LVD lanserer rørlaser

| Medlemsnyhet | Bedrift LVD Scandinavia AS

Dobbelt matesystem for høy hastighet og små batcher

LVD lanserer TL 2665-FL rørlaser med doble materialmatesystemer for å håndtere både høy produksjon, stor batch prosessing, samt små partier og en delekutting.

Materialemateren håndterer hele bunter av rør uten avbrudd og uten brukertilsyn. En frontlaser brukes til manuelt å laste rør for korte serier som krever raske jobb-bytter. Å ha to materialmatesystemer på maskinen gir allsidighet til å håndtere et bredt spekter forskjellige jobber. Dette gjør så TL 2665- FL effektivt, håndterer produksjon av store volumer og takler et stort mangfold av forskjellige jobber.

AUTOMATISERT BUNTMATESYSTEM

Buntmatesystemet aksepterer hele bunter av rør, og mater automatisk rørene til lase- ren for kutting. Buntmateren laster opptil 1814 kg ubehandlete rør. Enheten hånd- terer tunge materialer, og store kostnadsbesparelser oppnås gjennom kontinuerlig, uavbrutt drift uten behov for brukertilsyn. Buntmateren kan lastes med en overlig- gende kran eller med en gaffeltruck fra baksiden av maskinen.

SYV STASJONS MAGASIN- LIGNENDE FRONTMATER

Frontmateren kan håndtere opp til syv rør. Materen tillater operatøren å kjøre deler mens buntmateren på baksiden av maski- nen lastes eller losses. Å bytte fra en stør- relse materiale til en annen tar knapt mer enn ett minutt. Det er ingen behov for å binde bunten i materen, ta den ut av mas- kinen og legg i en ny bunt. Magasinets las- ter er også reversibel. Dette gjør det mulig for operatøren å losse rør fra systemet og raskt gå videre til neste jobb.

EFFEKTIV RØRKUTTING

LVDs frontmater kommer som standard på LVD rørlaseren. Buntmateren kommer som en tilleggsopsjon. En rørlaser utstyrt med begge systemer gir maksimal fleksibilitet og maksimal produksjonseffektivitet. For eksempel hvis en operatør er i ferd med å kjøre en stor batch, og så dukker det opp et hastebehov for å skjære et mindre antall rør midt i jobben. Da kan operatø- ren laste inn rørene i fronten på rørlase- ren, endre programmet og utføre haste- jobben. Deretter er det bare å gå tilbake til det forrige programmet og gjenoppta jobben. 

Se vedlagt katalog for mer informasjon.


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
LVD Scandinavia AS

Henrik Bullsveg 42
2069 Jessheim
Norge
LVD Scandinavia AS

Kataloger mm.

Send til en kollega

0.108