god forretningsskikk.

Medlemsmassen i MGF består av virksomheter som importerer og selger maskiner og produkter innenfor fagområdene anleggsmaskiner, gaffeltrucker, kompressorer og verktøymaskiner og bedriftene spenner fra store konsern til små bedrifter. Vi har totalt 122 medlemmer som dekker hele landet med sitt salgs- og serviceapparat.

Våre medlemmer er opptatt av bærekraft, sikkerhet for ansatte i bransjen, rekruttering av ungdom og en rettferdig forretningsdrift. Vi har de siste årene jobbet mye med å vise vei mot nullutslippssamfunnet i bygge- og anleggsbransjen, samtidig som vi fokuserer på energibesparelser i andre deler av industrien. Vi deltar på eksterne konferanser og seminarer, bistår gjerne med faglige innlegg, holder egne arrangementer for å øke kompentansen både internt i medlemsbasen og eksternt. 

MGF har de siste årene jobbet for en ny fagutdanning som lift- og truckmekaniker, og vi er opptatt av at utdanningsretningene både er tilstrekkelige og tidsriktige i forhold til teknologiutviklingen vi står ovenfor. Ungdom er en viktig del av vår målgruppe, og vi har egne arrangementer for ungdom på våre messer. 

Hvert år har vi tre fagmøter med dagsaktuelle temaer for hver av faggruppene, i tillegg MGF-dagen hvor vi samler ansatte fra medlemsbedriftene til en fagdag og sosialt samvær. 

Maskingrossiterne arrangerer nordens største anleggsmesse.
Vei og Anlegg  arrangeres neste gang er i april 2024 på NOVA Spektrum på Lillestrøm. Messen var arrangert innendørs for første gang i 2022, og det ble en suksess! Samme gode stemningen, bare uten våte tær og blåfrosne fingre. Vei og Anlegg samler rundt 23.000 besøkende og i overkant av 3.000 personer som jobber på standene til fire dager som kan betegnes som vårens vakreste eventyr.

SMART industri er et arrangement som vi arrangerer sammen med de største bransjeforeningene innenfor industri, og er den nasjonale møteplassen for produksjons- og verkstedindustrien i Norge. SMART industri arrangeres hvert tredje år, og neste gang er mai 2024, også den på NOVA Spektrum. SMART Sveis som er en del av SMART industri, har konferanser hvert år og det er Norsk Sveiseteknisk Forbunds om da er ansvarlig for arrangementet og MGF deltar som prosjektmedlem.  SMART industri samler rundt 4.000 besøkende og er voksende. 

Maskingrossisternes Forening
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo
Norge
Org. nr.: NO939631917
Finn oss på

Kontaktpersoner

{{ contact.name }}
{{ contact.title }}
Last opp flere

Bedriftsportefølge

Last opp flere

Send til en kollega

0.031