23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Satsingen på industri 4.0 har skapt grønn omstilling

Det er klart at dette har vært en reise. Vi har brukt pandemien til å skape grønn omstilling, eller kanskje rettere: Vi har blitt tydeligere på hva vi er gode på, og så kuttet vekk noe av det andre vi drev med. Det har gitt oss et skarpere fokus.

Anders N. Dahlgren er forholdsvis nyslått CEO i HTS Dynamics i Drammen. Han har klare prioriteringer for bedriften, og ikke minst store ambisjoner for fremtiden. Selv om Covid 19 bød på betydelige utfordringer, har selskapet greid å komme i posisjon for en videre vekst som mange kan misunne dem.

Dette blir også fokuset når de besøker SMART Industri, for det er en møteplass hvor man ikke bare møter gamle og nye venner, men også blir utfordret på hvordan man selv skal utvikle sin business videre, slår han fast.

Kraftig grønn omstilling: Fra mekanikk til Dynamics
Bedriften har omstilt seg ganske kraftig de siste par årene. Navneskiftet fra HTS Maskinteknikk til HTS Dynamics på vårparten i år kom som en naturlig følge av dette. I bakgrunnen lå en omarbeidet forretningsmodell, som innebærer at selskapet har blitt omstilt til en produksjonsbedrift som satser på undervannsteknologi og fornybar energi.

Les også: Hva betyr industri 4.0 for din bedrift

-Vi har et ønske om å være med på å forme det norske industrieventyret fremover. Vår bakgrunn er at vi i 40 år har levert noen av verdens mest komplekse mekaniske presisjonskomponenter. Vi har levert til både romfart, forsvar og energifeltet. Nå fokuserer vi altså 100% på subsea. Det kjennes bra fordi vi har fått et skarpere og mer rendyrket fokus. Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet, og vi gjør det blant annet ved å være med på å utvikle subsea-teknologien.

–Men vil dere være konkurransedyktige i fremtiden?

Med industri 4.0 for grønn omstilling
-Vi i HTS Dynamics har tatt vel imot Industri 4.0, og er glade for at vi nå kan sies å ha tatt steget inn i automatiseringens tidsalder. Vi valgte å se på pandemien som en mulighet, og vi kan konstatere at vi har lykkes med den omstillingen vi så var nødvendig. Nå har vi greid å sette oss i en posisjon der vi kan være en del av en internasjonal leverandørbase. Vi kan nå møte de høye kravene til kvalitet som må være en del av alt man skal bruke på havbunnen.

–En del vil innvende at Industri 4.0 vil redusere antall arbeidsplasser i fremtiden?

-Det tror jeg ikke noe på. Når vi tenker automatisering, så pleier vi å si at det vi gjør, er å «ta roboten ut av mennesket». Dette er et sitat vi har lånt fra vår robotiseringspartner Imara. Altså at vi lar robotene gjøre de kjedelige, repeterende oppgavene som menneskene gjorde tidligere. Og som i grunnen bare førte til at man skadet sin helse i det lange løp. Så kan menneskene ha oversikt og kontroll, og bruke sin kompetanse til å sørge for at produksjonen blir så effektiv og ikke minst lønnsom som mulig. Greier vi det, vil vi også i fremtiden kunne være konkurransedyktige i høykostlandet Norge.

Det er enda en grunn til at vi er opptatt av SMART Industri. Det er fordi vi gjerne vil se hvem vi kanskje kan samarbeide med i tiden som kommer. Og muligens også få ideer til hva vi bør foreta oss selv. SMART industri er en viktig messe for oss, slår han fast.

Great place to work
«People – Planet – Technology». Dette er selskapets hovedverdier, og slik tilnærmer de seg morgendagens produksjon. De har et eget program som heter «Great place to work», som kontinuerlig ettergås ved undersøkelser blant de ansatte. Da prosessen startet, avdekket man noen mindre forbedringspotensialer,  som resulterte i flere forbedringstiltak i selskapet:

-Våre verdier er å sette menneskene først, og det gjør vi både ved måten bedriften er ledet på, og ved den arbeidsplassen vi alle deler.

Vi har et oppriktig ønske om at det skal være best mulig å arbeide her for alle de involverte. Med disse tankene til grunn er det i utgangspunktet ganske lett å få det til. Dessuten har vi nå som sagt dels vært igjennom og dels er vi inne i en omstillingsprosess som gjør at vi kan bidra aktivt til grønn omstilling i industrien, og altså spille opp til del to i våre verdier. Det gjør vi ved å ta i bruk den tredje delen, nemlig teknologien.

Vi bygger altså en teknologisk høyt rangert bedrift gjennom å forene teknologi og menneskenes kompetanse. Det gjør vi ved å utvikle en arbeidsplass der folk virkelig kan kjenne at det er «a great place to work». Jeg kjenner meg sikker på at dette vil være en vinnerstrategi for fremtiden. For øvrig har vi også en verdibasert ledelse, noe som føyer seg godt inn i de verdiene vi har.

–Men dere har også høye mål for den fremtidige produksjonen?

-Ja, det er jo riktig. Vi skal videreutvikle vår smart-factory i løpet av de neste årene og investere betydelig i ny produksjonsteknologi.

Målet er å kunne doble output, eller produksjonen om man vil, som vi har i dag – med de samme antall menneskene på huset. I et høykostland som Norge er det helt grunnleggende faktorer for en suksess også i fremtiden, men det er krevende. Og det er først når vi har skapt «a great place to work» at vi kan få dette til.

People-Planet-Technology er selskapets hovedverdier, sier Anders
Mange ansatte har fått – og vil få – endrede arbeidsoppgaver i forhold til tidligere. Men det betyr at vi får utnyttet den spisskompetansen de har enda bedre, og at man sammen kan skape en enda mer spennende arbeidsplass. Hos oss utvikler vi nemlig samspillet mellom mennesket og maskinen, drevet av teknologi og digitalisering.

Les også: Skal vise vei til en sirkulær økonomi

Grønn omstilling
Vi lager også et eget klimaregnskap som skal synliggjøre co2-avtrykket vårt i hele verdikjeden.

Basert på denne informasjonen kan vi sette opp et klimabudsjett med klimatiltak for årene fremover. Dermed kan vi få skikkelig fart på den grønne omstillingen i selskapet. Det er vi nesten alene om i vår bransje, og selv om det legges mye arbeid ned i dette, kjenner vi oss sikre på at det vil bidra positivt for oss alle fremover. Ikke minst i fremtidige konkurransesituasjoner der vi vil kunne synliggjøre vårt lave c02-avtrykk. Det viser at vi ikke bare er konkurransedyktige på pris kvalitet og leveringstid. Vi er også konkurransedyktige innenfor klima og miljø fremholder han.

Vi sees på SMART industri 10.-12. mai 2022 – Norges Varemesse (Nova Spectrum) i Lillestrøm

Maskingrossisternes Forening
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO939631917

Send til en kollega

0.046