23948sdkhjf

Kongsberg Gruppen med sterke resultater og rekordhøy ordrebok i 2020

Kongsberg Gruppen leverer sterke resultater, god drift og styrker samtidig alle forretningsområder. Selskapet går ut av 2020, et år preget av global usikkerhet, med rekordhøy ordrereserve.

Ordreinngangen ble MNOK 28.818, tilsvarende en book/bill på 1,13 Driftsinntekter ble MNOK 25.612 mot MNOK 23.245 i 2019, en økning på 10 prosent EBITDA ble MNOK 3.250, opp fra MNOK 2.113 i 2019, en økning på 54 prosent EBITDA-marginen ble 12,7 prosent mot 9,1 prosent i 2019 fjerde kvartal Ordreinngangen ble MNOK 11.381 mot MNOK 6.645 i fjerde kvartal i 2019, en økning på 71 prosent. Driftsinntektene ble MNOK 7.148 mot MNOK 7.938 i fjerde kvartal i 2019, en nedgang på 10 % EBITDA ble MNOK 948 mot MNOK 825 i fjerde kvartal i 2019, en økning på 15 prosent EBITDA-marginen ble 13,3 prosent mot 10,4 prosent i fjerde kvartal i 2019

– Resultatene for 2020 bekrefter at KONGSBERG har en god drift i et ekstraordinært år, preget av pandemi og utfordringer som følge av denne. Selskapet demonstrerer at vi er verdensledende innen våre forsvarssegmenter, og skalerer opp i takt med etterspørselen. Vi har også blitt en enda mer konkurransedyktig og komplett maritim partner, gjennom den grundige jobben som er gjort med å integrere Commercial Marine. Utrullingen av den dynamiske digitale tvillingen vår er akselerert, og vi har ytterligere styrket vår ledende posisjon innen industriell digitalisering, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Han legger til:

– Fjerde kvartal ble også godt for selskapet, og ordreinngangen på forsvarssiden gjør at vi går inn i 2021 med en rekordhøy ordrereserve.

Virkningsfulle tiltak

Kongsberg Gruppen har som andre, blitt påvirket den globale uroen. Forsvarsvirksomheten har klart å opprettholde driften på tilnærmet normalt nivå, mens det for de sivile virksomhetene har vært større utfordringer, både knyttet til etterspørsel og i serviceapparatet. Konsernet har likevel god utvikling i lønnsomhet samt tilfredsstillende ordreinngang i stort sett hele organisasjonen, gitt forholdene.

– Kunder, partnere og organisasjonen har håndtert situasjonen knyttet til covid-19 på en imponerende måte. Vi tok umiddelbare grep da Norge og betydelige deler av verden i praksis stengte ned i mars i fjor. Tiltakene innebar både endrede rutiner, kostnadsbesparende tiltak, og andre prioriteringer som sammen med generelt god prosjektgjennomføring, bidrar til at vi kan vise til et sterkt 2020, sier Håøy.

Geir Håøy, adm. dir. Kongsberg Gruppen

GODE TALL: Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen la torsdag fram gode tall for konsernet. FOTO: KONGSBERG GRUPPEN

På det meste hadde selskapet 750 ansatte midlertidig permittert, men ved slutten av året var de fleste tilbake i jobb. God maritim marginutvikling Kongsberg Maritime kan vise til en god marginutvikling i fjerde kvartal, med 10,7 prosent, opp fra 7,8 prosent i tilsvarende kvartal i 2019. Aktivitetsnivået er påvirket av pandemien, og nybyggmarkedet er fortsatt svært lavt. KM styrker mersalget fra sin utvidede portefølje og realiserte i 2020 MNOK 700 knyttet til dette.

– For den maritime virksomheten vår opprettholder vi ordreinngang og ordrereserve på samme nivå som ved utgangen av 2019, på tross av et utfordrende marked. Noen segmenter har nærmest stoppet helt opp, mens etterspørselen i andre segmenter har holdt seg bedre. Selskapet drar fordeler av at vi har en bred, diversifisert portefølje, og i tillegg har vi også evnet å tilpasse oss situasjonen på en god måte, sier Håøy.

Forsvar i vekst

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) fortsetter å vokse, også i fjerde kvartal. Solid gjennomføring og sammensetning av prosjekter, ga en driftsmargin på 19,6 prosent mot 18,1 prosent i fjerde kvartal 2019. Forretningsområdet sikret en sterk ordreinngang på slutten av 2020. I november ble det signert kontrakt på leveranse av luftvernsystemet NASAMS til Ungarn, verdt MEUR 410. I desember inngikk forretningsområdet en ny oppfølgingskontrakt med Japan for levering av JSM (Joint Strike Missile), verdt MNOK 820.

– På forsvarssiden avslutter vi året sterkt, med ytterligere 7,3 milliarder i ordreinngang på våre verdensledende forsvarsprodukter. Ungarn blir det tolvte landet som anskaffer NASAMS. Forretningsområdet har aldri hatt høyere ordrereserve, sier Håøy.

Sterkt fundament gir grunnlag for optimisme

Kongsbergs solide ordrebok gir forutsigbarhet og grunnlag for optimisme fremover, ifølge Håøy.

– Jeg forventer fortsatt vekst innen forsvar. På den maritime siden er markedene fremdeles til dels meget utfordrende, men vi har aldri vært bedre posisjonert for en eventuell oppgang i markedet. Året som gikk har akselerert og understreket viktigheten av sikkerhet, bærekraft og digitalisering i våre industrier. Vi har dyp domenekunnskap, verdensledende teknologiløsninger og sterke industrielle posisjoner innenfor alle disse områdene. Dette gjør meg trygg på at fundamentet vårt er sterkere enn noen gang, sier han.

 

Kilde: Pressemelding fra Kongsberg Gruppen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094