23948sdkhjf

Vedlikehold av batteribackupsystemer

| Medlemsnyhet | Bedrift IKM Instrutek AS

Standby batteribackupsystemer spiller en kritisk rolle i å holde essensielle prosesser i gang i tilfelle strømbrudd.

Virksomheter som datasentre, sykehus, flyplasser, E-verk, olje og gassanlegg og jernbaner, kan ikke fungere uten 100 % pålitelig reservestrøm. Selv vanlige, kommersielle virksomheter og produksjonsbedrifter har reservestrømforsyning for nødsystemene sine, alarmer og kontroller, nødlys, dampsystemer og brannsikring.

De fleste reservestrømssystemer bruker avbruddsfri strømforsyning (UPS) og batteripakke. UPS gir reservestrøm til det digitale kontrollsystemet (DCS) for å beholde kontrollen over prosessene til systemene kan stenges ned trygt eller til reservegeneratoren starter. Til tross for at de fleste batterier som brukes i moderne UPSsystemer er «vedlikeholdsfrie», kan de forringes som følge av korrosjon, interne kortslutninger, sulfatering, uttørking og pakningsvikt. Denne artikkelen beskriver de beste prosedyrene for å holde disse batteribankene ved optimal ytelse, slik at backupen er klar i tilfelle strømbrudd.

De to viktigste indikatorene på batterihelse

En: Intern batterimotstand
Intern motstand er en levetidstest, ikke en kapasitetstest. Batterimotstanden holder seg relativt jevn fram til det nærmer seg slutten av levetiden. Da vil den interne motstanden øke, og batterikapasiteten reduseres. Å måle og overvåke denne verdien hjelper til med å finne rett tidspunkt for utskifting av et batteri. Bruk bare spesialiserte batteritestere som er laget for å måle batterimotstand mens batteriet er i drift. Les av spenningsfallet på laststrømmen (konduktans) eller vekselstrømimpedansen.
Begge resultatene vil være ohmske verdier. En enkelt ohmsk måling er av liten verdi uten kontekst. Beste praksis krever måling av ohmske verdier i måneder og år, og at resultatet hver gang sammenlignes med tidligere, lagrede verdier for å lage en grunnlinje.

To: Utladningstesting
Utladningstesting er den ultimate måten å finne den virkelige kapasiteten til et batteri, men kan være vanskelig å gjennomføre. Ved utladningstester kobles et batteri til en last og lades ut over en bestemt tidsperiode. I løpet av denne testperioden reguleres strømmen, og en konstant, kjent strøm trekkes mens spenningen måles periodisk. Verdiene for utladningsstrømmen, den angitte tidsperioden for utladningstesten og kapasiteten til batteriet i amperetimer, kan beregnes og sammenlignes med produsentens spesifikasjon. Et 12 V batteri med kapasitet på 100 amperetimer kan for eksempel kreve en utladningsstrøm på 12 A i en periode på åtte timer. Et 12 V batteri anses som utladet når polspenningen er 10,5 V. Batterier kan ikke forsyne kritiske laster under og umiddelbart etter en utladningstest. Overfør kritiske laster til en annen batteribank fram til en god stund etter at testen er fullført, og koble en midlertidig last av tilsvarende størrelse til batteriene som testes. Før du utfører testen, må du i tillegg klargjøre et kjølesystem for å kompensere for økt tempereatur i omgivelsene. Når store batterier lades ut, frigir de store mengder energi i form av varme.

Viktigste 5 årsaker til batterisvikt

1 Løse poler og dårlig forbindelse mellom cellene
2 Aldring
3 Overlading og overutladning
4 Ukontrollert termisk økning1
5 Rippel

Svakeste ledd
Når ett batteri i pakken svikter, vil hele pakken
• kobles fra
• få kortere levetid2

Verste tilfelle
Et batteri med høy impedans kan overopphetes, ta fyr eller eksplodere under en utladning. Spenningsmålinger alene vil ikke flagge denne faren.

1 Den viktigste årsaken til batterisvikt, er varme. For hver 8 ºC (15 ºF) økning i gjennomsnittstemperatur, halveres batterilevetiden.

2 Ett dårlig batteri øker ladespenningen til tilstøtende batterier, på grunn av ladeinnstillingene, og påvirker brukstiden til hele pakken.

Les hele artikkelen her>>


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
IKM Instrutek AS

Elveveien 28
3262 Larvik
Norge
IKM Instrutek AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.118