23948sdkhjf

Grønt lys for Northern Lights-prosjektet

Etter en historisk votering i Stortinget har norske myndigheter besluttet finansiering av Northern Lights-prosjektet for transport og lagring av CO2.

Beslutningen om finansiering demonstrer sterk støtte fra norske myndigheter til utbygging av en verdikjede for karbonfangst og -lagring, som er viktig for at Europa skal nå målet om klimanøytralitet.

Northern Lights blir det første i sitt slag – en åpen og tilgjengelig infrastruktur som gjør det mulig å transportere COfra industrielle fangstkilder til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før den transporteres for permanent lagring i et reservoar som ligger 2600 meter under havbunnen.

Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Langskip, som er norske myndigheters prosjekt for fullskala karbonfangst og -lagring.

– CO2-håndtering (CCS) er viktig for å nå målene i Parisavtalen. Langskip er det det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne og vil gi et viktig bidrag til utviklingen av CCS som klimatiltak. Samarbeidet med industrien og den skrittvise prosjektutviklingen har vist at prosjektet er gjennomførbart. Jeg vil takke Northern Lights-partnerne Equinor, Shell og Total, og jeg ser fram til det videre samarbeidet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Northern Lights er virkelig et nyskapende prosjekt, og det første i sitt slag som tilbyr en løsning som gjør det mulig å kutte utslipp fra industrielle utslippskilder i Norge og Europa. Vi er klare til å gjennomføre et prosjekt som vil bli en viktig del av klimaløsningen. Jeg vil takke norske myndigheter og den brede politiske støtten som gjør dette mulig. Jeg er sikker på at vi vil lykkes med dette prosjektet sammen med våre partnere og leverandører, sier konsernsjef i Equinor, Anders Opedal.

– Norske myndigheters initiativ og støtte til det som blir verdens første prosjekt for transport og lagring av CO2 fra tredjeparter, viser en klar visjon og forpliktelse. Northern Lights er utformet for å levere en tjeneste til industrielle utslippskilder som nå kan gjøre noe med utslipp som ikke kan unngås. Dette er nøkkelen til reell framgang i arbeidet med å håndtere klimaendringene. Shell skal spille sin rolle i gjennomføringen av dette, sier konsernsjef i Shell, Ben van Beurden.

– Utbyggingen av verdikjeden for karbonfangst og -lagring er viktig for avkarboniseringen av industrien i Europa. Vi har samarbeidet med Norge over lang tid, et pionerland med over 20 års erfaring med karbonfangst og -lagring. I dag takker vi norske myndigheter som gjør det mulig å ta en endelig investeringsbeslutning om utbygging av Northern Lights. Karbonfangst og -lagring er nøkkelen til å oppnå karbonnøytralitet i Europa, og er fullt ut en del av vår ambisjon om å bli klimanøytrale innen 2050, sier Patrick Pouyanné, styreleder og konsernsjef i Total.

Equinor, Shell og Total gjorde en betinget investeringsbeslutning i Northern Lights-prosjektet for transport og lagring av CO2 i mai 2020. Prosjektpartnerne er nå i ferd med å opprette et felles selskap, (med forbehold om fusjonsgodkjenning), som skal styre alle prosjektaktiviteter, deriblant forretningsutvikling.

Northern Lights-prosjektet omfatter utbygging og drift av anlegg for CO2-transport og -lagring tredjeparter. Det blir det første åpne infrastrukturnettverket på tvers av landegrenser for transport og lagring av CO2, og gir europeiske industrielle utslippskilder muligheten til å trygt og permanent lagre sine CO2-utslipp under havbunnen. Fase en av prosjektet vil bli fullført i midten av 2024, og vil ha en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år.

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062