23948sdkhjf

Spenningskvalitet for alle

| Medlemsnyhet | Bedrift IKM Instrutek AS

Analyse og rapportering av spenningskvalitet har aldri vært enklere IKM Instrutek og svenske Metrum gjør det enkelt for alle aktører i el-sektoren å forholde seg til spenningskvaliteten på el-nettet.

Referanseinstrument
Med utgangspunkt i en rekke instrumenter samt database software, er det nå mulig på alle nivåer av elforsyningen å overvåke samt rapportere kvaliteten på spenning og strømmer som flyter i nettet. Uansett om det er en mindre husinstallasjon eller en større 400Kv fordelingsstasjon,vil IKM Instrutek være i stand til og levere dagens og fremtidens løsninger uten begrensninger for utvidelse. Det er bare antall instrumenter og software lisens som skiller store og små løsninger. Felles for hele instrument serien er at de oppfyller kravene i målestandarden IEC61000-4-30 klasse A og kan brukes til og dokumentere målinger etter den Norske forskriften FOL.

Dokumentasjon
Rapportering med utarbeidelse av dokumentasjon etter en måleperiode er normalt tidkrevende og mye arbeid, men ikke med Metrum sin løsning. Måleinstrumentene kan selv analysere de målte data fortløpende etter gjeldende normer og standarder. FOL ligger ferdig inne i instrumentet. (FOL er Forskrift om leveringskvalitet). Dette betyr mindre manuelt arbeid samt enkel dataoverføring av ferdige rapporter. En har også mulighet til selv å bestemme hvilke data som skal samles inn om man er på jakt etter spesielle begivenheter. Rapportene innholder utførlig informasjon om alle målte verdier samt min. maks. og gjennomsnitt. Disse blir sammenliknet mot FOL og blir presentert i rapporten som målt verdi, FOL krav, avvik og~ikke minst om måling er godkjent eller underkjent mot FOL. Det er her veldig enkelt for ikke kyndige innen spenningskvalitet å lese en rapport. Selvsagt har vi alle måledata tilgjengelig med kurver og transient opptak, slik at en nærmere studie kan utføres om man ønsker dette.

Mange muligheter
Det er mange måleparametere på spenningskvalitet, og nye utfordringer kommer med innføring av småkraftverk og vindmøller i nettet. Det er her Metrum er veldig fleksibel med løsninger og kommer med utstyr som er tilpasset de utfordringer vi møter i en vindmøllepark. Selvsagt kan alle målinger håndteres av felles database software slik at rapporter og brukegrensesnittet blir enkelt. Med WEB- løsning gis mange enkel tilgang til utvalgte måledata samt rapporter uten krav til annet en vanlig nett-browser. Det er også Cl. innganger i systemet slik at en kan overvåke temperatur (trafo/motor)eller andre parametere (vernstatus) med fler, som en følge av spennings- og strømkvaliteten.

Fastmontert eller mobilt
Man kan ikke sitte og overvåke målerne hele tiden. Har en behov for rask tilbakemelding ved hendelser i nettet har instrumentet innebygd mail eller SMS server som omgående sender alarm-melding. Det eneste som kreves er et GSM modem eller bare en Lan tilkobling. Alle instrumenter har egen IP-adresse og kan inngå i et større nettverk. Softwaren lagrer måledata på en SQL-database slik at alle kan få tilgang til måledata samtidig, og målinger hentes automatisk inn til serveren. Ønsker man ikke fastmontert instrument leverer IKM Instrutek håndholdt måleutstyr som rapporterer inn i samme software (database) for enhetlig bearbeiding av måledata samt rapporter.

Forbløffende enkelt
Overvåkningen av spenningskvaliteten i mindre installasjoner gjøres enkelt med PQSmart, et enkelt instrument på størrelse med en batterieliminator og en medfølgende software. Instrumentet plugges bare inn i en stikkontakt, måler på to kanaler fase ase og fase jord. Etter en uke tas en fullverdig FOL rapport ut fra instrumentet i word-format. Man kan selvsagt velge andre normer en FOL, slik som EN50160, om man ønsker dette. Dette instrument krever ingen forutgående kompetanse av bruker - bare plugg inn, vent en uke og du har en fullverdig rapport etter FOL. Selvsagt er også det minste instrumentet et IEC 61000-4-30 klasse A instrument.

Måling av spenningskvalitet er ikke lenger forbeholdt professorer i hvit frakk, men utføres av alle takket være Metrum sine smarte instrumenter, ta kontakt med IKM Instrutek for en gjennomgang av dine måleutfordringer.

Les mer her>>


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
IKM Instrutek AS

Elveveien 28
3262 Larvik
Norge
IKM Instrutek AS

Send til en kollega

0.121