23948sdkhjf

Øwre-Johnsen - Vannmålerskolen

| Medlemsnyhet | Bedrift Øwre-Johnsen as

I ØJ – vannmålerskolen samler vi viktig informasjon om vannmålere og deler kunnskap med deg som er avgjørende for valg av, og drift av vannmålere. Skolen er under gradvis utvikling, så stikk gjerne innom iblant for å få med deg de siste innleggene.

www.owre-johnsen.no/vannmalerskolen/

Del 1 – Bakgrunn
 I Norge har myndighetene definert kravene som gjelder til vannmålere for salg i «Forskrift om krav til vannmålere», FOR-2007-12-21-1745. Her står det mye detaljer, og er du på jakt etter disse er det best at du bruker linken over og leser forskriften. I ØJ vannmålerskolen henter vi i første omgang kun frem noen enkle definisjoner som er gitt i forskriften. Disse er det kjekt å kjenne til;

 

§ 23.Definisjoner

  •  a) Minste strømningsrate (Q₁): Den laveste strømningsraten der vannmåleren gir angivelser som oppfyller kravene med hensyn til maksimal tillatte målefeil.
  • b)
    Overgangsstrømningsrate (Q₂):Overgangsstrømningsraten er den verdien for strømningsrate som opptrer mellom permanent og minste strømningsrate, der strømningsrateområdet deles i to områder, «øvre område» og «nedre område». Hvert område har en karakteristisk maksimal tillatt målefeil
  •  c)
    Permanent strømningsrate (Q₃): Den høyeste strømningsraten der vannmåleren fungerer tilfredsstillende ved normale bruksforhold, dvs. under jevne eller tilbakevendende strømningsforhold
  •  d)
    Overlaststrømningsrate (Q4): Strømningsrate ved overbelastning er den høyeste strømningsraten der måleren fungerer tilfredsstillende over kort tid uten å ta skade.

Disse definisjonene erstattet de gamle definisjonene hvor eksempelvis den tidligere Qn nå angis med betegnelsen Q₃. Merk deg forresten at det IKKE er slik slik at Qn = Q₃

Selv om definisjonene nå er angitt som over vil du møte på målere som selges idag med henvisning til de eldre definisjonene. Dette henger sammen med at måleren har vært lenge på markedet, og har sin sertifisering fra en tid hvor de gamle definisjonene gjaldt, og ikke har fått ny klassifisering i senere tid.

 Forskriften, som har sin forankring i MID (det står litt mer om dette i neste avsnitt) definerer også kravene til hvor nøyaktig er vannmåler må være. Oversikten under viser hvordan avvikskravene henger sammen med de ulike strømningsratene som vi nettopp definerte.

Ganske enkelt – mellom målerens angitte verdier for Q1 og Q2 skal presisjonsnivået være innenfor 5% avvik. Mellom Q2 og Qn til Qmax skal ikke avviket være større enn 2%.

Vannmålerskolen er fortsatt under utvikling og vil utvides i tiden fremover, så for å se hele er det bare å besøke denne lenken til vår hjemmeside.

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Øwre-Johnsen as

Øvre Flatåsveg 16
7079 FLATÅSEN
Norge
Øwre-Johnsen as

Send til en kollega

0.092